Menu
TOPZINE.cz
Přijímací zkoušky na VŠ

Kde studovat farmacii: Příležitost máte ve všech větších městech

Redakce

Redakce

17. 12. 2012

Farmacie je zaměřena na výrobu a výzkum léků pro pacienty. Ovšem mějme na paměti, že studiem bakalářským po dobu tří let z nás ženy či muži stojící za pultem v lékárnách nebudou. V tom je krása delšího procesu studování.

 

Protože je o studium na lékařských fakultách velký zájem, níže vám uvádíme několik možností, kde studovat různé obory spadající k těmto fakultám.

Univerzita Karlova v Praze – Farmaceutická fakulta umístěna v Hradci Králové

  • Magisterský, prezenční obor Farmacie s délkou studia pět let. Absolvent – magistr (Mgr.) je připraven pro práci v lékárně, ve výzkumu nových léčiv, přípravků a léků, v jejich výrobě, kontrole, velkoobchodu, ve farmaceutickém školství a v řídících složkách souvisejících oborů. Přijímací zkouška je jednokolová. Ovšem zájem o toto studium je celkem velký. V minulém roce bylo přijato 503 uchazečů z 1.276 přihlášených.
  • Bakalářský, prezenční i kombinovaný obor Zdravotní laborant s délkou studia tří let. Zde jsou absolventi bakalářského studia specializováni pro práci ve všech typech laboratoří, v oblasti hygieny či transfuzního lékařství. Mají bohaté znalosti z toxikologie, biochemie, znají pravidla ekonomiky provozu a ovládají například i práce s odběrem, konzervací apod. Počet přijatých v minulém roce bylo 122 a počet přihlášených 169. V kombinované formě studia bylo z 59 přijímaných uchazečů přijati všichni.
  • Magisterský navazující prezenční obor Odborný pracovník v laboratorních metodách s délkou studia dvou let je pro uchazeče, kteří mají všeobecné znalosti chemie a biologie na úrovni gymnázií. Počet přijatých činí 39 ze 49 uchazečů. Absolventi  mají uplatnění například v laboratořích, ovšem nikoliv v lékárnách.

Univerzita Karlova v Praze – 1. lékařská fakulta

Tato univerzita nabízí uchazečům o bakalářské studium obory z oblasti farmakologie, jako jsou například Klinická farmakologie, Adiktologie  či Fyzioterapie. Také je tu magisterské studium všeobecného a zubního lékařství.

Adiktologie je velmi zajímavým studiem z pohledu praxe, která je poskytována například v Bohnicích. Buď můžete jít sledovat chování pacientů, či se sám nechat uzavřít mezi pacienty na jeden týden pro získání zkušeností. Přijímací zkoušky jsou z fyziky, chemie a biologie. Nutné je se pečlivě připravit, jelikož průběh přijímacího řízení je velmi náročný. Absolvent poté nachází uplatnění v protidrogových léčebnách a organizacích zaměřených na léčbu či pomoc. Počet přihlášených studentů byl loni 80, z toho přijatých 30.

Bakalářský obor Fyzioterapie však může zaujmout uchazeče svým uplatněním ve zdravotnických zařízeních státních i nestátních, v rehabilitačních ústavech, v ústavech a odborech sociální péče. Podmínky přijímacího řízení jsou stejné jako u předchozího oboru. Počet přihlášených uchazečů z loňska byl  361 a počet přijatých 43.

Univerzita Karlova v Praze – 3. lékařská fakulta

Ústav farmakologie nabízí bakalářské studium oborů Fyzioterapie, Zdravotní vědy, Všeobecná sestra a Dentální hygienistika. Magisterské studium má ve svém programu zařazeno obor Obecná farmakologie, kde jsou vyučovány základy farmakodynamiky (jako např. interakce léčiv s receptorem, hlavní místa působení léčiv), nežádoucí účinky léčiv apod. Studenti se zde učí také předepisování léčiv.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Bakalářské studium nabízí studijní program Výroba a syntéza léčiv. Absolventi se seznámí se zásadami kvalitní výrobní a laboratorní praxe. A velmi pozitivní je, že od začátku studia můžeme zároveň pracovat v ústavech fakulty jako pomocná vědecká síla s možností finanční odměny. Studium především připravuje pro navazující magisterské studium v oborech Syntéza léčiv, Výroba léčiv a Biotechnologie léčiv.

Zájemců o studium na VŠCHT Praha každým rokem přibývá. VŠCHT  přijímá své nové studenty na základě posouzení průběžných výsledků studia na střední škole bez skládání přijímacích zkoušek. Čím lepší známky z matematiky a chemie, tím větší šance na přijetí. Dlouhodobá nezaměstnanost se mezi absolventy téměř nevyskytuje. Pouhé 1 % dotázaných uvedlo, že byli evidováni na úřadu práce.

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně

Na této škole lze studovat pouze magisterské a doktorské studium. Hlavním magisterským studijním programem je Farmacie s délkou studia pět let. Doktorské studium je rozšířené o obory jako Farmakognosie, Farmaceutická technologie, Farmakologie a Toxikologie a Farmaceutická chemie.

Pro TOPZINE.cz se vyjádřila jedna ze studentek pětiletého magisterského oboru Farmacie Adéla Dostálová: „Studuji ve třetím ročníku s tím, že „fakultativně“ navštěvuji čtvrtý.“ Žádný jiný obor vám neposkytne kvalifikaci pro práci v lékárně. „Uchazeči musí mít dobré znalosti z chemie, biologie, fyziky a administrativní činnosti,“ dodává.

Univerzitní kampus v Brně slouží studentům Lékařské fakulty ke studiu, Zdroj: muni.cz

Adéla také poukazuje na praxi v lékárně, která je povinná dva týdny po prvním ročníku a půl roku v pátém. „Dále je potřeba počítat s velkým množstvím cvičení, která mají povinnou docházku a ze kterých se odevzdávají protokoly.“

Co se týče kolejí, ty jsou převážně ve slušném stavu, v nabídce je i spousta privátů.

„Na závěr bych chtěla říci, že každá škola má své mouchy, ale když člověk není morous, přivře nad tím oči. A podporuje se tu plná koncentrace při přednáškách – wifi je jen venku v parku, v posluchárnách ne,“ upřesňuje Adéla.

Pokud jste se rozhodli pro studium farmacie, můžete vybírat z pestré nabídky vysokých škol. Mějte ale na paměti, že studium je velice náročné a vyžaduje hodiny strávené nad knihami a pevné nervy.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Kde studovat farmacii: Příležitost máte ve všech větších městech