Menu
TOPZINE.cz
Studium

Dívčí gymnázium Minerva změnilo tvář české vzdělanosti

Nikola Reindlová

Nikola Reindlová

16. 10. 2010

Prvního října tomu bylo přesně 120 let, kdy 51 českých dívek začalo studovat v ústavu dosud nevídaném. Byly to první studentky dívčího gymnázia Minerva, vůbec prvního středoevropského gymnázia zaměřeného na vzdělanost žen. Ne otcem, ale v tomto případě matkou myšlenky byla spisovatelka Eliška Krásnohorská.

Eliška Krásnohorská, Zdroj: commons.wikimedia.org

Eliška Krásnohorská v čele Spolku Minerva usilovala o založení střední školy pro dívky už delší dobu. Posílala do Vídně návrhy, prosby i petice. Nicméně nálada v české společnosti byla skeptická, někdy až nepřátelská. O celém podniku velmi pochyboval například i Alois Jirásek. A mínění některých mužů dobře dokládá prohlášení: „To tak, ženské budou studovat! To bych si radši tuhle ruku u samého ramene usekl, než abych přispíval na takové zvrácenosti!“ reagoval na žádost o příspěvek jeden Pražan.

Přes to všechno dostala spisovatelka povolení a od 1. října 1890 se v Praze začalo učit na prvním dívčím gymnáziu, nesoucím jméno římské bohyně moudrosti – Minerva.

Vzdělání dívek před Minervou

Před rokem 1890 neměly dívky toužící po vzdělání příliš možností. Zpřístupněny jim byly pouze obecné a měšťanské školy, popřípadě si mohly zvolit školu pro hospodyňky, kde se naučily vařit a pečovat o domácnost. Kategorií samou o sobě byly pak ještě školy klášterní.

V roce 1863 sice vznikla Vyšší dívčí škola, ale bez statutu střední školy. Její zakladatelé nepočítali s tím, že by se dívka mohla jednou svými znalostmi sama živit.

Od 70. let 19. století byla dívkám zpřístupněna chlapecká gymnázia, kde měly ale zcela jiné postavení než jejich chlapečtí spolužáci. Nesměly být například vyvolávány a přestávku musely trávit v jiné místnosti.

Založení Minervy tedy představovalo skutečný zlom v emancipaci žen a feministickém hnutí u nás. Existence střední školy pro dívky zároveň umožňovala (zpočátku jen teoreticky) pokračovat ve studiu na vysoké škole.

První maturantky a první vysokoškolačky

Osnova výuky byla stejná jako u osmiletého gymnázia, ale byla zhuštěna do pěti let, takže první maturantky absolvovaly školu už v roce 1895. Protože šlo ale o gymnázium soukromé, musely dívky složit maturitu i na státní škole, v tomto případě na pražském Akademickém gymnáziu.

FOTO:MinervaBěhem posledních let 19. století se začaly ženám otevírat i české vysoké školy. Jako první přijala dívky pražská filosofická fakulta, následována medicínou, farmacií a právnickými fakultami.

První dívčí promoce se konala roku 1901, kde doktorát ze zoologie získala Marie Zdeňka Baborová, mimo jiné i absolventka Minervy.

Minerva vůbec vychovala řadu významných osobností, jakou byla například Alice Masaryková, spisovatelky Milena Jesenská a Jarmila Loukotková nebo novinářka a překladatelka Marie Fantová.

Škatulata, škatulata, hejbejte se!

Prvním sídlem gymnázia byla budova v Pštrossově ulici na Praze 1, kde měly dívky k dispozici pouze dvě místnosti. Škola se potom ještě několikrát stěhovala. Sídlila například i v ulici M. Rettigové v prostorách dnešní Pedagogické fakulty UK. Po roce 1948 se vyučovalo v budově Vyšší dívčí školy ve Vodičkově ulici. Ale s 50. léty přišlo stěhování do Braníku a dokonce i ztráta původního názvu. Škola nakonec zakotvila v Michli, kde sídlí i její pokračovatel Gymnázium Elišky Krásnohorské.

Není Minerva jako Minerva

Někdy je za pokračovatele slavné školy nesprávně uváděno Soukromé gymnázium Minerva, které před dvěma roky zkrachovalo. Skutečným dědicem je ale gymnázium v Michli, které v roce 2002 na počest původní zakladatelky přijalo název Gymnázium Elišky Krásnohorské.

Je to všeobecné gymnázium s osmiletým a čtyřletým studijním oborem. Důkazem toho, že na svou slavnou minulost nezapomíná, je i slavnost k 120. výročí založení školy, která se uskuteční 20. října v Národním domě na Vinohradech.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Dívčí gymnázium Minerva změnilo tvář české vzdělanosti