Menu
TOPZINE.cz
Čtenářský deník, profily spisovatelů

Den zamilovaných se blíží. Víme, kdo byl svatý Valentýn?

Jako každý rok, i tentokrát budou mnozí z nás slavit Den svatého Valentýna v polovině února. Svátek lásky není přitom jen starým křesťanským zvykem posílat si zamilovaná psaníčka nebo dárečky s milostnou tematikou. Pojednává především o člověku, který byl za své dobrodiní pronásledován, mučen a usmrcen. To na jeho hlavu by měla padat sláva, na hlavu odvážlivce, který sezdával dvojice navzdory tomu, že tím porušoval tehdejší zákazy.

Svátek zamilovaných slavíme 14. února poslední roky zcela běžně. Přitom tomu není tak dávno, kdy byl pro nás tento den stejný jako každý jiný. Vlivem komunismu v roce 1948 byl svátek lásky zavržen a zatlačen do pozadí, nejspíše kvůli jeho anglosaským církevním kořenům. To nic nemění na tom, že byl tento den oblíbeným datem v kalendáři, jenž měl své stoupence a obdivovatele ve všech evropských zemích, samozřejmě včetně té naší.

Do zájmu české veřejnosti se svátek dostává znovu až po převratovém roce 1989, kdy jsme se oprostili od dusivého ovzduší komunismu. Nabyli jsme svobody a z ní plynoucí svobodné volby dát najevo, co se nám líbí a co ne, včetně oslav svátku svatého Valentýna. Toho jsme oslavili poprvé po letech 14. února 1990, tedy v době opojné svobody po letech ničivého útlaku. Dnes tolik diskutovaná demokracie byla před dvaadvaceti lety růžovým sadem.

Legendy o Svatém Valentinu

Ačkoli se slaví Den svatého Valentýna (prameny uvádí pojmenování Svatý Valentin) v jediný den, jeho postavu oplývá více, byť velice podobných, legend. Nemůžeme s jistotou říci, zda se jedná o Svatého Valentina Římského, či Svatého Valentina z Terni. Někteří učenci se domnívají, že jde o jednu a tutéž osobu. Obě postavy spadají do 3. století našeho letopočtu, tedy do doby, jež značí rozpad římského impéria. Ten s sebou nese také rozpad pohanského náboženství, které zbraňuje šíření nového náboženství, totiž křesťanství.

Svatý Valentin léčí epilepsii

Bez Svatého Valentina by Svátek zamilovaných vůbec neexistoval, Zdroj:wikipedia.org

Jeho pronikání už nemohlo nic zabránit, dokonce ani pronásledování křesťanů. Když uvážíme, že byl Svatý Valentin (v obou případech) křesťanem, pochopíme, proč měli tehdejší panovníci o důvod víc jej pronásledovat. Svatý Valentin z Terni byl podle dostupných pramenů významným evangelickým biskupem a misionářem, na jehož přímluvu docházelo k zázrakům a nepochopitelným uzdravením. Je tedy možné, že byl pronásledován i pro tyto zvěsti.

Dvě postavy, tatáž myšlenka

Zatímco s Valentinem z Terni byl učiněn krátký proces, během něhož byl vězněn a mučen císařem Aureliem a zabit v noci roku 1268 setnutím hlavy, Valentina Římského oplývá pozoruhodná legenda. Sledoval jej císař Claudius II., který zrušil kvůli válkám veškerá zasnoubení i manželství, aby měl Řím dostatek vojáků. Valentin ale i nadále oddával tajně, a proto ho nechal císař uvěznit. Podle legendy spolu Valentin s císařem promlouvali na téma věrohodnosti křesťanské víry.

Slepou dívku podle legendy osvítilo Boží světlo

Slepou dívku podle legendy osvítilo Boží světlo, a ta prohlédla, Zdroj: sxc.hu

Protože si s ním nevěděl rady, předal Valentina císař Kalpurniovi, který jej předal zase Asteriovi. Ten mu řekl, že uvěří v Boha jedině tehdy, když mu Valentin dokáže, že každého osvěcuje – a vybral po dva roky slepou dívku. Valentin pozvedl ruce k nebi a začal se modlit. Poté, co modlitbu dokončil, dívka okamžitě prohlédla. Asterius uvěřil křesťanské víře a prosil jej, aby ho jí také vyučil. Do domu však vtrhli rozzuření pohané a odvlekli Valentina k silnici Flaminiově, kde ho roku 1269 sťali mečem. Před svou smrtí ještě stihl poslat dceři vězeňského dozorce vzkaz, který končil slovy: „Od tvého Valentina.“

Patronem dvojic, ale také včelařů

Přestože dělí legendární postavy od jejich smrti pouze jeden rok, můžeme se jen dohadovat, jestli šlo doopravdy o jednu a tutéž osobu. Je pravda, že jsou si obě dost podobné, i když o Valentinovi z Terni máme bohužel omezené informace. Nad jeho hrobem prý vykvetly růžové květy mandlovníku, které si zamilované dvojice dávaly na důkaz lásky, jež nikdy nezahyne. Pamatujme si svatého Valentýna  jako patrona lásky a zamilovaných dvojic, které oddával, přestože se mu přisuzují dobré obranné schopnosti proti moru, mdlobám, epilepsii a nákaze; dokonce je i patronem včel.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Den zamilovaných se blíží. Víme, kdo byl svatý Valentýn?