Menu
TOPZINE.cz
Čtenářský deník, profily spisovatelů

John Milton: Ztracený ráj. Lepší vládnout v pekle, než sloužit v nebi

Tereza Turzíková

Tereza Turzíková

20. 1. 2014

Verše plné citu a zároveň převyprávění klasického biblického příběhu? Duchovní dílo pocházející ze 17. století a zároveň nadčasovost a filozofický přesah? John Milton vypráví o padlých andělech, stvoření světa a hříchu ve svém nejznámějším díle, které se stalo jedním z předních básnických duchovních eposů.

FOTO: John Milton

Autorem Ztraceného ráje je anglický básník John Milton. Zdroj: wikimedia.org

Ztracený ráj a na něj navazující Ráj znovu nabytý se řadí mezi přední díla anglické literatury. Tato rozsáhlá epická báseň čítající dvanáct knih a přes tisíc veršů se zabývá teologickými problémy, křesťanskou filozofií a zároveň mění zaběhlé konvence anglické poezie. Milton se ve svém ústředním díle snaží ospravedlnit Boží rozhodnutí pomocí lyrického vyprávění s velkou emoční hloubkou.

Slepý básník diktuje zpěvy Satanovy

Ztracený ráj z pera anglického barokního básníka vyšel poprvé v roce 1667 jako soubor deseti knih. Během několika let byly přidány další dvě knihy – dohromady se tedy jedná o dvanáctidílný epos.

John Milton se narodil roku 1608 v Londýně. Navštěvoval Christ’s College v Cambridge a měl se stát anglikánským duchovním, ale místo toho rozhodl se odebrat na venkov a věnovat se studiu teologie, historie, literatury a přírodních věd. Ovládal několik jazyků a byl jedním z nejvzdělanějších anglických básníků. Cestoval po Francii a Itálii, kde se seznámil s Galileem Galileim. Milton byl třikrát ženat a stal se otcem pěti dětí. Kromě poezie publikoval i sérii pamfletů napadající britský zákon, ve kterých se snažil prosadit právo na rozvod a svobodu slova. Byl obhájcem Olivera Cromwella a podporovatelem revoluce. Zemřel 8. listopadu 1674.

Autor Ztraceného ráje byl velkým obdivovatelem antické literatury a snažil se o stvoření díla, které se vyrovná Homérově Odyssee a Vergiliově Aeneovi, a vytvoří tak národní anglický epos. Kromě velkých řeckých a římských básníků se inspiroval v samotné křesťanské kultuře a puritánské filozofii.

Milton začal psát báseň okolo roku 1658, ale její tematikou se zabýval již ve své dřívější tvorbě. Když Ztracený ráj roku 1663 dokončil, byl již zcela slepý, proto musel závěr díla diktovat. Ztráta zraku jej však neodradila od komponování pokračování Ráje znovu nabytého, které bylo publikováno roku 1671.

Po boku s Williamem Shakespearem

Přestože báseň byla napsána na přelomu baroka a renesance, v Miltonově stylistice i výběru témat je stále cítit barokní vliv. Milton, jako konzervativec a katolík, hledá ve své víře v Boha odpovědi, které zpracovává vášnivým, emocionálním veršem. Ztracený ráj je napsán takzvaným blankversem, typickým anglickým druhem verše.

Blankvers se vyvinul v anglické literatuře během 16. století. Poprvé byl použit Henrym Howardem v adaptaci Vergiliovy Aeneidy. Jedná se o verš o pěti stopách ve formě nerýmovaného jambu. V anglické literatuře je velmi rozšířený pro své uzpůsobení anglickému jazyku a melodičnosti. Kromě Johna Miltona jej často používal i William Shakespeare.

Milton bývá se Shakeapearem označován za nejlepšího anglického básníka. Na rozdíl od svých současníků své postavy polidšťuje, přestože jejich osudy předkládá pouze jako metafory. Ve své alegorické básni otevírá otázky politické, náboženské i filozofické.

Satanův pád a vyhnání z ráje

Básník vypráví příběh ve dvou rovinách – rovině lidské a rovině nadpozemské. Sledujeme Satanův vzestup a pád a v protikladu k němu prvotní hřích Adama a Evy. Milton věrně odvypráví známý příběh z knihy Genesis, do událostí však vkládá drama, lyriku a své vlastní myšlenky.

FOTO: Ztracený ráj

Knižní vydání bylo ilustrováno Gustavem Doré.

V první knize se dočítáme o Satanově povstání, poradě s Belzebubem a údělu zatracených andělů. Satanovy monology, které patří mezi nejznámější úryvky z knihy, vypovídají o nebezpečí sobeckosti a arogance, zároveň však odhalují ctižádostivost a sílu padlého anděla.

Buď sbohem, naděje, a s ní i strach

a výčitka; vše dobré ztratil jsem;

zlo, buď mým dobrem, a když pomůžeš mi,

s nebeským králem moc si rozdělím

a ovládnu snad i víc než půlku říše,

jak brzo svět a člověk poznají.

S touhou po pomstě, Satan opouští brány Pekla a vydává se dále do světa až k hranicím ráje. Vtěluje se do hada a svádí Evu k prvotnímu hříchu, ochutnání zakázaného ovoce ze stromu poznání. Adam záhy páchá stejný hřích a oba jsou odsouzeni k vyhnání z ráje.

V dalších svazcích jsme přítomni dialogu Boha Otce a Boha syna, rozmluvám Adama s archanděly a bitvám mezi Bohem a padlými anděly. Milton popisuje stvoření světa, řád vesmíru a filozofii svobodné vůle člověka.

Odkaz Johna Miltona

Miltonův dopad na světovou literaturu je nepopiratelný. Ztracený ráj inspiroval básníky, malíře i hudební skladatele. Nejvíce Miltonova vlivu je cítit v díle Williama Blakea, anglického malíře a spisovatele. Na konci 70. let byla dokonce polským skladatelem Krzysztofem Pendereckim zkomponována opera se stejným názvem.

Na českou literaturu a vývoj češtiny mělo toto dílo zásadní vliv. Poprvé bylo přeloženo Josefem Jungmannem, slavným českým filologem a spisovatelem. Jungmann byl významnou osobností národního obrození a zasloužil se o mnoho výrazů dnešní spisovné češtiny. Kvůli náročnosti Miltonova díla vytvořil množství neologismů a jeho překlad byl obrozenci oslavován jako dílo dokazující tvárnost a krásu českého jazyka.

Mělo jsi, ale koho obvinit

než boží lásku, rozdílenou všem?

Proklínám jeho lásku; láska, nenávist

jsou pro mě stejné, plodí věčný žal.

ne ty buď prokleto, když proti němu

činilos něco, čeho lituješ.

Já bídný, kam jen mohu uprchnout

nekonečnému hněvu, zoufalství?

Uprchnu do pekla; já sám jsem peklo;

v nejhlubší hloubce hlubší hlubina

se rozvírá a chce mě pohltit,

před tou je moje peklo jako nebe.

Zdroj: CRAIG, Hardin. Dějiny anglické literatury. Praha: ODEON, 1983.

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

John Milton: Ztracený ráj. Lepší vládnout v pekle, než sloužit v nebi