Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Ekologie a ochrana životního prostředí. Jsou ve vaší škole stále tabu?

Redakce

Redakce

5. 9. 2011

FOTO: Srdce ZeměPojem ekologie se na nás v poslední době hrne ze všech stran a není divu vždyť skoro všichni si uvědomujeme, že na našem konání není něco v pořádku. Naučit se chovat šetrně k životnímu prostředí přitom může každý z nás, stačí jen více přemýšlet a aktivně získávat potřebné informace.

FOTO: Srdce Země

Kdybychom viděli planetu Zemi z vesmíru, náš pohled na svět by se navždy změnil, Zdroj: sxc.hu

Slovo ekologie pochází z řeckého oikos, tedy dům nebo prostředí, a logos, které můžeme přeložit jako myšlenku, slovo, zkoumání nebo vědu. Tento termín zavedl německý biolog Ernst Haeckel v roce 1866 (k osobnosti tohoto muže uveďme nelichotivý fakt, že jako sociální darwinista hájil nadřazenost germánských národů a cílenou likvidaci slabých a nemocných). Nyní ekologii chápeme především jako nauku o ochraně životního prostředí.

Člověk je také součástí přírody

Obecná ekologie zkoumá vzájemné vztahy organismů a prostředí. Jedním z organismů, který ale na své prostředí i na jiné živočišné a rostlinné druhy působí mnohem více a závažněji než kterýkoliv jiný, je člověk. Ať už si o poslání člověka na tomto světě myslíme cokoliv, zapomínáme na to, že i on je součástí přírody. Proto se někdy chybně snažíme vytvářet přírodní rezervace, kam by lidská noha pokud možno neměla ani vkročit, místo abychom se naučili přírodu chránit jinými způsoby.

O problémech životního prostředí už byly popsány stohy papíru. Zamysleli jste se ale někdy nad skutečným kořenem onoho prazvláštního vztahu člověka k jeho okolí? Nebude za tím náhodou ona zvrácená myšlenka, kterou mimo jiné prosazoval i výše zmíněný sociální darwinismus, že nejúspěšnější jsou lidé sobečtí a bezohlední, kteří se zasazují o vylepšení našeho genofondu bezmilostnou likvidací všeho slabšího?

Naše já by nemohlo existovat bez obětavosti druhých

Že se zvířata chovají podobně? Není tomu tak. Zvířata vede přirozený instinkt, díky němuž se starají, aby jejich geny zůstaly zachovány v jejich potomstvu. Znáte jiný způsob, jak se stát nesmrtelným? Jen člověk nějak tento instinkt ztratil, a v důsledku toho jedná tak, jako kdyby se zánikem jeho vlastní fyzické schránky měl nastat konec světa.

FOTO: Přátelství

Současný trend individualismu je příliš krátkozraký, Zdroj: sxc.hu

Týká se to především naší euroamerické kultury, která má lví podíl na současném neutěšeném stavu biosféry. Někdy zapomínáme na to, že nefungujeme pouze jako individuality, ale jsme také součástí určitého lidského společenství, na kterém závisíme stejně jako na ekosystému, v němž žijeme. Zdá se, že i ten malý mravenec ví o potřebě a důležitosti spolupráce mnohem více než my!

Pomáhejte svému okolí, jednou se vám to bude hodit

Současná hospodářská krize i přírodní katastrofy mají nepochybně kořeny v našem sobeckém chování. Je proto důležité, abychom my, mladá generace, prosazovali ekologické principy a vůbec ohleduplné chování vůči našemu okolí. Nezapomeňte na to, že i vy jste byli malí a bezmocní a jednou budete nejspíše znovu odkázáni na pomoc druhých. A i ta bezbranně vypadající příroda disponuje mechanismy, jak se bránit lidskému násilí.

Jaký postoj má k ekologii vaše škola? Věnuje se této problematice dostatečně, nebo ji spíše považuje za okrajovou záležitost? Pokud se ekologické otázky ve vaší škole zanedbávají, požádejte o pomoc učitele biologie, občanské nebo etické výchovy. Udělejte ve třídě tematickou nástěnku, pořádejte besedy s ekology, napište do ředitelny, ať vaše škola také používá kontejnery na třídění odpadu. Velké věci někdy začínají u zdánlivých maličkostí!

Pamatujte, že:

1. Fungující společnost je založena na lidské interakci a solidaritě, nikoliv na egoismu a bezohlednosti.

2. Fungující společnost vidí dále než jen na špičku vlastního nosu; zběsilé drancování se může obrátit proti nám dříve, než si myslíme.

3. Fungující společnost myslí na své životní prostředí, na němž je existenčně závislá. Snaží se prosazovat trvale udržitelný způsob života.

Co můžete udělat vy?

  • Mluvte ve škole o ekologii co nejvíce
  • Pořádejte školní akce, například v Den Země
  • Zasaďte se o to, aby vaše škola dodržovala ekologické principy
  • Založte se spolužáky ekologický kroužek
  • Pište články na nástěnku nebo do školního časopisu
  • Pouštějte filmy, debatujte s odborníky i s amatérskými ochránci přírody
  • Udělejte ve škole ekologický koutek
  • Uspořádejte peněžní sbírku na podporu nějaké užitečné aktivity, která prospěje životnímu prostředí
  • Jezděte na exkurze do továren zabývajících se třeba recyklací odpadu
  • Jděte sami příkladem

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Ekologie a ochrana životního prostředí. Jsou ve vaší škole stále tabu?