Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Jak správně oslovovat akademickými tituly? Vyhněte se trapasu

Redakce

Redakce

17. 9. 2018

V České republice je udělována celá řada vysokoškolských titulů na základě úspěšného ukončení studia. Vyznat se v nich dělá problém i zkušeným studentům vyšších ročníků.

Při osobních konzultacích na vysokoškolské půdě přicházejí nepříjemné chvilky spojené s váháním při pozdravu a následném oslovení. V tomto případě platí základní pravidlo oslovování nejvyšším dosaženým titulem, který stojí před jménem, nikoli vědeckými hodnostmi stojícími za jménem.

Titul DiS. (diplomovaný specialista) se uděluje absolventům vyšších odborných škol. Tento titul se v psané verzi uvádí až za jménem, přičemž je oddělován čárkou. Stejným způsobem se píší i zkratky akademicko-vědeckých hodností: Ph.D. (doktor), Th.D. (doktor teologie), DrSc. (doktor věd), CSc. (kandidát věd). Následující uvedené tituly se píší před jménem.

Jak oslovovat bakaláře?

Akademický titul Bc. je nejnižším udělovaným titulem na vysoké škole. V případě umělecky zaměřeného bakalářského studijního programu se uděluje titul Bc.A (bakalář umění). Při oslovení osob s tímto vzděláním se titul zpravidla nezmiňuje.

Dále je to Mgr. (magistr), MgA. (magistr umění), PhMr. (magistr farmacie). Pro obdržení těchto titulů je nutné vystudovat ještě 1 až 3 roky navazujícího studia po absolvování studia bakalářského nebo 4 až 6 let v případě nástupu na samostatný magisterský studijní program. Osoby s tímto titulem je běžné oslovovat pane magistře/paní magistro.

Titul Ing. (inženýr), Ing. arch. (inženýr architekt) je určen pro absolventy magisterského studia v technických, zemědělských, lesnických, vojenských nebo ekonomických oborech. Odpovídající oslovení je pane inženýre/paní inženýrko, případně pane architekte/paní architektko.

Vysokoškolské tituly. Který je vyšší a jak koho oslovovat

Jak oslovovat lidi s titulem MUDr. a PhDr.?

Akademické tituly v lékařství jsou udělovány po zpravidla šestiletém odborném studiu. Podmínkou jejich získání je úspěšné složení státních rigorózních zkoušek. Jejich podoba je MUDr. (doktor medicíny), MDDr. (doktor zubní medicíny), MVDr. (doktor veterinární medicíny). Absolventi těchto zaměření jsou oslovováni pane doktore/paní doktorko.

V případě pokračování ve studiu po získání magisterského titulu lze dosáhnout následujícího vzdělání: JUDr. (doktor práv), PharmDr. (doktor farmacie), PhDr. (doktor filozofie), RNDr. (doktor přírodních věd), ThDr. (doktor teologie), PaedDr. (doktor pedagogiky). Oslovení je totožné s předchozím.

Doc. (docent), prof. (profesor) jsou zkratky vědecko-pedagogických titulů. Správné oslovení je pane docente/paní docentko a pane profesore/paní profesorko.

Ohodnoťte tento článek:
3,6
Právě čtete

Jak správně oslovovat akademickými tituly? Vyhněte se trapasu