Menu
TOPZINE.cz
Přijímací zkoušky na VŠ

Den otevřených dveří: první krok na akademickou půdu!

Markéta Pešková

Markéta Pešková

30. 12. 2009

Jistě mnoho z vás stále přemýšlí, na jaké školy si dát přihlášky. Možná v zaměření již máte jasno, ale jak si udělat obrázek o škole? K tomu může do značné míry pomoci tzv. Den otevřených dveří. Topzine.cz přináší termíny některých z nich, které nás ještě čekají.

 

Foto: Václav Kohout, Topzine.cz

Lékařské a zdravotnické fakulty:

1. lékařská fakulta UK: 9. 1.
2. lékařská fakulta UK: 23. 1.
3. lékařská fakulta UK: 15. 1.

Lékařská fakulta v Plzni: 20. 1.

Lékařská fakulta v Hradci Králové: 16. 1.

Lékařská fakulta MU: 16. 1., 20. 1.

Zdravotně sociální fakulta JU: 22. 1.

Fakulta zdravotnických studií ZČU:  21. 1.

Ústav zdravotnických studií UJEP: 21. 1.

Fakulta zdravotnických studií OU: 8. 1., 9. 1.

Fakulta zdravotnických studií UPA: 14. 1.

Ústav zdravotnických studií TUL: 20. 1., 17. 2.

Filozofické fakulty:

Filozofická fakulta UK: 9. 1.

Filozofická fakulta MU: 22. 1.

Filozofická fakulta JU: 22. 1.

Fakulta filozofická ZČU: 11. 1.

Filozofická fakulta UJEP: 21. 1.

Filozofická fakulta OU: 8. 1., 9. 1.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU: 7. 1.

Filozofická fakulta UHK: 8. 1.

Fakulta filozofická UPA: 21. 1.

Přírodovědecké fakulty:

Přírodovědecká fakulta UK: 22. 1.

Přírodovědecká fakulta MU: 23. 1., 26. 1.

Přírodovědecká fakulta JU: 22. 1.

Přírodovědecká fakulta UJEP: 22. 1.

Sociální vědy:

Fakulta sociálních věd UK

Fakulta sociálních studií MU: 22. 1.

Fakulta sociálních studií OU: 8. 1., 9. 1.

Fakulta veřejných politik v Opavě SU: 13. 1.

Matematické a technicky zaměřené fakulty:

ČVUT v Praze: 22. 1.

Fakulta strojní ČVUT: 4. 2.

Fakulta elektrotechnická ČVUT: 26. 1.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT: 26. 1.

Fakulta dopravní ČVUT: 22. 1.

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT: 5. 2.

Fakulta informačních technologií ČVUT: 21. 1.

Vysoké učení technické v Brně: 16. 1.

Fakulta strojního inženýrství VUT: 22. 1.

Fakulta elektrotechniky a komunikační technologie VUT: 8. 1.

Fakulta informatiky MU: 19. 1., 27. 1., 4. 2.

Fakulta aplikovaných věd ZČU: 27. 1.

Fakulta elektrotechnická ZČU: 15. 1.

Fakulta strojní ZČU: 21. 1.

Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP: 21. 1.

Matematický ústav v Opavě: SU: 13. 1.

Fakulta informatiky a managementu UHK: 8. 1.

Fakulta technologická ve Zlíně UTB: 22. 1.

Fakulta aplikované informatiky UTB: 22. 1.

Dopravní fakulta Jana Pernera UPA: 14. 1.

Fakulta chemicko-technologická UPA: 12. 1.

Fakulta elektrotechniky a informatiky UPA: 15. 1.

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO: 12. 1.

Fakulta stavební VŠB-TUO: 21. 1.

Fakulta strojní VŠB-TUO: 29. 1.

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO: 29. 1.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB- TUO: 27. 1.

Fakulta strojní TUL: 13. 1.

Fakulta textilní TUL: 3. 3.

Technická fakulta ČZU: 29. 1., 30. 1.

Pedagogické fakulty:

Pedagogická fakulta MU: 9. 1.

Pedagogická fakulta JU: 22. 1.

Fakulta pedagogická ZČU: 15. 1.

Pedagogická fakulta UJEP: 21. 1.

Pedagogická fakulta OU: 8. 1., 9. 1.

Pedagogická fakulta UHK: 8. 1.

Humanitní studia:

Fakulta humanitních studií UK: 20. 1.

Fakulta humanitních studií UTB: 22. 1., 23. 1.

Právnické fakulty:

Pravnická fakulta MU: 11. 1.

Ekonomie:

Fakulta financí a účetnictví VŠE: 8. 1.

Fakulta podnikohospodářská VŠE: 28. 1.

Fakulta informatiky a statistiky VŠE: 23. 1.

Národohospodářská fakulta VŠE: 9. 1.

Fakulta managementu VŠE: 8. 1.

Ekonomicko-správní fakulta MU: 7. 1., 14. 1.

Ekonomická fakulta JU: 22. 1.

Fakulta ekonomická ZČU: 21. 1., 22. 1.

Fakulta sociálně-ekonomická UJEP: 21. 1.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU: 6. 1.

Fakulta podnikatelská VUT: 21. 1.

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně UTB: 22. 1.

Fakulta ekonomicko-správní UPA: 22. 1.

Ekonomická fakulta TUL: 27. 1., 10. 2.

Provozně ekonomická fakulta ČZU: 29. 1.

Provozně ekonomická fakulta MZLU: 22. 1., 12. 2.

Komunikace:

Fakulta multimediálních komunikací UTB: 22. 1.

Sport a tělovýchova:

Fakulta sportovních studií MU: 26. 1.

Teologické fakulty:

Katolická teologická fakulta UK: 21. 1.

Evangelická teologická fakulta UK: 18. 1.

Husitská teologická fakulta UK: 18. 1.

Cyrilometodějská teologická fakulta UP: 22. 1.

Teologická fakulta JU: 22. 1.

Zemědělství:

Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů ČZU: 29. 1., 30. 1.

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU: 29. 1., 30. 1.

Fakulta životního prostředí ČZU: 29. 1., 30. 1.

Institut tropů a subtropů ČZU: 29. 1., 30. 1.

Agronomická fakulta MZLU: 8. 1., 22. 1., 5. 2.

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU: 29. 1.

Zahradnická fakulta MZLU: 6. 1., 3. 2.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU: 22. 1.

Zemědělská fakulta JU: 22. 1.

Fakulta životního prostředí UJEP: 21. 1.

Umění:

Fakulta výtvarných umění VUT: 30. – 31. 1., 19. – 20. 6.

Veterina

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno: 1. 2.

Vysvětlivky:

ČZU = Česká zemědělská univerzita

JU = Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

MU = Masarykova univerzity v Brně

MZLU = Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

OU = Ostravská univerzita

SU = Slezská univerzita v Ostravě

TUL = Technická univerzita v Liberci

UHK = Univerzita v Hradci Králové

UJEP = Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

UK = Univerzita Karlova v Praze

UP = Univerzita Palackého v Olomouci

UPA = Univerzita Pardubice

UTB = Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

VŠB-TUO = Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

VŠE = Vysoká škola ekonomická v Praze

VUT = Vysoké učení technické v Brně

ZČU = Západočeská univerzita v Plzni

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Den otevřených dveří: první krok na akademickou půdu!