Menu
TOPZINE.cz
Čtenářský deník, profily spisovatelů

Ignát Herrmann: U snědeného krámu. Prožijte příběh zoufalého kupce Žemly ve čtyřech dílech

Redakce

Redakce

22. 10. 2012

FOTO: Ignát HerrmannRozsáhlý román Ignáta Herrmanna, Dům U snědeného krámu (1890), čerpá inspiraci od jiného českého autora. Osobní i profesní selhání muže je stěžejním motivem známé české povídky. Už víte?

FOTO: Ignát Herrmann

Některými postupy při psaní prózy Herrmann připomínal Jana Nerudu, Foto: wikimedia.org

Touto inspirací je Jan Neruda a jedna z jeho povídek: Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku. Stejně jako panu Vorlovi, ani kupci Žemlovi neprosperuje obchod a poctivý záměr znamená jeho zkázu. A důvod krachu Martina Žemly? Za vším hledej ženu.

Ignát Herrmann (1854–1935) se vyučil za kupeckého pomocníka, stal se žurnalistou a pracoval v nakladatelství J. Otto, kde redigoval dva roky časopis Paleček, později přispíval do Národních listů. V roce 1882 založil humoristický časopis Švanda dudák, kde publikoval vlastní práce. Byl známý především pro své fejetony a prózy situované do Prahy. Stal se editorem čtrnáctého svazku Nerudova díla a Zpěvů pátečních. Používal pseudonymy Ypsilon, Švanda a Vojta Machatý.

Text díla začal vznikat v roce 1883 a o dva roky později jej Ignát Herrmann postupně otiskoval ve vlastním časopise Švanda dudák. Do stejného období je přitom děj románu časově zasazen. Román U snědeného krámu byl již soudobým publikem velmi dobře přijat, vysoce si svůj pesimistický kupecký román cenil i samotný autor.

Pesimistický příběh ženského intrikářství

Autor postupuje od Martinova dětství, líčí jeho potíže se studiem. Žemlův učňovský mistr Rorejs se ke svým žákům choval nelidsky a trápil je. Po několika letech Žemla začal pracovat u kupce Štěrby, jenž se k němu naopak choval velmi hezky. Poté, co Žemlovi nabídl svou nevzhlednou dceru za ženu, raději odešel a zřídil si vlastní krám. Příliš se mu ale nedařilo, stálým zákazníkem se stal pouze Kyllian, ten si nechával na dluh nalévat kořalku.

FOTO: Prázdná ulice

Žemlův krám na pražské Moráni obcházeli zákazníci velkým obloukem

V sousedství krámu bydlela Pavlína Šustrová se svou matkou. Paní Šustrová se snažila Žemlovi svou dceru vnutit a svatbou si pojistila budoucnost a obchod. Přímo během svatební noci se ale Žemla dozvěděl o tom, že ho Pavlína nenávidí, proto žijí odděleně a jen před tchýní se snaží vypadat spokojeně. Poté, co žena otěhotní s milencem, Žemla vše poví paní Šustrové. Ta se i s dcerou odstěhuje, nechá Žemlův krám „vyjedený“. Kupec vidí, že se bankrotu nevyhne a rozhodne se vzít si život.

Za tragédii může Žemlova pasivita a osamělost

Herrmann velmi důvěrně znal postavení kupeckého mládence, sám se jím vyučil. Proto se mu podařilo přesvědčivě a nenásilně postavu Martina Žemly zasadit do mistrně vykresleného prostředí pražského obchodu a podat obraz jeho zničeného pracovního i osobního života. První část románu se podobá autobiografické próze. Vypravěč už od počátku příběhu předpovídá tragické vyústění.

Čtěte také: Nerudovy Povídky malostranské: Vycházka po špinavých zákoutích Malé Strany

Postav je poměrně malé množství, stěžejní pozornost se upíná k mladému a poctivému kupci Žemlovi a jeho vztahu k ostatním postavám. Pavlínu Šustrovou má rád, ta se chová apaticky a veškerou iniciativu a rozhodování o svém životě nechává na své matce. Starý Kyllian je vysloužilý voják, jenž se často u Žemly v krámě opíjí. Kromě něj se u kupce objevuje služka Randová, která zastupuje obyčejného člověka a mohla by Žemlovi, s nímž má téměř mateřský vztah, pomoci, ale vzhledem ke svému postavení není její hlas důležitý.

„Od prvního setkání Žemlova s rodinou Šustrovic uplynulo několik neděl, ale krátký ten čas postačil, aby mladý kupec nadobro byl ukován. Nebyla to slečna Pavlína, jež by ho byla oplétala kouzelnou nějakou sítí milostných úkladů, – byla to její matka, stará, vypraktikovaná ženština, jíž padl Žemla do léček a která hubenými, kostnatými prsty vedla nezkušeného, nevidomého Martina na pavučině, ukazujíc mu v dáli chutné, šťavnaté, vonné sousto – svoji dceru Pavlínu. Jako křižák lapenou mouchu obetkávala jej stará Šustrová hustým pletivem a Martin uvázl v té síti mateřské laskavosti a blahopřejnosti nadobro, jsa blažen, že tam uvázl. Do čeho se poddajný, lehkovážný kupec uvrhl, nebylo moře lásky a sladkých pocitů, jež po jeho domnění srdce slečny Pavlíny zaplavovaly a jej ke šťastnému utonutí pozývaly, ale nevystihlá chytrost matčina, jíž byla dcera pouhým nástrojem. Martin se domníval, že plyne po modrém nebi na růžovém obláčku, a zatím vězel v pytli, jejž mu paní Šustrová stahovala přes hlavu. Myslil, že ho dcera staré penzistky upřímně miluje a že si toho paní matka ani nevšímá, – a netušil, s jakou nechutí a malomocným vzdorem podrobovala se dcera záměrům starostlivé matky, jež byla přesvědčena, že tentokráte vyhazuje sítě neurčito, na jistou kořist. Žemla se domníval, že dobývá přízně dívčiny vlastní snahou a silou, a netušil, kterak ho matka Šustrová vede nejen za ruce, ale také za nos, za uši a za vlasy.“

Zdroj: HERRMANN, Ignát: U snědeného krámu. Praha: Československý spisovatel, 1982.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Ignát Herrmann: U snědeného krámu. Prožijte příběh zoufalého kupce Žemly ve čtyřech dílech