Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Poradna: Kdy máte nárok na dovolenou

Redakce

Redakce

3. 1. 2012

FOTO: RozcestníkDovolená patří mezi světlé okamžiky zaměstnanců v průběhu roku. Kdy a za jakých podmínek se smíte vydat za hranice všedních dní, se Vám pokusíme přiblížit v Poradně.

FOTO: Rozcestník

Hurá na dovolenou, Zdroj: sxc.hu

Nárok na dovolenou se odvíjí od smlouvy, kterou jste podepsali. Například u dohody o provedení práce nárok na dovolenou nevzniká vůbec, u dohody o pracovní činnosti záleží na zaměstnavateli, jestli se o dovolené zmíní ve smlouvě.

Čtěte také: O rozdílech mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti

U pracovního poměru na dobu určitou i neurčitou vzniká nárok na nejméně čtyři týdny dovolené za kalendářní rok, případně na její poměrnou část. Předpokladem je odpracovaných alespoň 60 dnů u téhož zaměstnavatele.

Dovolenkové počty

Na čtyři týdny dovolené máte nárok, pokud jste pracovali celých 12 měsíců u jednoho zaměstnavatele. Poměrná část se počítá podle odpracovaných měsíců v roce.  Za každý celý měsíc je to jedna dvanáctina z roční dovolené.

Výměra dovolené s odkazem na §213 Zákoníku práce
4 kalendářní týdny u podnikatelských subjektů

5 týdnů ve státní a veřejné správě

8 týdnů u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol

Týdnem dovolené se rozumí sedm po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Pokud jste odpracovali méně než 60 dní, máte nárok na dovolenou za odpracované dny. Za každých 21 dnů na jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Délka dovolené nezáleží jen na vašich úsporách, ale i na tom, pro koho pracujete. V českých firmách trvá dovolená nejčastěji čtyři týdny.

Výjimkou u nás ovšem není ani delší dovolená. Většinou se jedná o zahraniční firmy, které zachovávají standard běžný v jejich zemi.

Dodatková dovolená

Zaměstnancům, kteří pracují ve ztížených podmínkách, například při těžbě nerostů pod zemí, při ražení tunelů a štol, a také těm, jejichž práce je zvlášť obtížná nebo zdraví škodlivá, náleží dodatková dovolená v délce jednoho týdne.

Výčtu zaměstnání, kterých se to týká, se věnuje §215 Zákoníku práce.

Kdy smíte dovolenou čerpat

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel a měl by tak učinit alespoň 14 dnů předem. Může také, a to pouze z provozních důvodů, nařídit hromadné čerpání dovolené, které nesmí přesáhnout dva týdny, u uměleckých souborů čtyři.

Čtěte také: Deset tipů, jak nepohřbít pracovní pohovor

Cílem je, aby zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat do konce kalendářního roku, ve kterém mu na ni vzniklo právo. Pokud si vybírá dovolenou v několika částech, musí alespoň jedna část trvat nejméně dva týdny vcelku, případně se  dohodne se zaměstnavatelem.

A příjemné na konec – za dobu čerpání dovolené náleží zaměstnancům náhrada mzdy či platu ve výši průměrného výdělku.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Poradna: Kdy máte nárok na dovolenou