Menu
TOPZINE.cz
Architektura a stavitelství

Foto: Děsivé turistické atrakce. Kostnice lákají mnoho návštěvníků

Martina Knapová

Martina Knapová

14. 8. 2019

Dnes už se zdá být jen těžko uvěřitelné, že lidské ostatky byly často využívány jako dekorační prostředek interiérů kostelů, kaplí či sklepení. A přesto se kostnice staly vyhledávanými a navštěvovanými turistickými atrakcemi posledních let. Někteří z nás do nich vstupují s úzkostí, jiní spíše s úžasem ve tváři, neboť tyto nezvyklé stavby skrývají mnohdy fascinující příběhy.

Kostnice v Sedlci u Kutné Hory, Zdroj: www.ossuary.eu

Kostnice v Sedlci u Kutné Hory. Zdroj: www.ossuary.eu

V Evropě se nachází mnoho staveb, k jejichž výzdobě nebo přímo ke konstrukci byly lidské kosti použity. Čtyři nejzajímavější a nejbizarnější z nich si nyní představíme blíže.

Sedlec u Kutné Hory, Česká republika

Příběh sedlecké kostnice začínal stavbou obyčejného hřbitovního kostelíka Všech svatých v rámci stavebních počinů nedalekého cisterciáckého opatství. Po vypuknutí zákeřné epidemie moru v roce 1318 a dále po krutých husitských válkách se místa k pohřbívání zcela zaplnila. Kostelík byl v 15. století zrušen, kosti zemřelých byly exhumovány a údajně slepý mnich je kolem roku 1511 seskládal do tvaru pyramid.

Po zrušení klášterů Josefem II. se dostala kostnice do držení rodu Schwarzenbergů a stavební mistr František Rint se ujal v roce 1870 výzdoby kaple pomocí lidských ostatků. Z této doby pochází i nejzajímavější kostnická atrakce – erb rodu Schwarzenbergů. Počet lidských ostatků se zde odhaduje na 40 000 až 70 000 kusů.

Výhodou této kostnice je jistě fakt, že se nachází na území České republiky, tudíž si lze výlet za historií snadno naplánovat. Neváhejte!

Czermna, Polsko

Tato majestátní kostnice byla vybudována v roce 1776 na žádost kněze Wacława Tomaszka vedle kostela sv. Bartoloměje a nachází se pouze několik málo kilometrů od českých hranic. Kosti byly rozmístěné do barokního interiéru kostela, ale také do sklepení pod ním. Zdi kaple jsou pokryty několika tisíci lidských lebek a kostí, na oltáři jsou umístěny ostatky zakladatelů kaple. Celkový počet ostatků se odhaduje na 25 000.

Kostnice v Czermné, Polsko, Zdroj: www.waymarking.com

Kostnice v Czermné, Polsko. Zdroj: www.waymarking.com

Kapucínská krypta, Řím, Itálie

Říká se, že kostnice u kostela Panny Marie v Římě vznikla mezi lety 1626 až 1631. Nedlouho poté byla prý naplněna několika tisíci kostí a lebek, které sem byly přestěhovány ze hřbitova na Via dei Lucchesi v Římě. K této kostnici se pojí tradice, že kapucínští mniši sem později začali umísťovat i ostatky svých rodinných příslušníků a drželi za ně zvláštní modlitby. Zde tak opravdu docházelo k uctívání pomíjivosti lidských životů, což bylo prvotním záměrem při výstavbě kostnic.

Évora, Portugalsko

Na závěr nesmíme zapomenout na slavnou kostnici v málém kulturním městě Évora, jenž se nachází nedaleko Lisabonu. Tamní Capela dos Ossos (kostnice) byla postavena při kostele sv. Františka. V 16. století vytvořil františkánský mnich toto pozoruhodné dílo, aby připomněl životní příběh každého z nás. V nápisu nad vstupem do kaple je vyryto: „My, kosti, které tu ležíme, čekáme na příchod těch vašich“. Kostnice v Évoře není sice velká svou rozlohou, působí však velmi silným, emotivním dojmem.

Návštěva kostnic s sebou přináší unikátní a stísněnou atmosféru, avšak ne každý z nás podobné atrakce vyhledává. I tak ale zůstává nepsaným pravidlem alespoň jednu z nich za život navštívit.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Foto: Děsivé turistické atrakce. Kostnice lákají mnoho návštěvníků