Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Jak dělat správně školení zaměstnanců o požární ochraně?

Součástí ze zákona povinných školeních v oblasti BOZP je rovněž školení zaměstnanců o požární ochraně. Toto školení neobnáší pouze školení zaměstnanců po nástupu do zaměstnání, ale i školení opakovaná. Rovněž se liší podle zákonem definované kategorie, která specifikuje míru nebezpečí požáru na tom kterém pracovišti. Jak školit v PO správně, jak nastavit procesy školení, vše zorganizovat, a současně školit za co nejnižších finančních nákladů?

Školte PO s vhodným koordinátorem

Ideálním řešením je pro školení zaměstnanců o požární ochraně využít vhodného koordinátora, který tyto služby nabízí na klíč. Díky tomu dokážete zautomatizovat školicí procesy zákonem nařízených školení, ale též třeba další školení a vzdělávání svých zaměstnanců. Společnost PREVENT je koordinátorem BOZP, a taktéž pracovnělékařských služeb. Firmám na klíč zajišťuje kompletní vedení agendy BOZP i PO. Už není nutné shánět specialisty na vytvoření potřebné dokumentace, poradenství, dohled, audity a školení. K tomu lze prostřednictvím služeb PREVENT realizovat rovněž veškeré pracovnělékařské prohlídky.

Online školení se stala standardem

Firma PREVENT nabízí dvě online platformy umožňující realizovat veškerá školení, zákonná i další, online, bez nutnosti pořádat drahá a rovněž na čas náročná školení s docházkou. První z těchto LMS platforem je INSTRUCTOR. Ta je vhodná zejména pro firmy menších velikostí a umožňuje jim si snadno dostát zákonných povinností v oblasti školení BOZP, PO, první pomoci a profesního školení řidičů. Avšak školit lze i v dalších oblastech: GDPR, home office, ergonomie apod. Jde o vzdělávací kurzy s certifikátem. Využívat lze již předpřipravená školení, nechat si je upravit dle potřeby firmy, nebo platformu využít pro vlastní online kurzy. Druhá platforma, EDUNIO, je pak sofistikovaným systémem pro velké firmy a slouží jako e-learningový systém pro vetší firmy i velké podniky.

 Požární ochrana na pracovišti aneb, co byste měli vědět o školení PO?

Obsah školení PO se odvíjí od zákona o požární ochraně, který firmy začleňuje do třech kategorií podle provozované činnosti. Jde o firmy bez zvýšeného požárního nebezpečí (vychází ze zákoníku práce a řídí se pravidly pro školení BOZP), se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím. Tato školení se provádí na základě zákona o PO, a současně vyhlášky o požární prevenci.

Kdy se školení PO provádí a jak často se musí opakovat?

Školení zaměstnanců o požární ochraně se provádí při nástupu do práce, následně jednou za dva roky u zaměstnanců a jednou za tři roky u vedoucích zaměstnanců. Současně je nutné školit v PO při každé změně pracoviště zaměstnance, či změně jeho pracovního zařazení, jestliže současně dochází ke změnám podmínek požární ochrany.

Kdo může provádět školení požární ochrany?

Při školeních zaměstnanců v PO je nutné dodržet kvalifikaci školitele pro vedoucí pracovníky, kdy školení musí provádět odborně způsobilá osoba v PO, nebo technik PO. Školení zaměstnanců provádí vyškolení vedoucí zaměstnanci, preventista PO (když jde o pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím), nebo technik PO (jestliže se jedná o pracoviště s vysokým požárním nebezpečím). Podívejte se, co musí obsahovat školení zaměstnanců o požární ochraně i zpracovaná dokumentace školení PO.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jak dělat správně školení zaměstnanců o požární ochraně?