Menu
TOPZINE.cz
Přijímací zkoušky na VŠ

Jak vyplnit přihlášku na vysokou školu

Alena Nová

Alena Nová

21. 12. 2010

FOTO: Vysoká školaChystáte se na vysokou? Pak už jste si doma možná založili několik oranžových formulářů a rozmýšlíte se, jaké školy do nich vlastně napsat. Topzine.cz vám prozatím přináší návod, jak přihlášku vyplnit po formální stránce a na nic důležitého nezapomenout.

Univerzita

Přihlášky ke studiu můžete na většině škol podávat do 28. února, Foto: Alena Nová, Topzine.cz

Přihlášku na vysokou školu můžete podat dvěma způsoby, a to elektronicky prostřednictvím webových stránek školy, nebo vyplněním tištěného formuláře. Ten dostanete u vás ve škole, v prodejnách tiskopisů nebo si ho můžete i sami vytisknout z pdf souboru, pokud jej příslušná fakulta na své stránky umístila.

Výhodou elektronické přihlášky je nižší administrativní poplatek, okamžitá kontrola správnosti vyplnění některých údajů, možnost zadávat většinu údajů pouze jednou při podání přihlášky na více studijních oborů nebo možnost sledovat průběh přijímacího řízení v informačním systému univerzity (přijetí přihlášky, termíny přijímacích zkoušek, výsledky přijímacího řízení apod.).

Některé školy, jako například Masarykova univerzita v Brně, již zcela přešly na elektronickou formu podávání přihlášek, jiné, k nimž patří i Univerzita Karlova, umožňují zasílat přihlášky oběma způsoby. Na UK je v případě podání elektronické přihlášky nutné ji ještě vytisknout, podepsat a zaslat do školy poštou.

Na co dát pozor při vyplňování

Do elektronické i tištěné přihlášky se zadávají stejné údaje, nicméně vyplnění elektronické přihlášky je snazší, protože vás každým krokem provází nápověda. „V tištěné přihlášce uchazeči nejčastěji chybují ve vyplnění studijního programu a oboru, často také nevyplní všechny předepsané osobní údaje,“ říká referentka studijního oddělení Pedagogické fakulty UK Alena Matoušková.

Jaký je tedy rozdíl mezi studijním programem a oborem? Pod každý studijní program spadá několik oborů. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity má například studijní program Specializace ve zdravotnictví, k němuž náleží obory Fyzioterapie, Nutriční terapeut, Radiologický asistent nebo Zdravotní laborant.

FOTO: StudentiKromě toho je třeba zaškrtnout ještě typ studijního programu (bakalářský nebo magisterský) a formu studia (prezenční nebo kombinovaná). Pokud je součástí přijímacího řízení zkouška z cizího jazyka, do kolonky v přihlášce uvedete jazyk, který jste si vybrali. Důležitá je i kontaktní adresa, na niž vám škola zašle pozvánku k přijímací zkoušce a později i rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.

Zda je třeba v přihlášce vyplňovat středoškolský prospěch, si každá fakulta určuje individuálně. Zkratky pro kód oboru střední školy (JKOV a KKOV) a identifikační číslo školy (IZO) najdete na vašem vysvědčení. Pokud přihlášku nepodáváte přímo ze střední školy a maturovali jste už dříve, uvádět je nemusíte.

K přihlášce připojte i přílohy

Požadavky na přílohy se u různých škol liší. Některé školy po vás mohou chtít potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, jiné zase strukturovaný životopis nebo potvrzení o zájmové činnosti a praxi související s oborem, na který se hlásíte. Pokud škola aktivitu v oboru zohledňuje, určitě ji uveďte, u přijímaček vám může přinést cenné bodíky.

Jestliže už jste střední školu dokončili v předchozích letech, přikládat budete i úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, v případě přihlášky do navazujícího magisterského studia pak úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu. Pokud tyto dokumenty ještě nemáte, odevzdáte je buď u přijímacích zkoušek, nebo při zápisu ke studiu.

Nezbytnou součástí přihlášky je i doklad o zaplacení administrativního poplatku, který se platí bezhotovostně vkladem na účet školy nebo poštovní poukázkou typu A.

Přihláška na VŠ vyjde v průměru na pět set korun

Podávání přihlášek způsobí první vítr v peněžence budoucího vysokoškoláka. Za jednu tištěnou přihlášku zaplatíte 500 až 600 korun, s nižším poplatkem můžete počítat při podání elektronické přihlášky nebo v případě, že škola přijímá uchazeče na základě Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) společnosti Scio.

FOTO: PenízeSamotné podání přihlášky na fakultu vyžadující NSZ ale nestačí, k testům je třeba přihlásit se samostatně na webových stránkách společnosti Scio. Minimální poplatek, za který pořídíte jednu část NSZ (např. test obecných studijních předpokladů nebo test z matematiky), se pohybuje okolo čtyř set korun.

Mezní termín pro podání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2011/12 je na většině vysokých škol 28. února 2011, na některé školy můžete posílat přihlášky až do konce března. „Pokud je přihláška doručena po tomto termínu, je uchazeči vrácena a uchazeč není zařazen do přijímacího řízení pro daný akademický rok,“ doplňuje Alena Matoušková.

Vzor vyplněné přihlášky na vysokou školu najdete zde.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jak vyplnit přihlášku na vysokou školu