Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Fond vzdělání podpoří dalších 11 studentů

Redakce

Redakce

3. 10. 2010

FOTO: Výbor dobré vůleNe všichni mají snadný přístup ke studiu. A právě proto je zde Fond vzdělání starající se již 15 let o studenty, kteří by si studium bez pomoci nemohli dovolit. Fond uděluje stipendia a jednorázové příspěvky mladým lidem, kteří mají ztížené podmínky studia kvůli handicapu. Jedná se o dlouhodobý projekt ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV).

FOTO: Výbor dobré vůle

Pomoc handicapovaným, zdroj: vdv.cz

Stipendium bude nově dostávat jedenáct mladých lidí, čtyři z nich studují střední školy a sedm vysoké školy v České republice. Jednou z nových stipendistek je Eva Ptáčková, studentka Střední technické školy v Opavě. Finanční pomoc z Fondu vzdělání je pro Evu velkou motivací ke studiu. „Stipendium pro mě znamená možnost se dál vzdělávat a vyvíjet se ve studiu. Své studium beru velice vážně a za udělené stipendium děkuji,“ říká Eva, která od svých devíti let vyrůstala v dětském domově.

„Fond vzdělání podporuje nadané studenty s handicapem, kteří nemají dostatečné zázemí ke svému studiu,“ říká MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle. Podmínkou pro získání stipendia je věk do 26 let, studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR a studijní průměr do 2,0. O stipendium mohou žádat studenti se sociálním nebo zdravotním handicapem. Poté jsou pozváni na přijímací pohovor ve Výboru dobré vůle.

15 let působnosti Fondu vzdělání

FOTO: ČSOB LogoV období od začátku realizace projektu až do roku 2010 bylo z Fondu vzdělání podpořeno 369 studentů, stipendium jim bylo vypláceno v trvání 1 až 6 let. Dále získalo téměř 320 studentů jednorázový příspěvek. Na studium dětí v obtížných životních situacích bylo z Fondu vzdělání vynaloženo více než 18 a půl milionu korun.

ČSOB a Výbor dobré vůle prostřednictvím Fondu vzdělání společně pomáhají k vyrovnání příležitostí v oblasti vzdělání od roku 1995. Pokud se chcete dozvědět více o integraci handicapovaných do pracovního procesu, nenechte si ujít akci Job Fair bez bariér, která se bude konat 8. října 2010 od 10 hodin v prostorách ČSOB na Praze 5.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Fond vzdělání podpoří dalších 11 studentů