Menu
TOPZINE.cz
Čtenářský deník, profily spisovatelů

Jaroslav Durych: autor valdštejnských trilogií byl zapřisáhlý katolík

Redakce

Redakce

4. 4. 2012

FOTO: SedmikráskaJaroslav Durych patří mezi nejvýznamnější české představitele katolické prózy 20. století. Byl ale víc než to – dramatik, publicista, římskokatolický teolog, vojenský lékař a především muž, který si stál za svými názory.

FOTO: Noční pohled z Bílé věže na Velké náměstí

Noční pohled z Bílé věže na Velké náměstí v Durychově rodném Hradci Králové. Zdroj: wikipedia.org

Narodil se 2. prosince 1886 v Hradci Králové. Vystudoval lékařskou fakultu v Praze. Za první světové války působil jako vojenský lékař v Haliči. Podnikl také několik cest do ciziny, během kterých shromažďoval podklady pro svou historickou a esejistickou tvorbu. Během nacistické a komunistické okupace žil v izolaci a jeho díla se nesměla vydávat. Zemřel 7. dubna 1962 v Praze.

Konzervativní kritik společnosti

Jaroslav Durych bývá pro své názory označován za „disidenta první republiky“. Oponoval antikatolicismu v Československu a vedl časté spory s většinou tehdejší kulturní a politické elity.

FOTO: Sedmikráska

Jaroslav Durych je autorem milostného příběhu Sedmikráska z roku 1925. Zdroj: sxc.hu

Jeho útoky proti představitelům demokratické nebo levicově orientované kultury a podpora totalitních režimů v Itálii zapříčinily, že jeho literární prestiž byla po roce 1945 pošpiněna, což se odrazilo v dlouholeté publikační přestávce.

Katoličtí autoři kolem Durycha

Pro své konzervativní názory byl často kritizován. Teprve později se objevili další autoři katolické orientace, kteří Durycha v jeho názorech podporovali. Patřil k nim například Bohuslav Reynek, Jan Čep, Jan Zahradníček nebo Jakub Deml. Společně pak tito tvůrci vytvořili skupinu katolických a spirituálních literátů, kteří usilovali o pevný řád společnosti a jistotu, kterou nacházeli v náboženství.

Čtěte také: Mstivý zpěv Karla Hlaváčka

Pojetí reality jako součásti božího řádu neovlivnitelného lidskou vůli se projevilo i v autorově tvorbě. Durych často spojoval naturalistické líčení sociálního utrpení s vizionářskou oslavou duchovních hodnot. Prolínal svět mystiky se světem chudoby. Nejznámější jsou pak jeho historické prózy, které zasadil do doby pobělohorské (po roce 1620).

Historická próza

Sem spadají nejrozsáhlejší díla Bloudění (1929) a Rekviem (1930), nazvaná taky Velká a Malá valdštejnská trilogie. Jejich děj je časově vymezen vzestupem a pádem vlády Albrechta z Valdštejna. Barvitě tu popisuje surové scény z třicetileté války. Na jejich pozadí se odehrává milostný příběh českého exulanta a španělské dívky. Ti představují protiklad duchovna a hmoty, čímž celé dílo směřuje k otázkám po hlubším smyslu života.

Díky Durychovu věrnému líčení kontrastů mezi dobrým a zlým, lze hovořit v souvislosti s jeho tvorbou o „barokním naturalismu“.

Další díla Jaroslava Durycha

Mezi jeho poetická díla patří například sbírky Cikánčina smrt (1916), Panenky (1923), lyrická sbírka oslavující ženy, či krajinomalba Beskydy.

Do prozaických prací se řadí například novela Tři dukáty (1919), milostný příběh Sedmikráska (1925) nebo prózy s náboženskými náměty, do kterých spadají Děti (1934) a Tam (1955). Závěr Durychovy tvorby představuje novela Boží duha (1969, posmrtně), snový příběh o lítosti a vině.

Žebrácké písně: Kdybys byla slepá

Kdybys byla slepá,
jak by naše oči na sobě lpěly!

Kdybys byla němá,
jak krásně bychom si vyprávěli!

Kdybys byla bezruká,
jak sladce bychom se objímali!

Kdybys byla beznohá,
jak šťastně bychom do ráje putovali!

Ach, na hrobě květ rozkvétá,
když hrob jest lásce malý,
proto jsi v kráse zakleta,
abychom se nepoznali!

Ať hvězdu či mrtvolu srdce tvé
skrývá,
jen kdybys byla živa,
i za hrobem živa!

(DURYCH, Jaroslav: Žebrácké písně, Ot. Štorch-Marien, 1925.)

Jaroslav Durych patří bezesporu mezi významné osobnosti naší literatury. Jeho díla sice už nejsou kvůli použitému baroknímu jazyku a rozsáhlosti tolik vyhledávaná, ale stále mohou čtenáři nabídnout řadu zajímavých myšlenek. Jeho tvorba měla velmi významný vliv na rozvoj katolické literatury ve dvacátém století a někteří autoři u něj hledají inspiraci i dnes.

Zdroj: FORST, Vladimír, a kol.: Lexikon české literatury, 1. A-G. Praha: Academia, 1985.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jaroslav Durych: autor valdštejnských trilogií byl zapřisáhlý katolík