Menu
TOPZINE.cz
Knižní novinky, nové knihy

Knižní novinka: Malý český člověk a skvělý český národ

Redakce

Redakce

28. 9. 2010

Obal knihy Malý český člověk a skvělý český národSociologické nakladatelství Slon se letos rozhodlo pro druhé vydání populární knihy Malý český člověk a skvělý český národ od světoznámého českého autora, Ladislava Holého. Komu je tato odborná sociologická studie určena? Všem a nejen těm, kterým občas hlavou prolétne česká otázka.

Obal knihy Malý český člověk a skvělý český národ

Obálka knihy Malý český člověk a skvělý český národ

Vědecky zaměřená publikace s podtitulem Národní identita a postkomunistická transformace vyšla původně v roce 1996 v anglickém jazyce. Jak napovídá podtitul, jedná se o téma ještě dnes velice živé. V roce 2001 tuto publikaci do češtiny přeložil Zdeněk Uherek.

O nás, ale s námi!

O analýzu české společnosti se pokoušelo nemálo autorů a často z různých úhlů pohledu. Kniha Malý český člověk a skvělý český národ je výjimečná tím, že se snaží interpretovat pohled českých lidí. Jedná se o antropologickou metodu spočívající, zjednodušeně řečeno, v interpretaci interpretace.

FOTO: Mr. Paper

Usazeni v literatuře, Foto: Martin Koubek, Topzine.cz

Autor se ve své práci pokusil o pohled na český národ z vnějšku, i když z českého prostředí pocházel. K tomuto nadhledu nad českou společností mu posloužil dlouholetý pobyt v zahraničí. Nejedná se ale o jeden z provedených výzkumů, kdy se představy skupiny o sobě samé zpravidla liší od závěrů badatele. Ladislav Holý neanalyzoval, jací podle něj Češi jsou, nýbrž na základě mnoha rozhovorů, výzkumu a zkušeností formuloval, co si Češi myslí sami o sobě.

I když Ladislav Holý ve své studii zmiňuje některé důležité historické mezníky českého národa, zaměřuje se předně na moderní český národ, jeho kulturu a především jeho sebeobraz. Analyzuje témata nedávné minulosti. Velký prostor v knize je věnován období socialismu. Má na mušce totalitní sytém a nastupující demokracii. Uvádí nástroje využívané k udržení moci (např. zastrašování, utužování kolektivního života, prorežimní propagandu apod.). Vysvětluje české idealizované symboly založené často na protestantsví a osvětluje vztahy se Slováky.

Člověk versus národ

Samozřejmě také jmenuje některé typické rysy české společnosti, její chování a zvyklosti. Představuje nám typického malého českého člověka, který je závistivý, přízemní a vychytralý. V kontrastu s tímto jedincem stojí český národ jako celek. Ten je naopak hrdinský, inteligentní a kultivovaný.

FOTO: Mr. Paper

Dá se najít vlastní identita v knihách?, Foto: Martin Koubek, Topzine.cz

Co vystihuje jednotlivé národy? Co charakterizuje náš národ? Je to pouze pár zvyků, které nás činí odlišnými od ostatních? Může být reálná představa vysoce kulturního a vzdělaného národa, kterou o sobě Češi mají? A jak je možné, že pokud jde o jednotlivce, vnímají se Češi tolik odlišně?

Když své výsledky Holý prezentoval českému publiku, reagovalo v té době rezervovaně a většinou s nesouhlasem. Zde je důležité zdůraznit, že se autor nepokoušel hodnotit ani soudit českou společnost a její kulturu. Zdůrazňoval jen specifický kontext, ve kterém se kultura utváří. Světová kritika byla oproti domácí reakci příznivější a docenila, na co doma na čas zanevřeli.

…hrdina, který byl vybrán, aby zosobňoval národní tradice, snímá z ostatních povinnost, aby museli žít v souladu se svými ideály, a umožňuje zachovat důvěryhodnost ideálu, který by jinak byl ohrožen historickou zkušeností. Skrze uctívání svých hrdinů se autokratický, netolerantní, závistivý a často i nekulturní a nevzdělaný malý český člověk může stále považovat za příslušníka demokratického, kulturního a vzdělaného národa.

Český název: Malý český člověk a skvělý český národ
Název originálu: The little Czech and the great Czech nation
Autor: Ladislav Holý
Překlad: Zdeněk Uherek
Obálka a grafická úprava: Studio Designiq
Počet stran: 336
Vazba: brožovaná vazba
Rozměry: 230 x 150 mm
Vydalo: Sociologické nakladatelství SLON, Praha 2010
Doporučená cena: 310 Kč

Hodnocení: **** (90%)

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Knižní novinka: Malý český člověk a skvělý český národ