Menu
TOPZINE.cz
Maturita 2023

Generálka státní maturity proběhne 11. – 14. října

Redakce

Redakce

18. 9. 2010

Státní maturity se dočkaly od nové vlády definitivního posvěcení. To de facto znamenalo i jasné ano pro uskutečnění maturitní generálky letos na podzim. Ta proběhne v původně plánovaném termínu vyhlášeném již v březnu tehdejší ministryní školství Miroslavou Kopicovou – mezi 11. a 14. říjnem.

Maturitní generálka 2010, Zdroj: novamaturita.cz

„Maturitní generálka je naprosto klíčová. Jsem přesvědčena, že s definitivní platností prokáže připravenost nové podoby maturitní zkoušky,“ prohlásila před půl rokem Kopicová. Snad proto povolil současný ministr školství Josef Dobeš účast na generálce i těm školám, které se na ni nestihly přihlásit ve stanoveném termínu. „Všichni studenti by totiž měli mít možnost si nový způsob maturity vyzkoušet,“ tvrdí Dobeš.

Konání generálky by mělo prověřit především spolehlivost a funkčnost celého administrativního systému včetně zabezpečení případného úniku informací. Budou například simulovány incidenty, jejichž cílem bude prověření záložních řešení problémů. Stejně tak ředitelé získají lepší přehled v administraci zkoušek ve škole.

Objektivita na prvním místě

Prověřování se bude rovněž týkat schopností a legitimity pedagogických pracovníků zadávajících a hodnotících písemné práce a zkoušky. Z důvodu nutného omezení výdajů všech vládních resortů bylo totiž rozhodnuto, že počet hodnotitelů výsledků bude snížen ze dvou na jednoho. „Potencionální riziko redukce objektivity však bude sledováno. Pokud se ukáže, že se výsledky a hodnocení jednotlivých testů výrazně liší, přistoupíme k opatřením, která objektivitu hodnocení posílí,“ hovoří o jediné změně v generálce Dobeš.

Ilustrační foto, Zdroj: Petr Hortvík, Topzine.cz

Především je samozřejmě generálka určena pro studenty. Letošní maturanti na generálku přihlášených škol (přes 90 procent všech škol v ČR) mají účast povinnou v rámci studia. Předmětová nabídka se skládá z českého jazyka a literatury, cizího jazyka (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ) a matematiky.

V rámci generálky bude ověřována její písemná část – písemná práce a didaktický (vědomostní) test. Takže například v češtině budou studenti psát slohovou práci na vybrané téma a poté dostanou test s vědomostními otázkami v oblasti literatury. Z matematiky jim bude opět předložen pouze písemný test s otázkami. Klasická ústní zkouška se testovat nebude.

Ostrá maturita bude mít částí víc

Při ostré maturitní zkoušce si budou studenti vybírat dvě povinné zkoušky a úroveň obtížnosti pro každou z nich (zajišťuje CERMAT). Stejně si budou volit i v generálce. Předmět český jazyk a literatura (ČJL) je povinný za každé okolnosti. Lze tak navolit kombinaci ČJL a cizí jazyk nebo ČJL a matematiku. V případě zájmu však může student konat ještě jednu nepovinnou zkoušku. K dosavadní kombinaci si tak může přidat ještě třetí předmět ze společného základu (ČJL+CJ+M), anebo si může zvolit češtinu a dva cizí jazyky.

Ministerstvo školství vyšlo vstříc i v dalším ohlasu. V generálce si sice student může zvolit pouze jednu obtížnost na každý z předmětů. Nicméně testy a zadání písemných prací zůstanou po proběhnutí generálky ve škole. CERMAT navíc dodá i záznamové archy.  Učitelé ve školách tak budou moci se studenty probrat i ty úrovně a předměty, které si v rámci generálky neotestovali.

Jediným minusem tak zůstává nemožnost vyzkoušet si nanečisto i nepovinné předměty jako dějepis, zeměpis nebo fyziku. Ministerstvo však argumentuje, že v takovém případě by uskutečnění generálky nebylo v hranicích možností. Současný rozpočet 140 milionů korun pokrývá ze 72 %  Evropský sociální fond.

Téma státních maturit pro vás naše redakce bedlivě sleduje. Budeme vás proto pravidelně informovat a snažit se vám nabídnout důležité a užitečné informace.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Generálka státní maturity proběhne 11. – 14. října