Menu
TOPZINE.cz
Sex a vztahy

Homosexualita. Je vrozená nebo získaná?

Redakce

Redakce

18. 9. 2009

HomosexualitaGay. Homosexuál. Teplouš. Lesbička. Ten čtyř procentní. To vše a mnohem více jsou označení pro osoby, které mají jinou sexuální orientaci. Homosexuální orientaci.

Foto: Václav Kohout, Topzine.cz

Foto: Václav Kohout, Topzine.cz

Původ slova homosexualita

Co však vlastně znamená slovo homosexualita?  Jedná se o termín, který je složen ze slova řeckého původu homós stejný a sexus, což je latinské označení pro pohlaví. Můžeme tedy říci, že se jedná o sexuální a milostnou přitažlivost k osobám stejného pohlaví.

Takové běžné otázky

V součastné době je homosexualita tolerována, ovšem je tomu skutečně tak? Nepovažujeme stále homosexualitu za něco divného a jiného? Je vůbec v pořádku milovat člověka stejného pohlaví? A může vůbec muž skutečně milovat muže či žena ženu? Nejedná se o pouhé sexuální dobrodružství?

Pohled do historie

Historie vypráví velmi zajímavý příběh o vývoji vztahu společnosti k homosexualitě. V Babylonské říši byla homosexualita postihnutelná kastrací. Ve starověkém Egyptě byl tento jev tolerován, ovšem nepohlíželo se na něj kladně. Byla období, kdy pohlavní styk mezi muži byl přirozenou společensky vítanou aktivitou. Takovýto silně liberální přístup existoval ve starověkém Řecku. Znamená to, že přitažlivost mezi stejným pohlavím není rozmarem dnešní doby, ale přirozenou součástí každé společnosti.

Následovala období nástupu křesťanské víry, kdy každá sexuální odlišnost byla postihnutelná. Pokud přeskočíme značnou část naší historie, dostaneme se do Československa, kdy teprve v 60. letech 20. století došlo ke snaze legislativně umožnit beztrestný pohlavní styk mezi dospělými muži. Toto rozhodnutí z Československa udělalo jeden z nejpokrokovějších států světa. Legislativní zrovnoprávnění však nastalo až roku 1990, kdy se věková hranice pro umožnění pohlavního styku snížila z 18 let na dnes známých 15 let. Gayové a lesbičky mohli začít zakládat různé spolky a sdružení. Dnes také víme, že je možnost tzv. registrovaného partnerství.

Je homosexualita vrozená nebo získaná?

Mnoho lidí si pokládá tuto otázku. Jak to tedy je? Skutečně je homosexualita vrozená nebo je utvářena vlivem okolí? Jednoduše můžeme říci, že pociťovat přitažlivost ke stejnému pohlaví není nemocí, která by se měla léčit. Jedná se o vrozenou preferenci partnera stejného pohlaví. Narodila jsem se a mám zelené oči, druhý má oči modré a vlasy světlé a jiný se narodil s touhou milovat jedince se stejným pohlavím.

Láska je láska, když…

Vcelku snadno se můžeme setkat s názorem, že homosexuálové mají vztah založený na sexu.  Muž nemůže milovat muže. V laické společnosti převládá názor, že ti dva jsou spolu jenom kvůli sexu. Ovšem pokud žena miluje muže a muž ženu, proč by tento hluboký cit byl odepřen muži, toužícímu po muži a ženě, která by ráda ženu? Není důležité, zda ten koho milujeme má vagínu či penis. Důležité je, že dokážeme milovat a to skutečně, opravdově a beze lži.

Použité zdroje:

WEISS, Petr. Planovaní rodiny : Homosexualita [online]. 2001, 14. 8. 2009 [cit. 2009-o8-14]. Dostupný z WWW: www.planovanirodiny.cz/clanky/homosexualita.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Homosexualita. Je vrozená nebo získaná?