Menu
TOPZINE.cz
Maturita 2022

I bez maturity lze získat osvědčení. A to v jakémkoliv oboru

Redakce

Redakce

29. 8. 2012

Toto osvědčení je užitečné pro studenty, kteří neuspěli u maturity, ale přesto by chtěli nějaký certifikát získat. Řešením je Národní soustava kvalifikací (NSK), díky které mají šanci všichni.

FOTO: Designing on a tablet

Neúspěchem u maturity nic nekončí, Zdroj: sxc.hu

Projekt vznikl na pomoc všem lidem, kteří by si chtěli udělat osvědčení o kvalifikaci v jakémkoliv oboru. Hlavní podmínkou pro jeho získání jsou nezbytné vědomosti pro daný obor.

Soustava kvalifikací je aktuální a flexibilní

Studenti, kteří tedy neobstáli u maturity, mají nyní možnost podat si přihlášku a vyzkoušet, zda jim jejich znalosti budou stačit k získání osvědčení. Každý obor se skládá z dílčích kvalifikací. Když úspěšně složí všechny dílčí kvalifikace, které k danému oboru patří, mají možnost požádat na dané škole o složení závěrečné zkoušky. Tím lze získat výuční list nebo maturitu.

Jako příklad si uvedeme obor prodavač (to vše musí znát, aby se jím mohl stát):

  • posuzování kvality zboží
  • kalkulace ceny a výučtování tržeb
  • přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách
  • plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku
  • vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů
  • inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

Národní soustava kvalifikací se však od školního systému podstatně liší. Neustále se aktualizují nároky na dané profese a na vše, co si žádá aktuální pracovní trh. Zkoušení provádějí autorizované osoby, které jsou na tuto pozici pověřeny daným ministerstvem České republiky.

Přihlásit se může těměř každý

K tomu všemu se musí vyplnit přihláška a odeslat autorizované osobě uvedené v seznamu Národní soustavy kvalifikací. Ta do jedenadvaceti dnů od doručení zašle pozvánku ke zkoušce.

Test, Zdroj: sxc.hu

Znalosti jsou základ pro získání osvědčení, Zdroj: sxc.hu

Poplatek za zkoušku, který se pohybuje v rozmezí od 1.000 Kč až do 8.000 Kč (cena se určuje podle náročnosti, materiálního a technického vybavení), se musí složit týden před konáním zkoušky.

Přihlásit se může i osoba, která nemá české občanství. Lidé, kteří již sice vystudovali, ale ve svém oboru se příliš nechytají, mají možnost rekvalifikačního kurzu. Ten se nezpoplatňuje, protože ho hradí daný úřad práce. Každý kurz má jinou dobu trvání a jiný rozsah teorie a praxe. Kurzy se zakončují složením zkoušky z dané profesní kvalifikace.

Počet profesních kvalifikací se v současnosti pohybuje okolo 320 a počet autorizovaných osob je ještě větší. Na celém území České republiky působí kolem 570 autorizovaných osob. Zkoušku z profesní kvalifikace složilo do této doby úspěšně asi 50 000 osob. Největší zájem zažívá oblast bezpečnostních služeb.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

I bez maturity lze získat osvědčení. A to v jakémkoliv oboru