Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Jak na efektivní vzdělávání zaměstnanců? Vytvářejte vlastní online kurzy

Průběžné vzdělávání zaměstnanců je nezbytné pro celkový úspěch firmy. Pokud se nerozvíjí lidé, na nichž business stojí, nemůže se rozvíjet ani sama společnost. Otázkou však zůstává, jaký způsob vzdělávání zaměstnanců zvolit, abyste dosáhli co největšího efektu a zároveň šetřili čas i peníze. Jakých moderních metod výuky využít, aby se vám vzdělávací akce vyplatily?

Platforma pro vzdělávání zaměstnanců online

Dnešní doba přináší spoustu možností, jak zaměstnance vzdělávat skutečně efektivně. Jednou z nich je platforma www.edunio.com, skrze kterou lze školit takřka cokoliv.

Můžete vytvářet vlastní vzdělávací kurzy, nebo využít nabídky hotových kurzů, z nichž zaměstnanci načerpají znalosti využitelné v pracovním prostředí i osobním životě. Vzdělávání zaměstnanců zkrátka nikdy nebylo jednodušší.

Prostřednictvím EDUNIO můžete školit pomocí:

  • vámi vytvořených kurzů
  • profi kurzů na míru
  • hotových kurzů

Přehledný a intuitivní learning management system (LMS) s mnoha užitečnými funkcemi usnadňuje orientaci na platformě a zkvalitňuje výuku. Prostředí platformy EDUNIO je přehledné a uživatelsky přívětivé, tudíž v něm bez problému zvládne pracovat každý.

Kromě hotových a vlastních vzdělávacích kurzů můžete vyzkoušet také tzv. blended learning, což je kombinace prezenční výuky a e-learningu. Pomocí speciálního modulu pohodlně zorganizujete například face-to-face školení, workshop i online přednášku.

Hotové i vlastní vzdělávací kurzy

Hotové vzdělávací kurzy EDUNIO jsou zaměřené na právní předpisy týkající se BOZP a požární ochrany, první pomoc či školení řidičů. Výhodné balíčky kurzů týkající se zdraví a bezpečnosti na pracovišti zajišťuje firma PREVENT, jež působí jako koordinátor BOZP a dodavatel pracovnělékařských služeb.

Společnost PREVENT zastřešuje platformy EDUNIO a INSTRUCTOR, z nichž každá je určená pro firmy různých velikostí. Platformu EDUNIO využijí především střední a malé organizace, platformu INSTRUCTOR spíše větší společnosti. Kromě koordinace BOZP a pracovnělékařských služeb nabízí také vlastní vzdělávací kurzy.

Zaměstnanci mohou využít také dalších online kurzů a rozšířit si tak znalosti například v oblasti finanční gramotnosti, time managementu, řešení konfliktů nebo kybernetické bezpečnosti.

Samozřejmostí je možnost vytvářet vlastní vzdělávací kurzy. Skrze platformu EDUNIO můžete tvořit vlastní obsah v Power Pointu, Keynotes či Course Builderu.

Další způsobem, jak prostřednictvím platformy EDUNIO vzdělávat zaměstnance, jsou profi kurzy na míru, které si můžete nechat vyrobit na základě vlastních podkladů.

Intuitivní learning management system

EDUNIO je uživatelsky přívětivý learning management system, což práci s kurzy zjednodušuje. Sestává z různých funkcí, které umožňují organizovat výuku a řídit vzdělávání zaměstnanců dle individuálních potřeb.

Můžete udělovat systémové role, vytvářet přehlednou organizační strukturu, vytvářet vzdělávací kurzy přímo v prohlížeči, nastavovat notifikace, vyhodnocovat výsledky absolventů kurzů a mnoho dalšího. Funkce LMS jsou neuvěřitelně rozmanité, přesto zůstávají přehledné a intuitivní.

Blended Learning neboli kombinovaná výuka

Chcete organizovat prezenční školení, webináře nebo kombinaci obojího? Žádný problém. Prostřednictvím platformy EDUNIO můžete využívat výhod e-learningu i face-to-face výuky. Modul Blended Learning slouží k pořádání různých vzdělávacích akcí, například:

  • webinářů
  • prezenčních přednášek
  • workshopů

Jakožto organizátor oceníte funkce určené pro pořádání face-to-face akcí i online školení. Jednoduše si skrze EDUNIO nastavíte kapacitu, termíny, podmínky absolvování, vystavení potvrzení o absolvování apod.

Dokonalý přehled o všech akcích vám poskytnou nastavitelné reporty, z nichž jednoduše získáte kompletní i dílčí informace.

Díky blended learningu, který spočívá v kombinování online vzdělávání a prezenční výuky, můžete těžit z výhod obou metod. Benefity přitom pocítí jak školitel, tak zaměstnanci.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jak na efektivní vzdělávání zaměstnanců? Vytvářejte vlastní online kurzy