Menu
TOPZINE.cz
Knižní novinky, nové knihy

Knižní novinky: Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme

Redakce

Redakce

20. 2. 2012

Publikace, která pojednává o problematice sociálních rizik, jak a proč zasáhnou zejména střední vrstvy, o tom se snaží polemizovat autor Jan Keller, patřící mezi známé a uznávané sociology. Jeho nová kniha se jmenuje Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme.

FOTO: Čtení

Proč se nepoučit o tom, jakým rizikům jsme vystaveni…, Foto: Barbora Bednaříková, Topzine.cz

Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme (Jan Keller). Velice aktuální téma by si neměl nechat ujít nikdo, kdo se jen trochu zajímá o nestabilizaci současné hospodářské situace v souvislosti se společenským děním. Dozvíte se například, jaké máte možnosti, pokud chcete lepší uplatnění na trhu práce. Investice do vzdělání může do určité míry redukovat míru potenciální nezaměstnanosti.

Lze tržní rizika léčit trhem?

Co znamená mafianizace ekonomiky? Může stát organizovat korupci? Pokud ne, tak proč to dělá? Co se skrývá pod heslem být sám sobě manažerem? Proč lidé ztrácejí imunitu vůči sociálním rizikům? Jsme zemí chudých středních vrstev?

V prvé řadě se však dozvíte o kulisách postindustriální společnosti. Mimo jiné si klade otázku, nakolik se Evropa a zejména pak Česká republika přibližuje dráze Spojených států a kam až to spěje. Co znamená pro společnost pojem oslabování sociálního státu? A s ním související téma ekonomicky nevyužitelných lidí.

Jan Keller (*1955) vystudoval dějepis a sociologii na Filozofické fakultě UJEP v Brně. V současné době vyučuje na Ostravské univerzitě. Působí též jako publicista. Během posledních deseti let uveřejnil na pět set komentářů a delších textů, převážně v deníku Právo a v literární příloze tohoto deníku Salon.

Je autorem řady knih, z poslední doby jsou to např. Teorie modernizace (2007), Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna (s L. Tvrdým, 2008), Nejistota a důvěra aneb K čemu je modernitě dobrá tradice (2009) a bestseller Tři sociální světy (1. Vydání 2010).

Keller se snaží nahlížet na tato a související témata v kontextu nejen historickém, ale vezme v úvahu i mezery, jež nezaplnili jeho předchůdci, kteří se snažili popsat podobné mechanismy. Svět se točí stále rychleji a potřeba flexibility se též zvyšuje. Nabízí se tedy řada nevyřešených otázek. Mladí lidé po škole bojující s nezaměstnaností, matky s dětmi, matky samoživitelky, senioři (velké téma přítomnosti a především budoucnosti).

Co bude?

Obálka knihy: Nová sociální rizika: Nakladatelství SlonSpousta problémů se týká bytové situace, z níž plynou další potíže a strasti. Jak autor zmiňuje již v předmluvě, „zakrývá se skutečnost, že tato rizika se týkají širokých vrstev, jež jsou deklasovány v důsledku proměn ekonomiky a slábnutí sociálního státu“.

Deklarovaná síla středních tříd, která se v minulých letech preferovala a nepodceňovala, nyní zažívá přesný opak. Nůžky se rozevírají. A koho to bude mrzet? Politika preferuje firmy, které v některých případech až adorativně vyzdvihuje ostatním jako příklad. A nabádá občany, respektive zaměstnance poslušností těmto soukromým institucím.

„Jinak řečeno, nová sociální rizika mají být zvládána pomocí stejných mechanismů, které je způsobily. Na úrovni celospolečenské má k jejich řešení přispět právě ten typ sociálního státu, který v praxi nejméně brání jejich šíření, tedy reziduální sociální stát anglosaského typu. V rovině individuální je cílem přimět ty, kdo se stali obětí nových sociálních rizik, aby uvažovali a jednali přesně tak, jako se chovají ti, kdo na politice, jež právě tato rizika plodí, jednoznačně vydělávají.“

Publikace obsahuje aspekty filozofické, antropologické a pokrývá širokou oblast sociální politiky včetně klíčových aspektů důchodového systému, péče o rodinu a trhu práce. Samozřejmě výsledky empirického výzkumu k podpoře kritiky a pokus o určitou prognózu. Nakolik tento přístup poslouží účelu, ukáže blízká budoucnost.

Název: Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme
Autor: Jan Keller
Počet stran: 197
Nakladatelství: Sociologické nakladatelství SLON
Rok vydání: 2011
Doporučená cena: 220 korun

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Knižní novinky: Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme