Menu
TOPZINE.cz
Literatura

Jak využíváme knihovny? Česko stojí nad evropským průměrem

Tereza Andělová

Tereza Andělová

14. 11. 2013

Jaké jsou knihovny v České republice podle čtenářů a čtenářek? Nadstandardní. Alespoň to vyplývá z výsledků evropského průzkumu, který se soustředil na využívání veřejných knihoven.

Knihovna

Evropský průzkum využívání knihoven. Jak si vede Česká republika? Zdroj: scx.hu

Z výzkumu vyplynulo, že Česká republika si v počtu knihoven stojí vysoko nad evropským průměrem. Nachází se v ní celkem 5 408 veřejných knihoven a většina z nich nabízí také bezplatný přístup k počítačům i internetu. V přepočtu toto číslo odpovídá 5,1 knihovnám na deset tisíc obyvatel. V rámci Evropy je to přitom pouhých 1,3 knihoven na deset tisíc obyvatel.

A pozadu nejsou Češi ani ve využívání služeb knihovny. V uplynulém roce tak učinilo celých 21 procent dospělých, přibližně 1,9 milionu lidí. Evropský průměr činí 23 procent.

Bezplatný přístup k počítači využila v Česku zhruba čtyři procenta dotazovaných, stejně si na tom stojí i ostatní státy. Většina dotazovaných (92 procent) je s těmito službami spokojená. Oproti evropskému průměru jim však Češi připisují menší důležitost. Jako velmi důležité je označili pouze čtyři dotazovaní z deseti, v ostatních státech pak sedm lidí z deseti.

Nadstandardní Česká republika

Více než třetina uživatelů (35 %) veřejně přístupných počítačů je použila pro aktivity spojené s hledáním zaměstnání. Téměř šest tisíc lidí si dokázalo najít práci.

FOTO: Knihovna

Češi hodnotí veřejné knihovny pozitivně a přisuzují jim velkou důležitost. Zdroj: sxc.hu

Celkové vnímání a hodnocení knihoven českými čtenáři dopadlo nadstandardně. Až 67 procent Čechů uvedlo, že jsou knihovny efektivní pro potřeby obce. Zhruba polovina dotazovaných ocenila kvalifikovanost pracovníků knihoven a vnímá knihovnu jako přátelské prostředí.

Třetina dotazovaných (34 %) se navíc v uplynulém roce zúčastnila v knihovně vzdělávací aktivity, čímž Česká republika převyšuje evropský průměr o deset procent.

Podpora od Billa Gatese

Průzkum využívání veřejných knihoven v Evropské unii podpořila Nadace Billa a Melindy Gatesových. Tímto úkolem pověřila společnost TNS, která se zabývá průzkumem veřejného mínění. Do sběru informací bylo zahrnuto celkem 17 zemí Evropské unie v říjnu a listopadu roku 2012. Jeho cílem bylo zmapovat, jak lidé v jednotlivých státech využívají veřejné knihovny a jaký vliv mají na jejich život.

V České republice se průzkumu zúčastnil necelý tisíc respondentů v padesáti vybraných knihovnách. Sběr informací probíhal ve dvou fázích. První z nich porovnávala knihovny na základě dostupných informací, ve druhé fázi se uskutečnil konkrétní průzkum v terénu.

V každé zemi proběhlo dotazování zhruba tisícovky lidí starších 15 let. Konalo se také několik rozhovorů s vedoucími knihoven, přičemž každý stát zastupovali vedoucí alespoň tří knihoven z odlišně velkých měst.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jak využíváme knihovny? Česko stojí nad evropským průměrem