Menu
TOPZINE.cz
Studijní obory na VŠ

Kde studovat ekonomické obory? Mezi kritéria výběru patří uplatnění

Redakce

Redakce

5. 11. 2012

Volba studijního zaměření je pro mladého člověka velmi obtížná. Jednou z populárních alternativ je studium ekonomie. A to také kvůli odbornému náhledu do každodenních problémů celé společnosti.

FOTO: informativní cedule

Není snadné vybrat tu správnou školu pro studium, Zdroj: sxc.hu

Obory spadající do oblasti ekonomie lze studovat na většině vysokých škol po celé České republice. Značně důležitá bývá při výběru výše pravděpodobnosti přijetí ke studiu, což souvisí s obtížností a formou přijímací zkoušky. Někdy však stačí i prosté následování preferencí kamaráda nebo praktický parametr vzdálenosti dojíždění.

Velký zájem uchazečů může být indikátorem kvality školy

Po vzoru západních zemí se však stále častěji setkáváme i s kritériem kvality a prestiže vybírané školy, kde je získání absolventského titulu zárukou jedince odborně připraveného pro budoucí povolání.

Je mnoho různých ukazatelů, dle kterých lze určit kvalitu vysoké školy. Základním ukazatelem může být samotný zájem uchazečů o studium. Z tohoto hlediska dosahují výrazně pozitivních hodnot fakulty VŠE v Praze, Institut ekonomických studií FSV UK v Praze, FP VUT v Brně nebo Fakulta informatiky a managementu v Hradci Králové.

V mezinárodním porovnání kvality škol je také důležité zapojování studentů do nejrůznějších vzdělávacích programů ve formě stáží. I tento ukazatel může být pro mnoho zájemců atraktivním lákadlem a zdrojem nových příležitostí.

Průměrné nástupní mzdy absolventů jsou zavádějící

Ve vědě a výzkumu jsou příznivě hodnoceny také IES UK, Ekonomická fakulta JČU v Českých Budějovicích, Provozně-ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice nebo Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

FOTO: budova univerzity

Zahraniční univerzity jsou pro studium ekonomie velmi vhodné, Zdroj: sxc.hu

Kvalitu jednotlivých fakult lze rozlišovat i pomocí ukazatele uplatnění absolventů na trhu práce nebo pomocí průměrné nástupní mzdy.

Nástupní plat absolventů Ekonomicko-správní fakulty MU byl v roce 2011 necelých 26 500 Kč, což je zhruba o 3 000 Kč nad celkovou průměrnou mzdou v celé České republice.

Takto rozlišovaná kvalita dané školy je však značně znehodnocena umístěním školy v jednotlivých regionech, protože např. mzdy ve Středočeském kraji nebo Praze jsou průměrně vyšší než v mnoha jiných.

Při výběru školy samozřejmě hrají roli i faktory jako osobní sympatie ke studentskému městu apod., nicméně i přesto se rozvážná volba fakulty mnohokrát vrátí. Přispěje k míře spokojenosti a úspěšnosti zvládnutí vysokoškolského vzdělání.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Kde studovat ekonomické obory? Mezi kritéria výběru patří uplatnění