Menu
TOPZINE.cz
Přijímací zkoušky na VŠ

Dny otevřených dveří mají v lednu na většině VŠ

Zuzana Černá

Zuzana Černá

28. 12. 2010

Většina středoškoláků si ani pár měsíců před maturitou není jistá, na jaké škole, v jakém městě a někdy ani jaký obor chce studovat. Skvělou příležitostí se aspoň trochu zorientovat a získat cenné informace jsou dny otevřených dveří. Vysoké školy je pořádají nejčastěji v lednu.

Ilustrační foto, FOTO: Barbora Bednaříková, Topzine.cz

Dozvíte se například užitečné informace o přijímacích zkouškách včetně procenta úspěšnosti. To vyjadřuje poměr mezi počtem uchazečů a počtem přijatých studentů. Dostanete také možnost mluvit se samotnými doktory, docenty a profesory a obkouknout vybavení škol.

Přehled lednových dnů (přesněji první poloviny ledna) otevřených dveří na státních, veřejných i soukromých vysokých školách vám přinášíme právě teď!

Státní a veřejné VŠ:

5. 1. – Fakulta umění, Ostravská univerzita v Ostravě

5. 1. – Slezská univerzita v Opavě

5. 1. – Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

7. 1. – Univerzita Hradec Králové

7. 1. – Obchodně podnikatelská fakulta, Slezská univerzita v Opavě

7. 1. – Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

7. 1. – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

7. 1. – Fakulta financí a účetnictví veřejná, Vysoká škola ekonomická v Praze

7. 1. – Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze

7. 1. – Fakulta sociálních studií, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Lékařská fakulta,

Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

7. 1. – Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

8. 1. – Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

8. 1. – 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

8. 1. – Fakulta sociálních studií, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Lékařská fakulta,

Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

8. 1. – Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze

10. 1. – Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni

10. 1. – Právnická fakulta, Masarykova univerzita

12. 1. – Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci

12.1. –  Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava

13. 1. – Fakulta ekonomiky a managementu a Fakulta vojenských technologií státní, Univerzita obrany v Brně

13. 1. – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita

13. 1. – Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice

13. 1. – Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

13. 1. – Vysoká škola polytechnická Jihlava

14. 1. – Fakulta sociálních věd – Institut ekonomických studií, Univerzita Karlova v Praze

14. 1. – 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

14. 1. – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně

14. 1. – Konzultace k přijímacím zkouškám DAMU obor produkce,  Akademie múzických umění v Praze

14. 1. – všechny fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

14. 1. – Fakulta informačních technologií,  Vysoké učení technické v Brně

14. 1. – Fakuta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice

14. 1. – Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni

14. 1. – Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni

15. 1. – Lékařská fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze

15. 1. – 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

15. 1. – Fakulta elektrotechnická veřejná, Západočeská univerzita v Plzni

15. 1. – Fakulta stavební veřejná, Vysoké učení technické v Brně

15. 1. – Fakulta vojenského zdravotnictví státní, Univerzita obrany v Brně

15. 1. – Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

15. 1. – Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Soukromé VŠ:

7. 1. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o.

15. 1. – Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Dny otevřených dveří v druhé polovině ledna ještě aktualizujeme a přineseme je v samostatném přehledu už 4. ledna 2011.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Dny otevřených dveří mají v lednu na většině VŠ