Menu
TOPZINE.cz
Přijímací zkoušky na VŠ

Dny otevřených dveří na VŠ se blíží. Při výběru školy mohou pomoci

Alena Nová

Alena Nová

4. 10. 2012

Dny otevřených dveří na vysokých školách začínají už v říjnu, hlavní sezóna vypukne na přelomu roku. Redakce TOPZINE.cz pro vás připravila přehled, aby vám žádný informační den neunikl.

FOTO: Univerzita Karlova

Den otevřených dveří vám o škole prozradí víc než internetové stránky, Foto: Nicola Soukupová, Topzine.cz

Jak podat přihlášku na vysokou školu a nekupovat přitom zajíce v pytli? Stačí se předtím zajít podívat na den otevřených dveří. Poznáte školu zblízka, prohlédnete si učebny a laboratoře, dozvíte se užitečné informace o přijímacích zkouškách i studiu samotném a setkáte se s vašimi (možná) budoucími učiteli.

Čtěte také: Nejlepší vysoké školy v Česku: Vítězí práva, medicína a psychologie

Nebojte se a ptejte se na vše, co vás zajímá. Jaká je šance dostat se na vybraný obor? Jak vysoký je podíl těch, kteří studium nedokončí? Jsou v ročníku stovky studentů (a můžu tedy čekat neosobní prostředí), nebo nás bude třeba jen několik desítek a vzájemně se poznáme? Budu na škole moci pokračovat v cizích jazycích? Mají studenti možnost vyjet na semestr nebo déle do zahraničí? Jaký celkový dojem na vás škola dělá, může vaše rozhodování výrazně usnadnit.

Praha

Akademie výtvarných umění – 14. až 20. 6. 2013

ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství (Kladno) – 25. 1. 2013

Fakulta stavební – 25. 1. 2013

Fakulta strojní – 6. 2. 2013

Česká zemědělská univerzita – 25. a 26. 1. 2013

Univerzita Karlova

1. Lékařská fakulta – 12. 1. 2013

2. Lékařská fakulta – 12. 1. 2013

3. Lékařská fakulta – 11. 1. 2013

Fakulta sociálních věd – Institut mezinárodních studií: 15. 1., I. sociologických studií: 15. 1., I. ekonomických studií: 11. 1. a 7. 6., I. komunikačních studií a žurnalistiky: Žurnalistika bakalářské 1. 2., navazující 14. 1. a 11. 2., Mediální studia 14. 1. a 11. 2. 2013

Evangelická teologická fakulta – 21. 1. 2013

Fakulta humanitních studií – 16. 1. 2013

Matematicko-fyzikální fakulta – 29. 11. 2012

Přírodovědecká fakulta – 18. 1. 2013

Filozofická fakulta – 12. 1. 2013

Husitská teologická fakulta – 14. 1. 2013

Katolická teologická fakulta – 24. 1. 2013

Lékařská fakulta v Hradci Králové – 12. 1. 2013

Lékařská fakulta v Plzni – 16. 1. 2013

Pedagogická fakulta – 5. 12. 2012, 3. 2. 2013

Právnická fakulta – 25. 1. 2013

ČVUT v Praze

Fakulta dopravní – 18. 1. 2013

Fakulta elektrotechnická – 30. 11. 2012

Fakulta informačních technologií – 29. 11. 2012, 5. 2. 2013

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – 29. 1. 2013

Masarykův ústav vyšších studií – 19. 12. 2012, 9. 1. 2013Vysoká škola ekonomická

Fakulta financí a účetnictví – 11. 1. 2013

Fakulta informatiky a statistiky – 26. 1. 2013

Fakulta managementu (Jindřichův Hradec) – 11. 1. a 16. 3. 2013

Fakulta mezinárodních vztahů – 19. 1. 2013

Národohospodářská fakulta – 5. 1. 2013

Fakulta podnikohospodářská – 1. 2. 2013

Vysoká škola chemicko-technologická – leden 2013

Policejní akademie České republiky – 12. 1., 9. 2. 2013

Brno

JAMU

Hudební fakulta – Hudební manažerství a Operní režie: 4. 12. 2012, Zpěv: 10. 12. 2012 a 7. 1. 2013

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky – 15. 1., 23. 1., 31. 1. 2013

Pedagogická fakulta – 12. 1. 2013

Ekonomicko-správní fakulta – 28. 1. 2013

Fakulta sociálních studií – 18. 1. 2013

Fakulta sportovních studií – 22. 1. 2013

Filozofická fakulta – 18. 1. 2013

Lékařská fakulta – 12. a 16. 1. 2013

Právnická fakulta – 10. 1. 2013

Přírodovědecká fakulta – 19. a 22. 1. 2013

Mendelova univerzita

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií – 11. 1., 25. 1. a 15. 2. 2013

Institut celoživotního vzdělávání – 7. 1. a 1. 2. 2013

Provozně ekonomická fakulta –  4. 1., 18. 1., 1. 2., 24. 2. 2013

Agronomická fakulta – 6. 1., 20. 1., 3. 2. 2013

Zahradnická fakulta – 16. 1., 6. 2., 27. 2. 2013

Lesnická a dřevařská fakulta – 9. 12., 3.2. 2013

Vysoké učení technické

Fakulta podnikatelská – 7. 12. 2012, 24. 1. 2013

Fakulta stavební – 19. 1. 2013

Veterinární a farmaceutická univerzita

Fakulta veterinární hygieny a ekologie – 1. 2. 2013

Fakulta veterinárního lékařství – 1. 2. 2013

Farmaceutická fakulta – 1. 2. 2013

Univerzita obrany – 6. 12. 2012, 10. 1. 2013

České Budějovice

Jihočeská univerzita – 18. 1. 2013

Vysoká škola technická a ekonomická – 26. a 27. 11. 2012, 4. a 5. 2. 2013

Plzeň

Západočeská univerzita

Fakulta aplikovaných věd – 30. 1. 2013

Fakulta elektrotechnická – 22. 1. 2013

Fakulta ekonomická – 22. 1. Plzeň, 25. 1. 2013 Cheb

Fakulta filozofická – 14. 1. 2013

Fakulta pedagogická – 11. 1. 2013

Fakulta strojní – 8. 12. 2012, 17. 1. 2013

Fakulta zdravotnických studií – 17. 1. 2013

Ostrava

Ostravská univerzita – 4. a 5. 1. 2013, Fakulta umění – 9. 1. 2013

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky – 30. 1. 2013 (Olomouc), 1. 2. 2013 (Ostrava)

Fakulta stavební – 18. 1. 2013

Ekonomická fakulta – 19. 1. 2013

Fakulta bezpečnostního inženýrství – 15. 1. 2013

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství – 29. 1. 2013

Fakulta strojní – 1. 2. 2013

Hornicko-geologická fakulta – 25. a 26. 1. 2013

Opava

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik – 9. 1., 13. 2. 2013

Filozoficko-přírodovědecká fakulta – 6. 2. 2013

Matematický ústav v Opavě – 16. 1. a 5. 2. 2013

Obchodně podnikatelská fakulta (Karviná) – 17. 1. 2013

Liberec

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta – 23. 1. 2013

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií – 21. 11. 2012, 6. 2. 2013

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická – 14. 12. 2012

Fakulta strojní – 12. 12. 2012, 16. 2. 2013

Fakulta textilní – 22. 2. 2013

Ústav zdravotnických studií – 7. 12. 2012, 1. 2. 2013

Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové – 11. 1. 2013, Filozofická fakulta i 25. 1. 2013

Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – 24. 1. 2013, Fakulta umění a designu i 8. 11. 2012 (Bc. studium)

Olomouc

Univerzita Palackého – 23. 11. 2012, 19. 1. 2013

Pardubice

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní – 14. 1. 2013

Fakulta elektrotechniky a informatiky – 8. 2. 2013

Fakulta filozofická – 17. 1. 2013

Fakulta zdravotnických studií – 10. 1. 2013

Dopravní fakulta Jana Pernera – 10. 1. 2013

Fakulta chemicko-technologická – 16. 1. 2013

Fakulta restaurování (Litomyšl) – 18. 1. 2013

Zlín

Univerzita Tomáše Baťi – 25. 1. 2013

Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava – 10. 1. 2013

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Dny otevřených dveří na VŠ se blíží. Při výběru školy mohou pomoci