Menu
TOPZINE.cz
Art & Design

DOX ovládly Kvíčalovy linie. Jsou i na zdech!

Redakce

Redakce

26. 4. 2011

FOTO: Petr Kvíčala - No. 13, 2010, akryl na plátně.Abstrakce, linie a ornament. To jsou tři slova, která naplno vystihují tvorbu Petra Kvíčaly. Na výstavě Sight-Specific v Centru současného umění DOX jsou k vidění jeho obrazové cykly i monumentální dílo Zig Zag Corridor, jež vzniklo speciálně pro DOX, a to přímo na jeho stěnách.

FOTO: Petr Kvíčala - No. 13, 2010, akryl na plátně.

Řád červené linie Kvíčala později pomocí větší barevnosti posune do nové podoby Zdroj: DOX

Petr Kvíčala (narozen 1960) je významným představitelem české abstraktní malby. Ve své tvorbě se zaměřuje na možnosti využití ornamentu. V posledních letech zaujímá systematičtější přístup k dílům. Pracuje s lineárním ornamentem, zabývá se problematikou serielního řazení a dává důraz na konečné vizuální účinky díla.

Od přelomu osmdesátých a devadesátých let zůstává věrný malovanému obrazu a odolal tak všeobecnému prosazování nových médií. Estetickou kvalitu díla považuje za neodmítnutelnou složku výtvarné tvorby. Studie utváření malby v čase a její vymezení v prostoru jej posunulo také k práci na projektech, které jsou součástí architektury. Na Fakultě výtvarných umění v Brně je vedoucím malířského ateliéru.

Šablony z krycí pásky jsou základem

První část výstavy Sight-Specific, umístěná ve věži, představuje vybrané obrazy a studie z posledních dvou let. Kvíčala i nadále pracuje s abstraktním liniovým ornamentem. Ve vystavovaných dílech ovšem potlačuje svůj malířský rukopis. Pomocí krycích pásek si vytváří na plátnech šablony. Výsledná akrylová malba tak obsahuje přesné linie, které mají připomínat spíše počítačovou grafiku než lidovou výšivku. Jde o vývoj v nahlížení na svět skrze řád.

FOTO: Petr Kvíčala - No. 16, 2010, akryl na plátně.

Větší barevnost mění způsob vnímání linií

Hra s barevností, formátem obrazu a šířkou použitých linií umožňuje Kvíčalovi tvorbu nekonečného množství variant. Při práci s velmi tenkými liniemi navíc pracuje s obrazem i samotný divák. Výsledný vizuální efekt se totiž liší podle vzdálenosti od obrazu.

Při použití širších přerušovaných linií bude divák vnímat výsledek jako jednotlivé obdélníky. Nevyplněné bílé mezery k tomu přináší novou pohybovou linii v obraze.  Konkrétní řád pohybu však nelze většinou odhalit. Zvídavému divákovi v tomto případě poslouží jako pomůcka příslušná obrazová studie.

Propojení s architekturou

Jak uvádí kurátor výstavy Tomáš Pospiszyl: „Petr Kvíčala patří k nemálo českým autorům, kteří se věnují projektům, jež by v tradiční terminologii bylo možné nazvat realizacemi pro architekturu.“ V takovýchto projektech autor stále uplatňuje principy volné malby, ovšem výsledek musí vnímat pohledem architekta. Na prostor jsou oproti obrazu kladeny i sociální a funkční požadavky.

Ukázku tohoto typu práce představuje druhá část výstavy. Zig Zag Corridor je výmalba na zdech dvacet dva metrů dlouhé rampy spojující výstavní prostory s kavárnou v Doxu. Kvíčala při tvorbě vychází ze série maleb, které vytváří již od roku 2003. Základem se stala zmnožená, pravoúhle lomená linie. Výsledný vizuální efekt závisí na divákově úhlu pohledu. Malba je dynamickým prvkem, který skutečně proměňuje prostor. Nevytváří však prostorové iluze jako op-artová díla. Kvíčala akceptuje plochost obrazu.

FOTO: Petr Kvíčala - výmalba Zig Zag Corridor v Doxu, 2011

Výstava Sight-Specific nabízí abstraktní malbu s opravdovou výpovědní hodnotou i vizuální přitažlivostí. Realizace díla Zig Zag Corridor navíc dokládá možnosti dalšího vývoje volné malby.

Kromě Kvíčalových linií můžete v Doxu zhlédnout i Assorted Cocktail britského dokumentárního fotografa Martina Paara.

Petr Kvíčala: Sight-Specific
Centrum současného umění DOX
kurátor Tomáš Pospiszyl
22. 4. – 20. 6. 2011
po 10 – 18, út zavřeno, st-pá 11 – 19, so-ne 10 – 18
vstupné (platí na všechny probíhající výstavy) dospělí 180 Kč, studenti 90 Kč, studenti výtvarných uměleckých škol, architektury a designu 40 Kč

DOPROVODNÝ PROGRAM
2. května od 18 hodin – prohlídka výstavy s kurátorem Tomášem Pospiszylem
9. června od 18 hodin – prohlídka výstavy s autorem Petrem Kvíčalou

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

DOX ovládly Kvíčalovy linie. Jsou i na zdech!