Menu
TOPZINE.cz
Cestování

Karlštejn – turisty hojně navštěvovaná pamětihodnost

Redakce

Redakce

2. 5. 2010

Karlštejn, Foto: Jana Samcová, Topzine.czPři levém břehu řeky Berounky, uprostřed přírody, vévodí okolí věru pohádková silueta hradu Karlštejn. Hrad je díky tisícům turistů jedním z nejnavštěvovanějších hradů v České republice. Kromě prohlídky historických prostor tu čeká návštěvníka široká paleta kulturních akcí, které jsou na hradě celoročně pořádány.

Karlštejn. Foto:Denisa Preissová, Topzine

Karlštejn. Foto:Denisa Preissová, Topzine

Trocha historie

Karlštejn nechal postavit ve 14. století český král Karel IV., který vyhledával hrad k odpočinku a ke klidnému rozjímání. Později se hrad stal strážcem korunovačních klenotů a cenných papírů. V roce 1421 nechal král Zikmund odvést klenoty na Vyšehrad. O rok později hrad obléhala husitská vojska a v roce 1480 zde věznil Vladislav II. Jagellonský pražské kališnické kazatele.

Různí vládci nechávali  hrad přestavět. V průběhu století se hrad postupně měnil z gotického na renesanční, až v 17. století hrad vyloupili Švédové a Karlštejn začal chátrat.

V 19. století se zde konaly poutě a různé slavnosti. Ve stejném století zde byla pod vedením architekta F. Schmidta provedena puristická přestavba hradu. Byly odstraněny renesanční prvky z 16. století a většina gotiky.

Karlštejnské nádvoří, Foto: Jana Samcová, Topzine.cz

Karlštejnské nádvoří, Foto: Jana Samcová, Topzine.cz

Skvosty hradu Karlštejn

Významná je kaple sv. Kříže, nejcennější gotická památka v Evropě a je třeba zmínit sbírku obrazů od mistra Theodorika, představující nebeské vojsko Kristovo. Jedná se o největší sbírku gotických obrazů na světě.

Hrad je rozdělen na čtyři části, odstupňované podle významu. Jednou z nich je kostel Panny Marie, do kterého se dostanete přechodem z Velké věže do Mariánské. V kostele naleznete kříž z drahokamů, který kryje ostatky svatých. Další částí je kaple sv. Kateřiny. Ta bývala soukromou svatyní Karla IV.  Stěny zdobí drahé kameny a malby s hlavami českých patronů.

Kaple sv.Kříže. Foto: Denisa Preissová, Topzine

Kaple sv.Kříže. Foto: Denisa Preissová, Topzine

Měly na Karlštejn přístup ženy?

Ve hře Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně se setkáváme s informací, že na hradě nesměla přespat žádná žena. Tato pověst se ukázala být nepravdivou. Na Karlštejn ženy přístup měly a směly zde i nocovat, jen neměly přístup do Velké věže a kaple svatého Kříže.

Kulturní a společenské akce

Na hradě je celoročně pořádán bezpočet kulturních akcí. Informace o nich, stejně jako informace o vstupném a otevírací době naleznete na internetových stránkách hradkarlstejn.cz. Několik návrhů naleznete níže.

Karlštejn, Foto: Jana Samcová, Topzine.cz

Karlštejn, Foto: Jana Samcová, Topzine.cz

Karlštejnské kulturní léto:

29. května 2010 od 14:00, 15:00 a 16:00 hodin

Vystoupení folklórních souborů v rámci folklórního festivalu Staročeské máje na náměstí v obci. Vstup volný.

29. května 2010 od 19:00 hodin

Máchův máj, hudebně dramatické zpracování básně MÁJ s herci a v doprovodu jazzrockové hudby, představení karlovarského hudebního divadla k dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy, nádvoří hradu. Vstupné: 120,-/60,-Kč

5. a 6. června 2010

Královský průvod, aneb KAREL IV. veze korunovační klenoty na Karlštejn

21. srpna 2010 od 19:00 hodin

Šermířské vystoupení skupiny scénického šermu REGIUS: „Manská služba hradu Karlštejnu“
Vstupné 120,-/60,-Kč

25. a 26. září  2010

Karlštejnské vinobraní, dvoudenní slavnost vína s bohatým programem a za přítomnosti císaře a krále Karla IV. a jeho dvora, podrobný program na www.hrad-karlstejn.cz . Vstupné 100,-Kč.

Kam dál?

Hostinec Na Růžku: Když po putování Karlštejnem vyhládne…

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Karlštejn – turisty hojně navštěvovaná pamětihodnost