Menu
TOPZINE.cz
Studium

Etická výchova: Budeme se etice učit povinně?

Nikola Reindlová

Nikola Reindlová

22. 3. 2011

FOTO: Josef DobešBývalá ministryně školství Miroslava Kopicová zavedla od září loňského roku do škol nový nepovinný předmět etickou výchovu. Její nástupce Dobeš by v případě zájmu většiny škol šel ještě dál, udělal by z výuky etiky na základních a středních školách povinnost.

FOTO: Josef Dobeš

Ministr je pro povinnou etickou výchovu, Zdroj: MŠMT

Dosud etickou výchovu do svých osnov zařadila přibližně stovka škol. Cílem je posílit výchovnou funkci škol, protože, jak řekl ministr Dobeš, škola by neměla pouze vzdělávat, ale také spoluvychovávat.

Co je povinné a co ne

Veškeré povinné i dobrovolné předměty, které mohou české školy zařadit do svých osnov, jsou seřazeny v takzvaných rámcových vzdělávacích programech (existují samostatně pro základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání). Povinné vzdělávací obory jsou zde spojené do vzdělávacích oblastí, které mají jasně daný a pro školy závazný vzdělávací obsah. Tak například zeměpis a přírodopis lze najít v oblasti Člověk a příroda, dějepis v okruhu Člověk a společnost a podobně.

Vedle toho jsou zde ještě doplňující vzdělávací obory, kam vedle filmové výchovy a dalších cizích jazyků patří právě i etická výchova. „Doplňující vzdělávací obory nejsou povinnou součástí vzdělávání. Školy si je mohou, ale i nemusí vybrat,“ vysvětluje Stanislava Krčková, ředitelka Výzkumného ústavu pedagogického v Praze.

Etická výchova není jen „mravouka“

V oficiálním prohlášení ministryně Kopicové z 16. prosince roku 2009 jsou jasně uvedena i hlavní témata, kterým se bude etická výchova věnovat:

  • Mezilidské vztahy a komunikace
  • Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe
  • Pozitivní hodnocení druhých
  • Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí
  • Komunikace citů
  • Interpersonální a sociální empatie
  • Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů
  • Reálné a zobrazené vzory
  • Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství
  • Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy

Na těchto deset základních okruhů navazuje ještě šest aplikačních témat: Etické hodnoty, Sexuální zdraví, Rodinný život, Duchovní rozměr člověka, Ekonomické hodnoty, Ochrana přírody a životního prostředí, Hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka.

Výchova k etice má rozvíjet i sociální schopnosti dětí

Etická výchova by měla probíhat formou různých scének, během níž si studenti předvedou nějakou problémovou situaci a následně budou debatovat o tom, jak ji co nejlépe vyřešit.

Podle ministerstva by to mělo vést k „navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa“.

Evropa už se etice učí

Ministerstvo se odvolává na úspěch zavedení etické výchovy v řadě evropských států. Například na Slovensku se učí studenti etice povinně už od 90. let. V některých jiných státech si zase mohou děti a mladí lidé vybrat mezi etickou výchovou a náboženstvím.

Etická výchova je tak trochu unikum českého školství; na jejím zavedení se totiž shodují téměř všichni – ministerstvo, učitelé, odborníci i většina rodičů. Zdá se tedy, že společnost celkově pociťuje, že ve výchově dětí něco chybí. Něco, co by systematicky rozvíjelo mravní stránku jejich osobnosti. Jak jinak si vysvětlit například stále přibývající případy šikany?

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Etická výchova: Budeme se etice učit povinně?