Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Jak dlouho musí zaměstnavatel uchovávat lékařské posudky o zdravotní způsobilosti zaměstnanců?

Zákoník práce jasně říká, že zaměstnanec je povinen absolvovat všechny nezbytné pracovnělékařské prohlídky, výstupy z nichž by měl uchovávat zaměstnavatel. Jak dlouho, to však už v něm stanoveno není.

Vezměme to ale hezky popořádku. Zaměstnavatel je zaměstnanci povinen poskytnout zdravotní péči adekvátní výkonu jeho povolání. Jejich poskytovatelem jsou vybraná zdravotnická zařízení. Tyto pracovnělékařské služby v podstatě navazují na někdejší závodní lékaře. S tímto zdravotnickým zařízením musí zaměstnavatel mít uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.

Cíl pracovnělékařské péče

Hlavním cílem pracovnělékařské péče je ochrana zdraví zaměstnanců, prevence úrazů stejně jako udržení způsobilosti k práci a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti. Konkrétně se komplexní pracovnělékařské služby skládají ze tří částí.

Z čeho se pracovnělékařské služby skládají

Součástí pracovnělékařských služeb v první řadě je provádění pracovnělékařských prohlídek. Ty se v mnohém podobají klasickým preventivním prohlídkám u praktického lékaře. Jejich cílem však primárně je hodnocení zaměstnancova zdravotního stavu s ohledem na náplň jeho povolání. Součástí pracovnělékařských služeb však je také poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a následný pravidelný lékařský dohled přímo na pracovištích.

BOZP a PO

S pracovnělékařskými službami tím vším úzce souvisí také bezpečnost a ochrana zdraví při práci, nechvalně známé BOZP, v němž se zaměstnanci v pravidelných intervalech musí proškolovat. Součástí pravidelných školení je také vzdělávání v požární ochraně (PO) a ochraně zdraví při práci.

Kontrola BOZP

Všechna tato školení musí absolvovat každý zaměstnanec. A na jejich dodržování dohlíží Inspektorát bezpečnosti práce (Státní úřad bezpečnosti práce vedený Ministerstvem práce a sociálních věcí). Jeho povinností mimo jiné je i kontrola BOZP, tedy dohled na tím, zda podnikatelské subjekty všechny povinnosti týkající se pracovněprávních předpisů dodržují.

E-learningová školení všeho druhu

Svého času bylo zapotřebí všechna tato školení absolvovat prezenční formou, což znamenalo domluvit termín, vyslechnout si přednášku a písemně vyhotovit test. Dnes se všechna nezbytná školení absolvují online. Váš koordinátor BOZP může být třeba e-learningová platforma EDUNIO a INSTRUCTOR od firmy PREVENT nabízející zaměstnancům špičková online školení všeho druhu.

Prověrka BOZP

Firma PREVENT zaměstnance vyškolí, otestuje ho a vypracuje také nezbytný report. Tato prověrka BOZP bude součástí dokumentace, kterou je zaměstnavatel povinen vést. Její rozsah není striktně definován jedním právním předpisem, ale vychází zejména z charakteru pracovišť, provozovaných činností a používaných zařízení či pracovních prostředků. Pravidelné prověrky BOZP se uskutečňují minimálně jednou ročně.

Šetřete časem

Výhodou online školení je, že je zaměstnanec absolvuje v době a čase, který mu maximálně vyhovuje, ať již na pracovišti, nebo třeba v domácím prostředí. Nutností je pouze internetové připojení. To s sebou samozřejmě přináší i maximální úsporu času.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jak dlouho musí zaměstnavatel uchovávat lékařské posudky o zdravotní způsobilosti zaměstnanců?