Menu
TOPZINE.cz
Zdraví a sex

Ibogain – zázrak, který vyléčí závislost na drogách?

Redakce

Redakce

11. 12. 2009

Objevili jsme zázračný lék, který by odstranil závislost na opiátech? Budeme v budoucnu úspěšně léčit narkomany extraktem z kořene afrického keře? Nebo to je jen iluze?

Zdroj: pshift2012.blogspot.com

Zdroj: pshift2012.blogspot.com

Ibogain je alkaloid rostlinného původu. V současné době není oficiálně užívaným lékem, je však považován za perspektivní látku využitelnou v léčbě drogových závislostí. To zatím naznačují experimentální a klinické výzkumy.

Historie a současnost

Ibogain je alkaloid nalezený v kořenech keře Iboga na území Afriky. Domorodci tento kořen žvýkají, je běžně používán k odstranění únavy, hladu a žízně. Vyšší dávky navozují stavy změněného vědomí a sloužily jako rituální prostředek při náboženských obřadech. Domorodci věřili, že kořeny ibogy umožňují kontakt s jejich předky a bohy v duchovním světě.

V devatenáctém století bylo poprvé Evropany zaznamenáno, že kořen ibogy působí jako stimulant a afrodiziakum. Ibogain byl počátkem 20. století doporučován v psychoterapii jako stimulant u rekonvalescencí a léčby neurastenie (nervové slabosti). Když se v 60. letech začaly množit zprávy o halucinogenních účincích ibogainu, bylo jeho užívání v řadě zemí zakázáno. V letech 1962-1963 bylo provedeno několik klinických sezení se závislými na heroinu a kokainu. Bylo popsáno, že i jediná dávka u některých závislých způsobí dlouhodobé vymizení žádostivosti po droze (craving) a tlumí abstinenční příznaky u uživatelů heroinu.

V 80. letech byly léčebné postupy s ibogainem patentovány pro léčbu závislostí na opiátech, kokainu, alkoholu a nikotinu. Další studie proběhly v Holandsku, výsledky byly velmi slibné: po aplikaci jediné dávky ibogainu dvě třetiny pacientů závislých na heroinu a kokainu abstinovaly po dobu 6 měsíců, asi 10 % pacientů abstinovalo 2 roky a déle, a jen 10 % se vrátilo k droze po 14 dnech.

Během jedné ze studií však došlo bohužel k nešťastnému úmrtí mladé pacientky závislé na heroinu. Příčinou úmrtí mohla být současná aplikace heroinu během sezení s ibogainem. Tento případ upozornil na nedostatek vědeckých znalostí o ibogainu. Dalším důležitým závěrem je i to, že ibogain by měl být vždy podáván pouze v léčebných zařízeních, kde pacient může být pod stálým dohledem odborníků. V současné době se dále pokračuje v klinickém testování ibogainu. Výsledky jsou zatím velmi perspektivní. Na základě dosavadních poznatků lze předběžně shrnout, že ibogain lze užívat u závislých pacientů bezpečně, že tlumí abstinenční příznaky po opiátech již po jediné dávce a snižuje žádostivost po heroinu i kokainu u některých pacientů dlouhodobě již po jedné dávce, jinde mohou opakovaná sezení tento účinek prodloužit.

Účinky

U lidí je popisována řada psychotropních účinků ibogainu, které jsou závislé na dávce. Extrakt kořene v dostatečných dávkách vyvolává fantastické vizuální představy, pocit opilosti, zmatenosti až halucinace. Ve vysokých dávkách může způsobovat křeče, paralýzu a nakonec zástavu dechu. Nálada může procházet od hlubokého smutku k jásavé euforii. Subjektivní účinky trvají přibližně 6 hodin. Asi polovina lidí popisuje po ibogainu zmatenost, problémy s koordinací, nevolnost, zvracení. Typický je stav ospalosti, kdy se jedinec nechce hýbat, chce mít zavřené oči a nemá chuť komunikovat s okolím. Mnoho lidí reaguje zvýšenou citlivostí na světlo a vyhledává tmu. Velmi rušivě působí zvuky. Je navozen stav podobný spánku bez ztráty vědomí. Lidé popisují střídající se fantazijní obrazy, jako rychle promítaný film. Je nutná přítomnost psychoterapeuta, pro případ nepříjemných nebo až děsivých halucinací.

Nežádoucí účinky

Ibogain podaný ve vhodné dávce (určené odborníky) byl během studie jedinci dobře tolerován a nevyskytly se žádné významné problémy v bezpečnosti jeho použití.

Zdroj: www.wikipedia.com

Zdroj: www.wikipedia.com

Dosavadní výzkum zatím podporuje vhodnost použití ibogainu při terapii drogových závislostí. Nebyla zjištěna žádná tendence k navození závislosti a tolerance na ibogain. Dlouhodobý účinek prozatím není ověřen (výzkum neprobíhá dostatečně dlouho). Krátkodobá účinnost během detoxifikace u lidí je již doložena – ibogain tlumí abstinenční příznaky po opiátech a významně snižuje craving (touhu) po heroinu a kokainu. Je zřejmé, že se u ibogainu nejedná o substituční terapii. Varovné zprávy o toxicitě ibogainu byly prověřovány a ukazuje se, že tyto nežádoucí účinky jsou vázány na vysoké dávkování ibogainu, které se v terapii nepoužívají. Jedinými nežádoucí účinky jsou nevolnost a slabý třes zpočátku léčby.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Ibogain – zázrak, který vyléčí závislost na drogách?