Menu
TOPZINE.cz
Přijímací zkoušky na VŠ

Dny otevřených dveří na VŠ: V lednu lákají snad všude

Zuzana Černá

Zuzana Černá

4. 1. 2011

Plníme slib a máme pro vás kompletní přehled dnů otevřených dveří vysokých škol v druhé polovině ledna. Uchazeče o studium přivítají na Masarykově univerzitě v Brně, Karlově univerzitě v Praze, Vysoké škole ekonomické v Braze, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích i dalších centrech.

Nový kampus Masarykovy univerzity v Brně, Zdroj: Masarykova univerzita

Zkontrolujte si, kdy vás kde čekají  a nenechte si ujít možnost získat užitečné informace o přijímacích zkouškách včetně procenta úspěšnosti. To vyjadřuje poměr mezi počtem uchazečů a počtem přijatých studentů. Dostanete také možnost mluvit se samotnými doktory, docenty a profesory a obkouknout vybavení škol.

Státní a veřejné vysoké školy:

17.1. – Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

17.1. – Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

18.1. – Fakulta sociálních věd – Mediální studia, Univerzita Karlova v Praze

18.1. – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

18.1. – Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

18.1. – Fakulta informatiky, Masarykova univerzita

19.1. – Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

19.1. – Lékařská fakulta UK Plzeň, Univerzita Karlova v Praze

19.1. – Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

19.1. – Konzultace k přijímacím zkouškám DAMU obor teorie a kritika, Akademie múzických umění v Praze

20.1. – Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

20.1. – Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

20.1. – Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

20.1. – Podnikatelská fakulta, Vysoké učení technické v Brně

20.1. – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

20.1. – Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni

20.1. – Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni

20.1. – Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice

20.1. – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

20.1. – Fakulta ekonomická Cheb, Západočeská univerzita v Plzni

21.1. – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

21.1. – Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové

21.1. – Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

21.1. – Fakulta ekonomická Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni

21.1. – Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

21.1. – Cyrilometodějská teologická fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

21.1. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

21.1. – Fakulta dopravní Praha, ČVUT v Praze

21.1. – Fakulta stavební, ČVUT v Praze

21.1. – Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

21.1. – Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice

21.1. – Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

21.1. – Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

22.1. – Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni

22.1. – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

21.1., 22.1.  – ČZU v Praze

22.1. – Policejní akademie České republiky

23.1. – Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

24.1. – MÚVS, ČVUT v Praze

25.1. – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

26.1. – Fakulta informatiky, Masarykova univerzita

26.1. – Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci

25.1. – Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita

26.1. – Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

27.1. – Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava

28.1. – Institut vzdělávání a poradenství, ČZU v Praze

28.1. – Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze

28.1. – Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

29.1. – Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně

30.1. – Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně

Soukromé vysoké školy:

19.1. – Akademie STING, o.p.s.

19.1. – Vysoká škola obchodní v Praze

20.1. – NEWTON College, a. s.

20.1. – ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola

20.1. – Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

22.1. – NEWTON College, a. s.

22.1. – Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., České Budějovice, Příbram

22.1. – Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Dny otevřených dveří na VŠ: V lednu lákají snad všude