Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Jak si vybrat střední školu? – 1.díl

Redakce

Redakce

2. 12. 2009

Jako každý rok, i letos se žáci základních škol čím dál intenzivněji zabývají otázkou, na kterou ze středních škol či gymnázií si podat přihlášku. Je to volba, která podstatným způsobem nasměruje jejich budoucnost a není tedy vůbec jednoduchá. Podle jakých měřítek si tedy vybrat střední školu?

Vytvořte si seznam škol

Prvním krokem by mělo být získání určité představy,  na jakých typech škol lze v České republice vůbec studovat. V zásadě je jich  šest: učební obor bez maturity,  učební obor s maturitou, střední odborná škola, konzervatoř, lyceum a gymnázium.

Každý z těchto typů škol má svá specifika. Zvláštní postavení mezi nimi zaujímají především konzervatoře a lycea. Konzervatoře se zaměřují na umělecké obory (herectví, hudba, tanec), větší část výuky je orientovaná na praxi.

Lyceum je koncipováno jako škola s obecnou odborností a vyšším podílem všeobecného vzdělání. Absolventi nezískávají kvalifikaci pro výkon povolání, většinou proto pokračují ve vysokoškolském studiu, stejně jako absolventi gymnázií.

V České republice se můžete setkat s těmito typy lyceí:

  • Ekonomické lyceum
  • Pedagogické lyceum
  • Přírodovědné lyceum
  • Technické lyceum
  • Waldorfské lyceum
  • Zdravotnické lyceum

Lokalita školy

Může se stát, že si zvolíte školu, do které nebude možné každodenně dojíždět, tuto záležitost však lze vyřešit ubytovacími kapacitami (internáty), se kterými školy spolupracují. Je jen na vašem zvážení, zda takzvaně vydýcháte týdenní odloučení od rodiny nebo ne.

Lokalita školy je jedním z kritérií, které byste měli před podáním přihlášky zvážit. Dobře si promyslete případné dojíždění do vzdálenější školy, pokud se srovnatelný typ školy nachází v místě vašeho bydliště.

Dělejte to, co vás baví

Pokud máte svého koníčka nebo úzký okruh zájmů, výběr školy je pro vás napůl vyhraná bitva.  Můžete se věnovat zdravotnictví, designu, počítačovým technologiím a mnoha dalším oborům. Je možné, že se vám rodiče budou snažit vaši volbu rozmluvit a poukazovat budou například na nepraktičnost daného typu studia. Pokud jste o svém výběru předsvědčení, stůjte si za svým. Je to vaše budoucnost a váš život. Oni ho za vás žít nebudou.

Alternativu představuje gymnázium. Pokud nemáte jasnou představu  o tom, v jakém oboru byste chtěli pracovat nebo je možné váš vysněný obor studovat až na vysoké škole, výběrem gymnázia zcela jistě nepochybíte.

Věřte si

Při výběru střední školy budete určitě brát v úvahu požadavky k přijímacím zkouškám. Pokud nejste zrovna silní v matematice a přijímací zkoušky na danou školu se skládají právě z ní, neházejte flintu do žita. Skóre si můžete vylepšit na něčem, co vám jde lépe. Navíc máte možnost podat si tři přihlášky, což vám nabízí jakousi záchrannou síť. Později byste mohli litovat, že jste to aspoň nezkusili.

Přijímací zkoušky se většinou skládají z českého jazyka, matematiky a testů OSP (obecné studijní předpoklady). Některé školy podle svého zaměření požadují zkoušku z cizího jazyka (jazyková gymnázia) nebo přírovědného základu (některé zdravotnické školy).

Samostatnou kapitolou jsou talentové zkoušky. Tam buď přesvědčíte komisi o svém nadání nebo ne. Talentové zkoušky se týkají konzervatoří a uměleckých škol ( např. design, fotografie, užitá malba).

V příštím díle si povíme, kdo a co vám může při výběru pomoct a budete mít také možnost přečíst si zkušenosti studentů a absolventů středních škol.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jak si vybrat střední školu? – 1.díl