Menu
TOPZINE.cz
Z domova

K čisté budoucnosti může přispět každý z nás

Komerční sdělení

Komerční sdělení

12. 12. 2022

Znečištění životního prostředí odpadky patří k nejzávažnějším globálním ekologickým problémům. Akumulace odpadků vznikajících lidskou činností způsobuje kontaminaci ovzduší, půdy i vody. Přitom by stačilo snížit produkci úpravou životního stylu, nebo alespoň vzniklý odpad důkladně třídit a ten nebezpečný odvážet na vhodné místo.

Žijeme ve spotřební společnosti, kde většina lidí zastává názor, že je žádoucí, aby naše nároky neustále narůstaly a abychom hromadili hmotné statky, protože jenom tak se budeme mít dobře. Bohužel, takový způsob života mimo jiné zvyšuje objem odpadů.

Naštěstí, existují „ti druzí“, kteří si uvědomují, že vysoká spotřeba vede k plýtvání přírodními zdroji a ke znečišťování životního a přírodního prostředí. Kromě snižování svých potřeb se rovněž zabývají myšlenkou třídění odpadků a jejich správným uskladněním.

K tomuto ekologickému tématu s čím dál větší odpovědností přistupují též obce a města, jež kromě nádob na odpad připadajících každé domácnosti zřizují různá sběrná místa či sběrné dvory. Jejich vybudování ovšem není z legislativního ani ekonomického hlediska zcela jednoduché. Zákonné podmínky pomohou splnit dané předpisy, finance pak mohou vyřešit dotace.

Sběrné dvory bývají k dispozici občanům v obcích s více obyvateli; v opačném případě zřizuje více obcí jeden společný sběrný dvůr ve středu oblasti, případně každá obec založí takzvané sběrné místo. Sběrná místa přijímají pouze omezené množství druhů odpadů, slouží výhradně pro obyvatele příslušné obce a používají zpravidla jednodušší administrativní systém. Sběrné dvory jsou o něco komplikovanější.

Jak již bylo uvedeno, výstavba i následný provoz sběrných dvorů má přísná pravidla. Dvory musí být v případě skladování nebezpečných odpadů dostatečně stavebně zajištěny například nepropustnou podlahou nebo vodohospodářským zajištěním proti úniku škodlivin či vybaveny speciálními skladovacími kontejnery. Proškolená obsluha je samozřejmostí. Toto všechno pochopitelně stojí peníze, jež ale většina starostů nemá k dispozici. Nabízí se tak možnost využít dotace pro obce. S jejich pomocí by totiž bylo možné sběrný dvůr vybudovat.

První krok, který nyní starosta musí udělat, spočívá ve vyhledání té správné dotační výzvy a dle platných pravidel se do ní přihlásit. Pro znalce naprosto jednoduchý úkol. Avšak pro ty, jež se v dotačních vodách nepohybují tak často nebo dokonce vůbec, skoro nepředstavitelné. V tom případě se je více než vhodné obrátit se na dotační odborníky.

Specializovaná firma provede žadatele o dotaci celým dotačním řízením a v podstatě se stane žadatelovou pravou rukou. Takzvaný dotační průvodce pomůže s vyhledáním vhodného dotačního programu, vytvořením žádosti, přípravou i řízením projektu včetně veřejné zakázky. Dále na sebe převezme celou administrativní zátěž a ochrání žadatele před zbytečnými riziky.

Obce mohou navíc nově využít aplikaci „Moje obec“, kde najdou všechny vhodné dotační výzvy, na něž má obec nárok, pohromadě. Stačí, když jedna  – pověřená osoba – zaregistruje obec na webu a vytvoří jí profil. O nové výzvě bude pověřenec informován zprávou na uvedený e-mail. Všechny přidělené dotace potom uvidí po přihlášení.

V současné době běží výzva vyhlášená Ministerstvem životního prostředí České republiky, kdy na výstavbu sběrných dvorů poskytne rezort ochrany přírody a životního prostředí až 85 % z celkových způsobilých vynaložených výdajů. Žádost je možné podat do 31. prosince 2023. Není tedy na co čekat.

Zkusme tedy jeden z nejzávažnějších globálních problémů začít řešit trochu důsledněji a razantněji. Pojďme ubrat ze svých nároků a potřeb a snižme množství odpadu. Nebo alespoň dodržujme pravidla jeho třídění a následně řádného ukládání.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

K čisté budoucnosti může přispět každý z nás