Menu
TOPZINE.cz
Cestování

Každých čtrnáct dní vymře na světě jeden jazyk. Dá se tomu předejít?

Monika Bukáčková

Monika Bukáčková

22. 11. 2010

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Toto známé pořekadlo už slyšel téměř každý. Co když ale za pár let nebudou žádné jazyky, kterým bychom se mohli naučit?

FOTO: Jeden jazyk, jedna kultura

Jeden jazyk, jedna kultura, Zdroj: youtube.com

Každých čtrnáct dní vymře na světě jeden jazyk. Do roku 2100 může být polovina z více jak 7000 jazyků, kterými se na světě mluví – některé z nich jsou bohužel dosud nezaznamenané – navždy ztracené. Vymření jazyka s sebou nese i zánik poznatků kultury, historie, společnosti a lidí mluvících touto řečí.

National Geographic´s Enduring Voices Project se snaží zabránit dalšímu zániku jazyků. Toto nebezpečí se týká především méně známých oblastí, kde se hovoří unikátními a málo rozšířenými jazyky. Projekt se snaží dokumentovat tyto řeči a kulturu s nimi spjatou.

Proč je to tak důležité?

Jazyk určuje kulturu skrze lidi, kteří jím mluví. Slovo, které vyjadřuje určitý společenský zvyk, není vždy možné přesně přeložit do jazyka jiného. Jde o unikátní pojem náležící ke kultuře národa. Mnoho ohrožených jazyků má bohatou tradici šířenou především ústně v podobě příběhů, legend, pověstí a písní předávaných z generace na generaci, které však nejsou zaznamenány písemně. Po vymření dané řeči následuje velice rychle i vyhynutí určité kultury.

Původní Australané brzy ztratí svůj jazyk

Jedním z nejvíce ohrožených jazyků na světě je jazyk původního obyvatelstva Austrálie. Na jihu a západě země už mnoho jazyků vzalo za své a další je budou brzy následovat. Skupiny těchto Aboriginů jsou velmi malé, protože v minulosti docházelo k častým konfliktům s novým bílým obyvatelstvem a jejich následnému vyvražďování. Jedním z posledních jazyků jsou Amurdag a Magati Ke.

Mnoho z toho, co domorodý člověk o přírodě ví, je předávano jen a pouze ústní formou. Domorodé národy, které žily po tisíciletí v souladu s přírodou, mají mnohem hlubší znalosti o zvířatech, rostlinách a ekosystému obecně – některé dosud nezachyceny moderními technologiemi. Studium domorodých a původních jazyků napomáhá například k lepšímu pochopení životního prostředí.

Znalost nejrůznějších jazyků nám také slouží k nalezení nových způsobů v lidské komunikaci. Pokaždé, když zanikne jazyk, ztrácíme možnost získání nových originálních komunikačních prostředků.

FOTO: Původní Australané pomalu ztrácejí svou kulturu

Původní Australané pomalu ztrácejí svou kulturu

Proč jazyky vymírají?

V dějinách lidské historie se začaly silné světové jazyky prudce rozvíjet vždy, když jazyk menší populace začal pozvolna zanikat. Děti vyrůstající v kultuře, využívající nějaký málo známý jazyk, vyrostou většinou se znalostí světového jazyka. V závislosti na názoru příbuzných se tyto děti většinou neučí svému původnímu rodnému jazyku nebo jej postupem času úplně zapomenou, protože ho v běžné mluvě nepoužívají. Tento proces probíhá již od začátku lidské historie, ale prudký úbytek jazyků byl zaznamenán až v posledních letech.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Každých čtrnáct dní vymře na světě jeden jazyk. Dá se tomu předejít?