Menu
TOPZINE.cz
Výtvarné umění

GASK představí umění doby Jagellonců. Půjde o velkolepý projekt s mezinárodní spoluprací.

Eva Csémyová

Eva Csémyová

6. 5. 2011

Přesně za rok zahájí kutnohorská galerie GASK výstavu gotického a renesančního umění střední Evropy z období vlády rodu Jagellonců. Na projektu mimořádného rozsahu spolupracuje kromě České republiky také Polsko a Německo.

OBR: Navštívení Panny Marie 1506

Půvabné vyobrazení Navštívení Panny Marie pochází z Maďarska, Zdroj: europajagellonica.com

Výstava Europa Jagellonica bude svou velikostí konkurovat projektům, jakým byl Karel IV. – Císař z Boží milosti. Poprvé zde bude umění ukázáno díky účasti tří států v mezinárodních souvislostech. Návštěvníkům se představí přes 200 děl veřejnosti často dosud neznámých. Zapůjčeny budou jak ze sbírek účastnících se zemí, tak z více než stovky evropských a amerických muzeí a církevních a soukromých sbírek.

Z Čech se výstava přesťehuje do Evropy

Tato výjimečná výstava bude postupně představena ve třech městech. Prvním z nich bude Kutná Hora spojená svou historií s rodem Jagellonců, dále Varšava a jako poslední Postupim. V každém městě bude zdůrazněno jiné téma. V Kutné Hoře bude kladen důraz na umělecké projevy v bohatých hornických městech, ve Varšavě na dvorské umění královské dynastie a v Postupimi na kulturní a umělecké důsledky šíření jagellonského umění.

OBR: Mistr litoměřického oltáře - Narození Krista 1505

Mistr litoměrického oltáře je naším nejvýznamnějším umělcem této doby, Zdroj: galerie-ltm.cz

V jednotlivých galeriích budou připraveny doprovodné programy. Do projektu se zapojí také řada historických měst, hradů, zámků, klášterů a kostelů, které vzniky nebo byly upraveny do dnešní podoby v období vlády Jagellonců. K výstavě bude vydán obsáhlý doprovodný katalog přibližující tuto dobu a její umění.

KDY A KDE VÝSTAVU NAVŠTÍVIT  ?

Kutná Hora: květen–září 2012

Varšava: říjen 2012–leden 2013

Postupim: březen–červen 2013

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

GASK představí umění doby Jagellonců. Půjde o velkolepý projekt s mezinárodní spoluprací.