Menu
TOPZINE.cz
Art & Design

Grafický kabinet představuje různé vnímání světa skrze Pět smyslů výtvarných umělců

Redakce

Redakce

8. 5. 2010

Schwarzenberský palác je budova, kde se nachází jen dva roky stará expozice Národní galerie Baroko v Čechách. V této budově, původně z 16. století, můžete od 27. dubna navštívit novou výstavu grafického kabinetu Pět smyslů.

Zdroj: Narodni galerie v Praze

Pěti smysly se zabývali již v antice

Pěti smysly se zabývali již antičtí myslitelé. Aristoteles začal koncepcí pěti smyslů, ke kterým řadil zrak, sluch, chuť, čich a hmat. Největšího zájmu se jim dostalo však až ve středověku, kdy se začíná pomalu skládat ikonografie smyslů. Tomáš z Camtimpré ve 13. století napsal: „Orel a rys vidí lépe než člověk, sup má lepší čich, opice jemnější chuť, pavouk reaguje rychleji na dotek, krtek a kanec lépe slyší“. Proto většinou na mědirytech, ze kterých se výstava skládá, vídáme alegorické postavy žen s atributy smyslů, které zobrazují.

Největší ohlas

Největší ohlas však získalo toto téma v 16. a první polovině 17. století, kdy se hlavním staly grafické cykly. Právě grafickým cyklům je tato výstava věnována.

Zdroj: Národní galerie v Praze

Spatříme díla různých rytců

Na výstavě si můžete prohlédnout díla různých rytců, ke kterým se samozřejmě připojují inventoři, neboli lidé s tvořivou duší, kteří téma navrhují. Mezi ně patří Frans Floris, který své monumentální ženské figury zasazuje do volné přírody. Jsou anticky oděny a obklopují je ikonografické významy pěti smyslů. Například u sluchu se zde nachází jelen, který se podle Aristotela nechá lapit hudbou. Rytcem je Cornelis Cort.

Zdroj: Národní galerie v Praze

Další umělci

Mezi dalšími jmenujme Georga Pencze, který je žákem samotného Dürera a vytvořil první listy se smysly již v roce 1540. Dále také Henrika Goltziuse. Tento nadaný rytec vytvořil dokonce šest cyklů na toto téma, ve kterých se objevují karikované typy zvířat i postav.

Zajímavost tématu se nedá popsat

Zajímavost tématu pěti smyslů se nedá snad ani popsat slovy. Je opravdu k neuvěření, co dokázali naši předkové vymyslet a jak se vyrovnali s ikonografickými spletitostmi. Národní galerie připravila pro návštěvníky také komentovanou prohlídku k této výstavě, která proběhne 18. května od16:30 hodin. Tento den je zároveň Mezinárodním dnem galerií a muzeí.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Grafický kabinet představuje různé vnímání světa skrze Pět smyslů výtvarných umělců