Menu
TOPZINE.cz
Čtenářský deník, profily spisovatelů

Jsou bajky čtením pouze pro dětské čtenáře?

Redakce

Redakce

31. 8. 2010

Literární žánr bajek je obecně chápán jako výchovná pomůcka určená primárně do rukou žáků základních škol. Prostřednictvím bajek se dětem dostává základní morální ponaučení, a to zábavnou formou. Ale je toto zábavné moralizování opravdu to jediné, co bajky přinášejí?

Rozhodně tomu není tak u Bajek Jeana de La Fontainea. Toto dílo, které proslavilo svého tvůrce, vznikalo ve třech etapách během třiceti let (1668, 1678, 1694).

A proč právě La Fontainovy Bajky může ocenit i zkušený čtenář? Tento klasicistní autor využívá krátkého útvaru bajek a podstatně jej proměňuje. Soustřeďuje se nejen na morální naučení, ale zvláště na příběh a způsob jeho vyprávění. Dobové narážky, ironický podtext rozšiřují působnost bajek především na oblast společenské satiry.

La Fontaine komponuje bajku jako malé drama, v němž může, díky alegoričnosti tohoto útvaru, vykreslit francouzskou společnost 17. století. Mnohé z těchto bajek mají však nadčasovou platnost. A právě tyto skvělé a vtipně podané satirické narážky školou povinní čtenáři nedokážou dostatečně ocenit. Byla by škoda, kdyby jejich skutečné kouzlo zůstalo neobjeveno!

 

Napříč pravidlům

KOLÁŽ: Z říše zvířat

Co bude dnes dobrého k obědu?, Autor: Marián Luha, Topzine.cz

Už zrod těchto bajek neprobíhal obvyklou cestou La Fontaine se rozhoduje pro bajku v době, kdy zákonodárce francouzského Parnasu Boileau z estetických důvodů bajku vůbec neuvádí ve svém katalogu literárních druhů. Do té doby byla totiž bajka krátké suché vyprávění s nevýraznými charaktery, v němž měla příroda ilustrovat mravní poučení, jež je středobodem bajky. La Fontaine však jejich bezbarvá vyprávění díky své zkušenosti, senzibilitě a básnickému umění přetvořil v půvabný svět, který dovede zaujmout nejen dítě, nýbrž i náročného čtenáře.

Svět La Fontainových Bajek

Zvířecí alegorie umožňuje La Fontainovi vyjádřit se k mnohým problémům odvážněji než v kterémkoli jiném literárním žánru. Zejména v otázkách sociálních a politických, k nimž tento básník směřuje nejednu báseň. La Fontainovy Bajky jsou, jak on sám říkal, ,,rozsáhlá komedie, jejímž jevištěm je celý svět“.

Bajka Smrt a drvoštěp je alegorií života poddaných, kteří jsou nuceni žít pouze pro práci, aby si zachovali holou existenci. La Fontaine vidí bídu chudých obyvatel, nijak jí nezkresluje. Spásu nalézá ve smíření s vlastním osudem. ,Smrt všechny strázně vyléčí. Však nespěchejme odtud, kde jsme. Než umřít, radši mlčky snesme trápení, i to největší.

V bajce s názvem Zvířata zasažená morovou ranou je zase vyobrazen královský dvůr. Lev je zde alegorií vladaře (Ludvíka XIV.) La Fontaine kritizuje královu samolibost, která mu brání v správném pohledu na události. Z této bajky vyplývá, že každý silný nebo obratný se může stát jakýmsi malým králem vůči slabšímu. Nespravedlnost a bezpráví jsou tak příčinou rozkladu státu. ,Tak jsi-li pouhý kmán, či jsi-li pokryt slávou, dvůr si tě očerní, anebo pozlatí.

V bajce Dva kohouti je dvorek a jeho obyvatelstvo povzneseno na roveň antických hrdinů bojujících o krásnou Helenu, kterou v bajce zastupuje kvočna. Dva kohouti bojující o přízeň dámy. V této bajce je na rozdíl od povídky předchozí pýcha po zásluze potrestána. Zrádný druh vylétl na střechu, pajánem vítězným chtě stvrdit svoje právo. Sup jeho píseň zaslechl: adié, lásky, sbohem slávo! – vráz pých skonala pod supím pařátem .

 

Poslední jmenovaná bajka je ukázkou oblíbeného La Fontainova postupu. Autor posouvá vážné téma do roviny burleskní, rád užívá disharmonie mezi stylem a jeho objektem. V homérském hrdinském tónu se tu popisuje boj kohoutů o kvočnu. S tímto postupem se setkáme i v mnohých dalších bajkách (např. Vozka, jež uvízl v blátě, Dub a třtina).

KOLÁŽ: Z říše zvířat

Žirafa vs Lev: kdo s koho?, Autor: Marián Luha, Topzine.cz

 

La Fontainovy bajky chtějí přimět člověka k omezení egoismu, pýchy, lakoty a touhy po majetku. Pesimismus z toho, že ve světě a v životě nelze hledat právo, je přehlušen optimismem biologickým: stojí za to žít a je možné být šťasten, spokojím-li se s tím, co mám a kdo jsem.

Jsem moc ráda, že se mi La Fontainovy bajky dostaly do rukou a já tak měla možnost ověřit si, že bajky nejsou jen čtením pro děti, ale že mohou být opravdu přínosné i pro čtenáře dospělé.

 

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jsou bajky čtením pouze pro dětské čtenáře?