Menu
TOPZINE.cz
Zdraví a sex

Grafologie: Co všechno můžeme vyčíst z písma

Položím vám jednu otázku:„ Umíte ještě psát?“ Tím samozřejmě nemyslím klepání do klávesnice, ale klasické psaní tužkou či perem pravou nebo levou rukou. V jakých případech vlastně ještě potřebujeme psát? Veškerá korespondence probíhá přes internet, i studenti na přednáškách si zapisují poznámky do notebooku a jediné, co člověk potřebuje znát, je jeho vlastní podpis, který se v mnoha případech podobá pár klikyhákům rychle načrtnutým jedním tahem.

Foto: Petra Prokopová, Topzine.cz

Foto: Petra Prokopová, Topzine.cz

Originální rukopisy ztrácejí na významu a přitom jsou tolik cenné. Obsahují totiž nepřeberné množství informací vypovídajících o charakteristice, hodnotách, povaze a osobnosti člověka. Věda, která analyzuje písmo a vyhodnocuje vlastnosti pisatele, se nazývá grafologie. Dobrý grafolog je schopen snadno vytvořit psychologický profil autora ručně psaného textu, což může být přínosem nejen pro zaměstnavatele a policii, ale také pro pisatele samotného.

Zeptejte se grafologa v online rozhovoru na vše, co vás zajímá. Pokládat otázky můžete už nyní!

Písmo není možné zfalšovat. Každý člověk má svůj vlastní osobitý styl. Při rozboru písma je důležitá každá zdánlivá drobnost – rychlost, spontánnost písma, tlak na tužku, sklon, napojení, používání malých či velkých písmen, spojování písmen, rozložení písma vzhledem  k formátu textu, velikost písma, řádkování a podobně. Tohle všechno o člověku mnohé vypovídá.

Některá základní grafologická pravidla:

Sklon řádky:

Nahoru: Optimismus, dobré naladění
Dolů: Pesimismus, deprese, špatné naladění, zdravotní problémy

Různě klesající a stoupající řádky pak mohou poukazovat na psychickou nevyrovnanost.

Sklon písma:

Vzpřímené písmo: Vyrovnanost, nezávislost, zdravý úsudek
Sklon doleva: Uzavřenost pocitů vůči okolí
Sklon doprava: Společenská, přátelská, otevřená a komunikativní osobnost

Velikost písma podle všeho souvisí s velikosti EGA.

Mezery mezi slovy zase vypovídají o vztahu pisatele k ostatním, o jeho společenskosti, o potřebě osobního prostoru. Velké mezery mohou poukazovat na pisatelovu potřebu soukromí, tento člověk si od ostatních udržuje odstup. Naopak úzké mezery mohou vypovídat o strachu pisatele z osamělosti.

Rychlost písma:

Pomalé písmo (méně než 100 znaků za minutu) prozrazuje cit pro detail, opatrnost a hloubavost. Často je spojeno s četnými opravami a přepisováním psaného testu. Rychlé písmo (více než 200 písmen za minutu) nemusí znamenat nedbalost. Zpravidla bývá projevem bystrého úsudku a entuziasmu.

Silný tlak v rukopisu prozrazuje silnou vůli, přímost a rozhodnost. Velmi silný tlak také může být projevem agresivity a touhy po moci. Slabý tlak naopak může znamenat slabou vůli nebo také pisatelovu obratnost a sklony k diplomacii.

Rozlišujeme tři horizontální zóny písmen a podle toho, která zóna v písemném projevu převládá, lze usuzovat na založení pisatele. Zejména je to patrné na tvaru a velikosti smyček například u písmen l, b, k, f nebo y, f, g, j .

Střední zóna vypovídá o tom, jak člověk vnímá sám sebe, jaké má sebevědomí a jaký je jeho vztah k ostatním.

Horní zóna představuje abstraktní ideje pisatele, duchovno, uměleckou tvořivost, představivost, vnímavost a intuici.

Dolní zóna reprezentuje žádosti, vášně, pudy, smysly, sexualitu a materiálno.

Velmi široké smyčky v dolní zóně vypovídají o silném sexuálním založení, žádostivosti až chamtivosti a obžerství naopak  velmi úzké kličky o výrazné sebekontrole a potřebě potlačit své pudy.

Široké smyčky v horní zóně poukazují na vstřícnost a citlivost, úzké na rezervovanost, chlad a potlačované pocity. Vysoké smyčky v horní zóně znamenají intelektuální, umělecké, duchovní nebo idealistické zaměření člověka, velmi vysoké smyčky až  domýšlivost, ješitnost. Nízká horní zóna ukazuje člověka realistického založení. Výrazná dolní zóna představuje materialistického nebo pudově založeného člověka.

Foto: Petra Prokopová, Topzine.cz

Foto: Petra Prokopová, Topzine.cz

A na závěr něco k podpisu. Podpis by měl být v souladu se zbytkem písma. Pokud tomu tak není, pisatel si na něco hraje, není upřímný. Podpis, který je výrazně větší než vlastní písmo ukazuje na projev pocitu důležitosti pisatele nebo přeceňování jeho schopností. Naopak menší text může vypovídat o nedostatečném sebevědomí. Pokud je podpis nečitelný, může se jednat o vyjádření autorovy originality, ale také negativního sebehodnocení, což se týká i případů, kdy se v podpisu vyskytuje přeškrtnutí. Tímto vlastně autor popírá sám sebe. Může to souviset s nepřijetím sama sebe. A pokud je část podpisu zakroužkovaná nebo ohraničená, může se jednat o projev ochrany před okolním světem.

Ohodnoťte tento článek:
4,5
Právě čtete

Grafologie: Co všechno můžeme vyčíst z písma