Menu
TOPZINE.cz
Sex a vztahy

Enneagram aneb jakou tvář má vaše duše?

Redakce

Redakce

25. 10. 2010

Znáte netušené hloubky své osobnosti? Jaká je vaše vnitřní motivace a struktura vaší osobnosti? Pochopit své chování, podvědomé reakce a vznikající konflikty můžete prostřednictvím enneagramu, který odhaluje vytvořené programy pro dosahování štěstí. Poznejte vlastní duši!

Ilustrace: Barbora Soukupová, Topzine.cz

Co vlastně znamená slovo enneagram?

Pojem enneagram je složený ze slov „ennea“, které je řeckého původu a znamená devět, a „grammos“, jež vyjadřuje schéma či tvar. Speciální symbol – kruh – symbolizuje jednotu a celistvost. Rovnostranný trojúhelník a hexagon jsou vnitřní obrazce znázorňující dynamiku systému. Všechny vrcholy devíti úhelníku jsou očíslované a zakotvují jednotlivé typy lidí. Spojnice pak zobrazují vazby mezi danými typy.

Jakým typem jste?

A co jednotlivé typy devítiúhelníku popisují? Zkusme se podívat na stručnou charakteristiku a snad se mezi nimi najdete!

1. typ = perfekcionistický

Jste člověk svědomitý, racionální, kritický a nepružný. Zaměřujete se na chyby a špatné věci, které je nutné napravit. Vaše mysl je soudící, neustále sledujete a kontrolujete ostatní i sami sebe. Nebojíte se kritizovat. Napětí ve vás může vyvolávat zadržený hněv, neboť se nadměrně kontrolujete. Hodně sám sebe srovnáváte s ostatními, usilujete o dokonalost. Vysoce ceněná je pro vás nezávislost, počestnost a mravnost.

2. typ = štědrý, dárce

Máte výraznou schopnost empatie, ovšem někdy můžete působit až vtíravě, dokonce míváte tendence s lidmi manipulovat. Existuje u vás schopnost pozměňovat sebe samotného, abyste naplnil své potřeby, které však občas opomíjíte. Uspokojuje vás uznání a přijetí ostatními.

3. typ = výkonný, herec

Býváte soutěživý, úspěšný a často posedlý vlastní image (např. supermáma u žen). Svoji pozornost zaměřujete na úkoly a na cíl, ne na prostředky. Identifikujete se s úspěchem a jeho dosahováním a také s odměnou a výhodami, které z něj vyplývají. Máte tendenci být nepozorný k pocitům, jste netrpělivý.

4. typ = romantický

Můžete mít velice kreativní myšlení se sklonem k melancholii a dosahováním nemožného. Vaše pozornost směřuje k tomu, co vám chybí. Máte sklon odtahovat se od toho, co je přítomné, a zaměřujete se na chybějící věci. Jste velkým idealistou, toužíte po elitářství, intenzitě a jedinečnosti. Uvnitř vás někdy sžírá nespokojenost se sebou a s druhými. Atributy vašeho jednání jsou emoce, extrémy, soutěživost.

5. typ = pozorovatelský

Velice obtížně se sbližujete s ostatními, jste emočně odtažitý a nedovedete dávat najevo své city. Přespříliš si chráníte své soukromí. Myšlení u vás nahrazuje jednání, nebo připravuje jednání dopředu (intelektualizujete). Máte rád soukromí a jste rezervovaný. Můžete působit chladně, až povýšeně.

6. typ = skeptický, loajální

Loajalita a schopnost vnímat hrozící nebezpečí patří k vašim silným stránkám. Neustále býváte zmítán pochybnostmi. Býváte paranoidní a vaše aktivní představivost zesiluje a umocňuje nebezpečí. Vyskytujete se díky tomu v odlišných postojích – fobický (pryč od strachu) a nebo kontrafobický (proti strachu, boj). Trpíte starostí o bezpečí a jistotu. Nedůvěřujete lidem, následně je prověřujete a vidíte důsledky a hlubší skryté významy jejich chování.

7. typ = epikurejský, požitkář

Hlavním vaším rysem je veselá povaha a sklon k dětinským reakcím. Neradi se vážete a naproti tomu často podléháte smyslovým požitkům. Rádi vzájemně propojujete informace, hledáte mezi nimi souvislosti. Často se snažíte o přeformulovávání a vysvětlování vlastního jednání. Jde o jistý únik a zavírání očí před skutečností. Nemáte rád omezení, závazky, autoritu. Můžete být fascinován spoustou zájmů najednou. Zážitek a zkušenost je pro vás důležitější než úspěch. Projevují se u vás narcistní sklony.

8. typ = šéfovský, ochránce

Rád se ujímáte vedoucího postavení a máte autoritářské až bojovné sklony. Vaše pozornost se zaměřuje na moc, dominanci a kontrolu teritoria. Zabýváte se spíše ochranou slabších a popíráte vlastní zranitelnost a slabosti. Život je pro vás černobílý – „všechno nebo nic“. Spravedlnost a pravda hrají významnou roli ve vašem životě. Můžete být agresivní, až zastrašující. Potřebujete neustále nějakou stimulaci, vzrušení a máte chuť do života.

9. typ = vyjednavačský, zprostředkovatel

Díky své trpělivosti a stálosti na ostatní působíte velice zklidňujícím dojmem. Realitu ovšem mnohdy vstřebáváte za pomocí alkoholu, jídla či televize. Zaměřujete se na požadavky vašeho prostředí, spolupracujete. Umíte vidět záležitosti z různých úhlů pohledu, přijímáte různé názory a fungujete pak jako harmonizátor situací. Často můžete zapomínat sám na sebe a neumíte říkáte Ne. Vyhýbáte se konfliktu, odoláváte i silnému ovlivňování, míváte pasivní agresi.

Jste spíše emotivní či chladný?

Všechny typy osobnosti jsou rozděleny do třech triád:

  1. lidé srdce (typy 2, 3, 4) – představuje cítění, touhu a image. Lidé, kteří se vyskytují v této triádě, mají tendenci vnímat svět prostřednictvím emocí a je u nich zesílena potřeba sounáležitosti s druhými. Bývají závislí na uznání, a proto často sami sebe prezentují jako nezvyklé a výjimečné bytosti.
  2. lidé hlavy (5, 6, 7) – myšlení, strach a paranoia. Zde jsou ti, kteří používají převážně svoji rozumovou inteligenci, a vnímají svět prostřednictvím svých daných schopností. Daří se jim tak snižovat pocity úzkosti a tím mohou lépe zvládat nepříjemné situace. Jsou to lidé analytičtí, plánující a s koncepčním myšlením.
  3. lidé břicha (8, 9, 1) – bytí, zlost, sebezapomnění. Růst u těchto lidí nastává v momentě, kdy si začnou uvědomovat sami sebe a vědomě se spojovat se svým tělem. Reagují instinktivně, život je pro ně místem boje. Bývají řízeni agresí, ať už vědomě či nevědomě. Mohou působit sebevědomě, ovšem vnitřně mohou mít v sobě trýznivé pochybnosti.

Je pravděpodobné, že pro vás bude obtížné se zařadit do konkrétního typu, neboť každý může obsahovat vlastnosti, které máte. Tudíž nejlepším způsob, jak zjistit, který ve vás převažuje, je test sebepoznání osobnosti. Zde je pro vás jeden uveden. Neváhejte, a zjistěte, kým jste!

http://www.elabs.com/van/enneagram_cz.htm

Důležité je znát své možnosti!

Těžko říci, zdali výsledek testu pro vás bude hrát nějakou roli v životě. Možná však zjistíte, jakými vnitřními pohnutkami je ovlivňováno vaše chování. Snad si budete umět lépe vysvětlit jednání vašeho přítele, kamarádů či kolegů. Každý člověk je originál a jistě nelze zaškatulkovat do konkrétního typu osobnosti a bude se prolínat ve více typech. Přesto není na škodu znát alespoň výčet našich pravděpodobných projevů chování.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Enneagram aneb jakou tvář má vaše duše?