Menu
TOPZINE.cz
Zdraví a sex

Emoční inteligence v praxi je cestou k životní spokojenosti. Jak na to?

Redakce

Redakce

27. 3. 2011

FOTO: Vždy si zachovejte smysl pro humorKolikrát za život jste se trápili tím, že se k vám někdo zachoval nespravedlivě? Pravděpodobně už vícekrát. Pokud vás ale napadlo, že by mohla být chyba i ve vás, seznamte se s emoční inteligencí. Souhrnem dovedností, po jejichž zvládnutí získáte vyšší sebejistotu, lepší vztahy a může se vám zlepšit i zdraví.

FOTO: Vždy si zachovejte smysl pro humor

Vždy si zachovejte smysl pro humor, Zdroj: sxc.hu

Emoční inteligenci lze definovat jako schopnost efektivně nakládat s vlastními i cizími emocemi a využití této schopnosti pro komunikaci s okolím. Je v podstatě protipólem inteligenčního kvocientu (IQ), který hodnotí myšlenkové schopnosti a díky kterému můžete mít předpoklady k dosáhnutí vysokého vzdělání a nalezení dobré práce. V dnešní konkurenční době však vysoké IQ již zdaleka nestačí.

Může se vám stát následující situace. Po škole nastoupíte do práce na stejnou pozici spolu se svým spolužákem. Máte tedy stejné vzdělání i zkušenosti, vy jste však byli ve škole vždycky lepší a celkově chytřejší. Za rok je spolužák navržen na povýšení, přestože vy zadanou práci odvádíte kvalitněji a s předstihem. Zdá se to být nespravedlivé, že? Jenomže on oproti vám neokřikoval kolegyni, když dlouho telefonovala, neodcházel domů s bolestí hlavy po jednání s rozzlobeným klientem a neurážel se, když ho šéf při poradě upozornil na chybu ve výpočtu. Byl povýšen díky své vyšší emoční inteligenci.

Pokud tedy chcete na této dovednosti zapracovat, nabízím zde pár rad do začátku:

Poznejte sami sebe

Emočně inteligentní lidé rozeznávají, jaké emoce cítí a proč, znají souvislost mezi těmito pocity a tím, jak na jejich základě jednají. Naučte se přemýšlet sami nad sebou. Nebojte se upřímné, konstruktivní kritiky, učte se z minulých zkušeností, dobrých i špatných. Rozviňte svůj smysl pro humor a dívejte se na svět i sami na sebe s nadhledem.

Zvládněte vlastní emoce

Až se blíže seznámíte sami se sebou, budete znát i situace, na které obvykle reagujete nepřiměřeně například hněvem či pláčem. Naučte se techniky, jak tyto situace zvládat. V akutní situaci mohou pomoci různé relaxační techniky jako jednoduché cvičení, hluboké dýchání či hudba. Z dlouhodobého hlediska je pak nezbytný nácvik pozitivního myšlení, zahrnující mimo humoru také jistou změnu v úhlu pohledu. Závažnost situace je totiž vždy pouze taková, jakým způsobem se na ní díváte.

Zajímejte se o druhé

Upřímným zájmem o druhé dosáhnete velmi zajímavého efektu. Lidé se začnou upřímně zajímat o vás, budou k vám ohleduplnější, chápavější, budou vás mít více rádi. Základní vlastností, kterou je potřeba si osvojit, je empatie, tedy schopnost vcítění se do emocí druhých lidí. Další důležité vlastnosti jsou porozumění, odpouštění, soucit a otevřenost. Naučte se také neposuzovat a neodsuzovat ostatní, protože pokud je a všechny okolnosti dobře neznáte, můžete se ve svých názorech poměrně často mýlit.

Naučte se komunikovat

Velmi účinnou metodou pro jakoukoli komunikaci je asertivní způsob chování. Pomůže vám zůstat v rozhovoru neutrální, vyhnout se konfliktním situacím a zajistit přijatelný výsledek pro obě strany. Pro efektivní komunikaci vám dále pomůže respekt k názoru druhého a schopnost naslouchat. Důležitá je také tzv. nonverbální komunikace, tedy jaké signály vysíláte svým postojem, výrazem obličeje nebo i oblečením.

Emoční inteligence znamená spoustu práce na sobě samém, tato snaha se vám ale ve vašem osobním i profesním životě mnohonásobně vyplatí.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Emoční inteligence v praxi je cestou k životní spokojenosti. Jak na to?