Menu
TOPZINE.cz
Studium

Domácí vzdělávání: Když se role učitele zhostí rodiče

Redakce

Redakce

29. 1. 2012

FOTO: Dítě vyplňuje pracovní sešitOd ledna 2005 je domácí (přesněji individuální) vzdělávání uznáno jako rovnocenný partner povinné školní docházky. Tato forma vyučování přináší pozitiva, ale nevyhýbají se jí ani problémy.

FOTO: Dítě vyplňuje pracovní sešit

Domácí výuka má svá pozitiva i negativa, Foto: sxc.hu

Proč dát domácímu vzdělávání zelenou

Jedním z nejčastějších důvodů, proč se rodiče rozhodnout své dítě vzdělávat doma, jsou antipatie k českému školství. Nelíbí se jim vyučovací metody, organizace práce, přístup učitelů nebo nedostatečná komunikace.

Problémem je také velký počet žáků ve třídě, kdy učitel ani při nejlepší vůli nemá možnost věnovat se každému ze žáků podle jeho individuálních potřeb.

Dalším argumentem pro domácí vzdělávání je alternativní smýšlení rodičů, snaha vyhnout se šikaně dítěte nebo závažné zdravotní důvody.

Jak začít s výukou doma

Individuální vzdělávání se odehrává nejčastěji při prvním stupni základní školy. Na druhém stupni je tento způsob výuky také možný, ale rodiče musí mít minimálně bakalářské vzdělání, zatímco pro učení dítěte na prvním stačí maturitní vysvědčení.

Učit může dítě buď sám rodič, nebo jím zvolená osoba, která dosáhla minimálního požadovaného vzdělání. Navíc je nutné navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu pro vypracování posudku o (ne)vhodnosti domácího vzdělávání pro konkrétní dítě.

Rodiče si následně vyberou základní školu, kde bude dítě dvakrát ročně přezkoušeno ze všech předmětů. Tady mají celkem volnou ruku, protože si mohou zvolit jakoukoliv základní školu v České republice nehledě na místo svého bydliště.

Kompetence k rozhodnutí o případném povolení domácího vzdělávání má ředitel vybrané školy.

Pro propagaci a poskytování informací pro veřejnost o výhodách individuální výuky bylo vytvořeno dobrovolné sdružení s názvem Asociace pro domácí vzdělávání, na které se mohou rodiče v případě potřeby obrátit nebo se stát jeho členem.

Pozitivní dopady

Společně strávený čas rodičů s dětmi pomáhá upevnit vzájemný vztah a komunikaci v rodině. Dítěti se dostává větší volnosti při učení ve smyslu praktična ve výuce – může se dostat do muzea nebo do divadla častěji než při povinné školní docházce.

FOTO: Socha učitelky a dítěte

Zastánci tohoto způsobu výuky vyzdvihují možnost se dětem více věnovat, Zdroj: sxc.hu

Jako pozitivum odborníci berou i důraz na individualitu žáka – rodič dobře zná svoje dítě, lépe se tak přizpůsobí jeho potřebám, učebnímu stylu a soustředí na něj veškerou pozornost, což je ve třídě s několika desítkami dětí prakticky nemožné.

Na co by si měli dát rodiče pozor

Odpůrci domácího vzdělávání hovoří o tom, že dítě přijde o spoustu pozitivních zážitků (např. škola v přírodě, první láska), a někdy používají výraz sociální izolace.

V tomto ohledu však nejvíce záleží na rodičích – pokud dítě budou posílat do zájmových kroužků nebo do družiny, potomkův vývoj v kolektivu neohrozí.

Rodiče by také měli zvážit, že domácí vzdělávání je velice náročný proces, a to hlavně pro osobu, která dítě bude vyučovat. Důležitá je trpělivost, vhodná komunikace i důslednost, aby nedocházelo k nežádoucím efektům (rodič se nechá přemluvit, že pro jednou se výuka vynechá apod.)

Potíže mohou způsobit i finance – rodič, kterému je individuální výuka svěřena, bude muset zůstat doma nebo pracovat pouze na zkrácený úvazek, což se dokáže v rodinném rozpočtu neblaze projevit.

Flexi-schooling

Flexi-schooling nebo také flexibilní vzdělávání se začíná rozšiřovat především v britském školství. Tato pružná výuka funguje následovně: dítě dochází do školy, učí se, je zkoušeno a dostává známky, tak jak je obvyklé.

Flexi-schooling kombinuje kolektivní i individuální výuku, Zdroj: Martina Čiklová

Rozdíl je v tom, že jeden či dva dny v týdnu zůstává žák doma, aby se věnoval školním povinnostem s rodiči. Dítě  dostává možnost sžít se s vrstevníky a zároveň využívat výhody individuálního vzdělávání.

Obrácený systém funguje v České republice, kdy dítě vzdělávané doma dostane příležitost jednou týdně docházet do školy a účastnit se běžného vyučování. Žáci jsou tak méně izolovaní od kolektivu a dokáží se ve školním prostředí lépe zorientovat.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Domácí vzdělávání: Když se role učitele zhostí rodiče