Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Jaká bude etická výchova na českých školách?

Redakce

Redakce

20. 9. 2010

FOTO:Etická výchova na českých školách Počínaje 1. zářím nově vstoupila do českých škol etická výchova. Její zavedení vyvolalo širokou veřejnou diskuzi o morálním vývoji dětí a chování českých žáků obecně. Zároveň se však objevily i palčivé otázky a hlasy odpůrců: kdo bude etickou výchovu učit? Jaké metody výuky zvolit? A hlavně, co to vlastně etická výchova je?

FOTO:Etická výchova na českých školách

Zdroj: ZUŠ Klášterec

Povinné zavedení etické výchovy na českých základních školách se jeví být zlomovým krokem. Podobně jako oficiální zprávy a prohlášení odborníků totiž přiznává, že v současné době samotná rodina na morální výchovu dítěte nestačí. Z hlediska trendu zvyšování počtu dětí s problematickým rodinným zázemím a nezáviděníhodného postavení učitelů na školách je etická výchova nezbytností a snad i částečným prostředkem nápravy kultivovaného prostředí školy.

O etické výchově jako doplňujícím předmětu ve výuce se diskutovalo již několik let. Podobně se mluvilo o zavedení dalších novinkových hodin typu enviromentální, mediální či institucionální výchovy. Právě etická výchova však jako jeden z mála návrhů vešla ve skutečnou platnost.

Co a jak se děti budou učit popisuje stát

Jak zdůrazňují materiály MŠMT, etická výchova by se měla zásadně lišit od klasických předmětů, během nichž žák poslušně sedí v lavici a poslouchá učitele. Výuka by totiž měla probíhat formou hry, zážitkového vzdělávání a dramatizace nejrůznějších situací z lidské komunikace. Celý koncept etické výchovy vychází z metody nácviku prosociálního chování R. Roche Olivara. Dítě se učí takovému chování, které mu pomůže se do společnosti bezproblémově začlenit a které společnost pozitivně ocení.

V Kurikulu etické výchovy vydaném ministerstvem najdeme deset základních bodů, jimiž se má etická výchova v praxi řídit:

Mezilidské vztahy a komunikace

Důstojnost lidské osoby

Pozitivní hodnocení druhých

Kreativita a iniciativita

Komunikace citů

Empatie

Asertivita

Vzory v chování

Osobní vztahy

Veřejné vztahy

Etická výchova se tak dočkala svého manuálu i mnoha doporučených metodických a pedagogických příruček. Těmi, kdo však budou stát za úspěchem či neúspěchem celého projektu, jsou učitelé. V současné době na českých vysokých školách neexistuje obor zaměřený na vzdělávání pedagogů etické výchovy. Jak také ukazují některé výsledky měření etického cítění u budoucích učitelů, studentů pedagogických škol, i oni sami mívají mnohdy problém s jasným rozlišováním morálního a nemorálního jednání.

Učitelé se na etiku připravovali už v létě

Ti učitelé, na něž los výuky etické výchovy padl, se proto v létě mohli zúčastnit Letní vzdělávací školy pro učitele, absolvovat některý z kurzů Etického fóra ČR anebo přednášky Kabinetu etické výchovy na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Přesto se u nás najdou základní školy, pro které etická výchova není žádným překvapením – dávno ji totiž vyučují. U dětí i pedagogů se setkává s pozitivním ohlasem. Škol s již zavedenou etickou výchovou však není mnoho. Na obecný výsledek si proto budeme muset ještě chvíli počkat.

Myšlenka i koncepce etické výchovy se zdá být jasná. Má z dětí vychovat slušné dospělé, kteří ví, co je to přátelství, pomoc a hra fair play. Je otázkou, zda je taková i naše současná společnost a my sami? Jsme těmi dobrými vzory, anebo dokážeme sebrat dětem ideály a iluze? Držme však etické výchově palce. Pokud se její projekt vydaří, pak se nám v nejmladší generaci rozhodně blýská na lepší časy.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jaká bude etická výchova na českých školách?