Menu
TOPZINE.cz
Čtenářský deník, profily spisovatelů

Jan Skácel: Autor Modlitby za vodu byl vnímavým lyrikem moravského venkova

Alena Nová

Alena Nová

4. 6. 2011

Krajina je pro umělce zdrojem inspirace, který nikdy nevysychá. Básnickým dílem Jana Skácela prostupuje krajina jižní Moravy plná síly a dávných tajemství, stále více však ustupující nenasytně rozpínavé zástavbě měst. Na pozadí jejích proměn v průběhu let i ročních období nastiňuje autor existenciální otázky lidského bytí.

Jan Skácel se narodil 7. února 1922 ve Vnorovech u Strážnice, dětství prožil v Poštorné a v Břeclavi. Pocházel z učitelské rodiny, jeho otec Emil Skácel byl autorem řady pedagogických a publicistických pojednání, bratr Petr Skácel (1924-1994) působil jako malíř a výtvarný pedagog.

Tvorba na poli žurnalistiky

Gymnaziální studia zahájil Jan Skácel v roce 1933 v Břeclavi, o pět let později přešel na gymnázium v Brně-Králově Poli. Po maturitě v roce 1941 pracoval jako uvaděč v brněnském kině Moderna, od listopadu 1942 byl totálně nasazen jako dělník na stavbách silnic a tunelů v Rakousku. Po znovuotevření vysokých škol v roce 1945 studoval češtinu a ruštinu na brněnské filozofické a pedagogické fakultě, studium však nedokončil.

Redaktorské činnosti se Jan Skácel začal věnovat v roce 1948 v kulturní rubrice Rovnosti, po nuceném odchodu o čtyři roky později pracoval jako údržbář v Závodech přesného strojírenství v Brně-Líšni. Od roku 1953 působil v literárně-dramatickém oddělení brněnské redakce Československého rozhlasu, v letech 1963 až 1969 byl šéfredaktorem časopisu Host do domu. V 70. letech, v období takzvané normalizace, nesměl publikovat, sbírky básní mu vycházely v samizdatu. Na oficiální literární scénu se znovu vrátil až v 80. letech.

Skácelovo básnické dílo

Své první básnické pokusy zveřejnil Jan Skácel ve Studentském časopise (1938), po válce přispíval verši i publicistikou například do Bloku, Nového života, Kulturní tvorby, Literárních novin nebo již zmíněné Rovnosti a Hosta do domu. Svoji první sbírku Kolik příležitostí má růže vydal až ve svých pětatřiceti letech v roce 1957.

Skácelovy verše, od knižní prvotiny, přes sbírky vydané v 60. letech (Co zbylo z anděla – 1960, Hodina mezi psem a vlkem – 1962, Smuténka – 1965, Metličky – 1968) až po knihy z 80. let, kdy mohl po delší odmlce znovu publikovat (Dávné proso – 1981, Naděje s bukovými křídly – 1983, Odlévání do ztraceného vosku – 1984, Kdo pije potmě víno – 1988) tvoří ideově jednotný celek, vycházející z tradice života na venkově, a zdůrazňují morální hodnoty lidského bytí.

Existenciální otázky na pozadí přírodní lyriky

Hlavním motivem, který prolíná celým Skácelovým básnickým dílem, je příroda. Krajina jižní Moravy, v níž autor prožil dětství a měl k ní silný vztah, je v jeho básních zobrazována nejen v proměnách ročních období, ale také v proměnách způsobených nevratnými zásahy člověka, které ji v příměstských oblastech navždy pohřbily pod krunýř panelových sídlišť.

Zvlášť ve sbírkách z 80. let autor poukazuje na odcizený, uspěchaný způsob života ve městě, který je v propastném kontrastu s někdejším venkovským řádem a tradicemi:

Zoufale padá v zimě sníh

na střechy opuštěných aut

a ptáš se marně

když prodíráš se spícím stádem k domovu:

O čem se vlastně za zimních nocí zdává

posvátným krávám panelových měst

(Noc v panelovém městě, sbírka Odlévání do ztraceného vosku – 1984)

Skácelovy verše vyvolávají okamžitou představu, zachycují atmosféru konkrétní chvíle v určité denní a roční době a zároveň nastiňují hlubší otázky týkající se směřování lidského života a připomínají jeho pomíjivost:

Je tomu tak

a podzim přijde zítra.

Zas celé stromy budou odlétat,

zas ptát se budem,

kam a komu vstříc.

A ticho, chudé jako polní myš,

tu a tam za zády nám pískne.

Mé léto,

ty už také šedivíš?

(Babí léto, sbírka Kolik příležitostí má růže – 1957)

Pro Skácelovu poezii je charakteristický volný verš a časté užití metafor, tradiční veršové formy se objevují například ve sbírkách z druhé poloviny 60. let – Smuténka a Metličky a ve sbírce Naděje s bukovými křídly (1983). Ta obsahuje dvě stovky čtyřverší, z nichž sto původně vyšlo v samizdatu pod názvem Chyba broskví a dalších sto pod názvem Oříšky pro černého papouška. Autor také často vytvářel neologismy, o nichž nevíme, co přesně znamenají (například báseň a sbírka s názvem Smuténka).

Hlavním motivem čtyřverší je opět konfrontace současného světa se světem básníkova dětství a připojuje se i životní bilancování: „Bývala tady konečná / začátek všeho co dál není / dnes vede kolej pořád dál / a vlaky staví na znamení“ […] „Maminko nejsi je to dávno / a my jsme malou chvíli zbyli / udělali jsme toho málo / ani smrt jsme nezabili“

Publicistika a tvorba pro děti

Tematika kontrastu městského a venkovského života se promítá i do Skácelovy publicistiky. Prosadil se v ní zejména vlastním publicistickým útvarem malých recenzí (na pomezí glosy, sloupku a fejetonu), které v 60. letech vznikaly pro rozhlas a časopis Host do domu (soubor Jedenáctý bílý kůň – 1964).

Významnou součást autorovy tvorby tvoří i literatura pro děti, jejímž znakem je etické poselství, slovesná kultura, porozumění dětskému čtenáři a jeho přijetí jako rovnocenného partnera. Nejvýraznější je v této oblasti sbírka delších básní s epickým jádrem Uspávanky (1983) a dvojice knížek inspirovaná pastely Josefa Čapka (Kam odešly laně – 1985, Proč ten ptáček z větve nespadne – 1988).

Jan Skácel zemřel 7. listopadu 1989 v Brně, z pozůstalosti mu byla vydána sbírka A znovu láska (1991). Autorovy verše inspirovaly ke zhudebnění vedoucího souboru Hradišťan Jiřího Pavlicu (CD O slunovratu – 1999), do širšího povědomí se tak dostala například báseň Modlitba za vodu (sbírka Odlévání ztraceného vosku, 1984).

Zdroj: slovnikceskeliteratury.cz

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Jan Skácel: Autor Modlitby za vodu byl vnímavým lyrikem moravského venkova