Menu
TOPZINE.cz
Studium

Jak získat pedagogické minimum? Studium je přínosné nejen pro učitele

Redakce

Redakce

19. 11. 2012

Pedagogické minimum je vnímáno jako vstupenka do řad učitelů. Cesta k jeho získání nabízí zajímavé pedagogické i výchovné znalosti, které lze využít i v mnoha jiných profesích. Pro zájemce o tento typ vzdělání jsme připravili souhrn nejdůležitějších informací.

Osvědčení o získání tohoto druhu vzdělání pro pedagogické pracovníky lze získat jak v rámci soukromých kurzů, tak například v rámci studia na vysoké škole. Z tohoto hlediska je třeba vybírat takové vzdělávací instituce, kde se daná studia zakončují závěrečnou zkouškou, po které je udělováno osvědčení s celostátní platnosti akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Kurz může absolvovat téměř každý

Důraz na zjištění potřebných informací  je kladen převážně proto, že některé vzdělávací instituce lákají na získání podobného typu vzdělání bez závěrečné zkoušky a tedy i bez oficiální potvrzení o absolvování akreditovaného kurzu.

FOTO: Knihovna

Knihovny jsou plné materiálů vhodných ke zvládnutí kurzu, Zdroj: sxc.hu

Samotné absolvování kurzu není nijak zvláště omezeno. Základní podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání. Popisované studium se doporučuje nejenom zájemcům o pedagogickou kariéru, ale například i pro lektory nebo instruktory v soukromém sektoru. Je však velmi důležité mít na paměti, že kurzy určenými  pro získání pedagogického minima nelze nahradit standardní pedagogické vzdělání.

Co je pedagogické minimum?

Studium je zaměřeno na oblast psychologie, etiky, sociologie, metodologie, pedagogiky, vedení lidí, bezpečnosti práce, zdravovědy apod. Jednotlivé předměty jsou sestaveny k naplnění účelu kurzu.

Délka daných kurzů je rozlišná v závislosti na vzdělávací instituci. V rámci semestrálního studia na vysokých školách lze kurz rozdělit do dvou až čtyř semestrů v rámci studia prezenčního i kombinovaného. Soukromé vzdělávací instituce nabízení absolvování kurzu v rozsahu 50 až 300 hodin. Rozsahu kurzu odpovídá i jeho finanční nákladnost, která se může pohybovat od několika tisíc korun až k jejich desítkám.

Vzhledem k celkové časové i finanční náročnosti je vhodné studium správně naplánovat a objektivně stanovit důvody jeho absolvování.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jak získat pedagogické minimum? Studium je přínosné nejen pro učitele