Menu
TOPZINE.cz
Přijímací zkoušky na VŠ

Druhá kola přijímaček na VŠ jsou tu. Stále je možné se přihlásit

Alena Nová

Alena Nová

30. 6. 2012

FOTO: ČZU v PrazeChcete-li začít od září studovat, ještě v průběhu prázdnin máte možnost podávat přihlášky na některé veřejné vysoké školy. Druhá kola přijímacího řízení vypisují hlavně technické a přírodovědecké fakulty.

FOTO: ČZU v Praze

Některé VŠ přijímají přihlášky i o prázdninách, Foto: Alena Nová, TOPZINE.cz

Zájemci o studium technických oborů mají stále poměrně širokou možnost výběru. Uchazeče ještě přijímají některé fakulty ČVUT, Technická univerzita v Liberci, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava nebo strojní a elektrotechnická fakulta ZČU v Plzni.

Pokud svoji budoucnost vidíte ve světě přírodních věd, šanci zasednout do poslucháren máte ještě letos na VŠCHT v Praze, Fakultě chemické VUT v Brně a přírodovědeckých fakultách v Ústí nad Labem, Hradci Králové a Olomouci.

Jsou-li vaší metou humanitní obory, hlásit se můžete na Filozofickou a Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem nebo Filozofickou fakultu v Pardubicích. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě přijímá přihlášky i do atraktivních uměleckých oborů Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo a Audiovizuální tvorba, ovšem jen do 1. července.

Praha

UNIVERZITA KARLOVA

Katolická teologická fakulta

Bakalářské, navazující magisterské i pětileté magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 20. 7. 2012
Více informací najdete zde.

Evangelická teologická fakulta

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 15. 8. 2012
Více informací najdete zde.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky pro bakalářské studium: 15. 8. 2012, navazující magisterské studium: 7. 9. 2012
Více informací najdete zde.

Fakulta biomedicínského inženýrství

Bakalářské studium:

Poslední termín podání přihlášky: 15. 8. 2012
Více informací najdete zde.

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 15. 8. 2012
Více informací najdete zde.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Fakulta informatiky a statistiky

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 4. 7. 2012, 31. 8. 2012 (2. kolo pro obor Podnikové informační systémy)
Více informací najdete zde.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA

Fakulta lesnická a dřevařská

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 20. 7. 2012
Více informací najdete zde.

Brno

MENDELOVA UNIVERZITA

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Navazující magisterský obor Mezinárodní rozvojová studia

Poslední termín podání přihlášky: 10. 7. 2012
Více informací najdete zde.

Zahradnická fakulta

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 20. 8. 2012
Více informací najdete zde.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

Fakulta chemická

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 1. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 10. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO

Cyrilometodějská teologická fakulta

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 31. 7. 2012
Více informací najdete zde.

Přírodovědecká fakulta

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 15. 7. 2012
Více informací najdete zde.

České Budějovice

JIHOČESKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Navazující magisterský obor Literárně-historická studia

Poslední termín podání přihlášky: 10. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Teologická fakulta

Bakalářské, navazující magisterské i pětileté magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 17. 8. 2012
Více informací najdete zde.

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 3. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Plzeň

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Fakulta ekonomická

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 31. 7. 2012
Více informací najdete zde.

Fakulta elektrotechnická

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 20. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Fakulta strojní

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 13. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Ústí nad Labem

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ

Fakulta výrobních technologií a managementu

Bakalářské a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 25. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Fakulta životního prostředí

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 20. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Filozofická fakulta

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 20. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Pedagogická fakulta

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 20. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Přírodovědecká fakulta

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 20. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Ostrava

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Fakulta stavební

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 15. 7. 2012
Více informací najdete zde.

Fakulta strojní

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 13. 7. 2012
Více informací najdete zde.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 15. 7. 2012
Více informací najdete zde.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 10. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 15. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Opava, Karviná

SLEZSKÁ UNIVERZITA

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 1. 7. 2012
Více informací najdete zde.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky 17. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Matematický ústav v Opavě

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 27. 7. 2012
Více informací najdete zde.

Fakulta veřejných politik v Opavě

Navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 31. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Hradec Králové

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 8. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Zlín

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI

Fakulta technologická

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky pro bakalářské studium: 18. 7. 2012, navazující magisterské studium: 31. 7. 2012
Více informací najdete zde.

Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářské studium

Informace o druhém kole přijímacího řízení zveřejní fakulta v polovině července zde.

Filozofická fakulta

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 6. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Fakulta restaurování

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 17. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Liberec

TECHNICKÁ UNIVERZITA

Fakulta strojní

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky pro bakalářské studium 31. 8. 2012, navazující magisterské studium: 10. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky pro bakalářské obory: 25. 7. 2012, magisterský obor: 20. 7. 2012
Více informací najdete zde.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky pro bakalářské studium: 21. 8. 2012, navazující magisterské studium: 15. 8. 2012
Více informací najdete zde.

Jihlava

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 20. 7. 2012
Více informací najdete zde.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Druhá kola přijímaček na VŠ jsou tu. Stále je možné se přihlásit