Menu
TOPZINE.cz
Studium VŠ

Kdo je lektor, děkan, profesor, kvestor a jiné funkce na VŠ?

Gabriela Honková

Gabriela Honková

19. 10. 2009

Jste zmatení z těch cizích slov názvů lidí, kteří se pohybují v prostorách vaší vysoké školy? Je těžké rozpoznat kdo je kdo. Koho máte jak oslovovat? Následující výčet funkcí na vysoké škole vám snad dopomůže v orientaci, kdo má jakou funkci. 

Lektor je ta osoba, která vás vyučuje na přednáškách či cvičeních. Je to všeobecné označení pro někoho, kdo vyučuje. Na vysoké škole můžete tyto lidi označovat jako přednášející, cvičící, vyučující, lektor. V žádném případě však nepoužívejtě slovo: Paní učitelko! S tím by vás rychle vyhodili, a ještě by jste to u zkoušky měli daleko těžší.

Taktéž nepoužívejte označení pane profesore. Většina lidí na vysokých školách, kteří vyučují nejsou páni profesoři. Tento oficiální titul se dá získat pouze jmenováním od presidenta. Je to nejvyšší akademický titul, který udílí president pouze zasloužilým osobnostem v daném oboru.  Nedej bože, aby se vám podařilo oslovit pane profesore někoho, kdo dostal zamítnutý návrh na tento titul. Vyhodí vás od zkoušky už po pozdravu.

Rektor je ten, který jmenuje děkany, prorektory, kvestora a členy rad vysoké školy. Je jmenován presidentem na období tří let a je to nejvyšší funkční orgán vysoké školy. Volí a odvolává děkany na základě podnětů z akademického senátu.

Prorektor je zástupce rektora, kterého jmenuje sám rektor. Zastupuje ho většinou v určité oblasti, kterou mu zvolí rektor.

Kvestor řeší, aby byly v pořádku ekonomické a administrativní oblasti university.

Tajemník spravuje administrativní a ekonomické záležitosti na fakultě.

Děkan je v čele fakulty. Volí ho akademický senát na dobu tří let.

Proděkan je volen děkanem a řídí určitou část fakulty.

Akademický senát je orgán školy, kde jsou zastoupeni podle zákona i studenti. Tento orgán schvaluje rozpočet fakulty, interní předpisy, kontrolu využívání finančních prostředků.

Vědecká rada je sestavena z významných osobností z daného oboru fakulty. Její předsedou je rektor nebo děkan.  Rada schvaluje dlouhodobý záměr školy, studijní obory apod. Jednu třetinu rady tvoří vždy odborníci, kteří nejsou z dané fakulty (externisté).

Ve většině případů nás nezajímá, co dělá která rada. Stačí nám vědět jak dotyčného oslovit a to zjistíme tak, že se podíváme na dveře kde sídlí a oslovíme ho vždy nejvyšším dosaženým titulem. Někdy stači jednoduše : Pane Přednášející. Důležité pro nás hlavně je, že pokud se schází vědecká rada či akademický senát, studenti většinou dostanou rektorské volno.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Kdo je lektor, děkan, profesor, kvestor a jiné funkce na VŠ?