Menu
TOPZINE.cz
Sex a vztahy

Dějiny sexuality: Éra změn a konec tabu

Redakce

Redakce

24. 11. 2010

20. století bylo dobou mnoha změn ve všech aspektech života. Ať už v kultuře, politice, umění, životním stylu nebo v sexu. Během sta let se změnilo tolik, že dnes v 21. století už neexistují snad žádná tabu. Homosexualita se stává běžnou a její příslušníci bojují za legalizaci manželského svazku a adopci dětí.

KOLÁŽ: Svatba

Zdroj: Marián Luha, Topzine.cz

Instituce manželství

Manželství bylo v našich zemích na počátku 20. století přísně monogamní a sňatku předcházelo zasnoubení, z kterého ale nevyplývala žádná právní povinnost jej dodržet. Avšak pokud při odstoupení ze slibu manželského byl jeden z partnerů poškozen, bylo možné vymáhání škody soudní cestou. Odstoupení ze slibu nebylo jediné, co mohlo zabránit sňatku.

K dalším překážkám patřilo například šílenství (duševní choroba), omyl v osobě, impotence, různost náboženství, cizoložství či těhotenství ze třetího, kdy je žena obtěžkána v době sňatku jiným. Aby se sňatek stal právoplatným, musel projít tzv. trojí ohláškou. Podstata tohoto postupu tkvěla v tom, že kněz při bohoslužbách poskytl možnost všem známým a občanům, aby se přihlásili, jestliže ví o nějaké překážce, jež by bránila sňatku. Sňatek musel projít alespoň jedinou ohláškou, jinak byl prohlášen za neplatný.

Rozvázání manželství nebylo jen tak. Před definitivním koncem byl nejdřív trojí pokus o usmíření. Svazek mohl být rozvázán pouze soudně a to kvůli cizoložství, odsouzení, jestliže jeden druhému způsobil pohromu na těle nebo zdraví, týrání či nepřekonatelnému odporu.

Homosexualita

Ve 20. století dochází ke sjednocování lidí s blízkými sexuálními problémy či stejnou orientací, a to v rámci celého světa. Za důležitý krok je pokládáno vyškrtnutí homosexuality ze seznamu chorob Americkou psychiatrickou asociací v roce 1974. Hnutí berlínských transsexuálů si v létě 1990 připomnělo akci policie z 26. 9. 1969, kdy v baru Stonewall tvrdě zasáhla proti homosexuálům, lesbičkám a transsexuálům. Tím začalo hnutí ke zrovnoprávnění.

Zdroj: Tereza Ticháčková, Topzine.cz

V poslední době se ve světě rozmáhá boj za legální svazky homosexuálů a adopci dětí těmito páry. U nás byla homosexualita až do roku 1990 považována za trestný čin.

AIDS, metla 20. století

V dějinách lidstva se občas objevila nějaká epidemie infekčních nemocí. Jednalo se například o mor, malomocenství, pravé neštovice, syfilis, choleru, španělskou chřipku a další. Metlou našeho století je zcela zřejmě choroba AIDS. V roce 1994 přesáhl oficiální počet nemocných jeden milion, počet lidí zasažených virem HIV byl ve stejné době 20 miliony.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zemřelo v roce 2000 asi 6 milionů lidí, virem HIV bylo infikováno 40 milionů a z toho 10 milionů dětí. K rozšíření přispívá skupinový sex, označován jako swinger, což v překladu znamená člověk, který žije naplno. Základem toho je ochota a pozitivní přístup ke všem sexuálním aktivitám. Vyznavači skupinového sexu se sdružují, největší americkou organizací je LIFE-STYLES. Jejich první setkání proběhlo v roce 1973 v Kalifornii, účastníků bylo kolem 3 500. Tato setkání se většinou uskutečňují ve velkých luxusních hotelích a trvají týden. Na těchto akcích je přenos HIV velmi snadný.

Foto: Martin Koubek, Topzine.cz

Jak se virus HIV rozšířil po celém světě, není dosud zcela jasné. Jednou z teorií je, že virus byl přenesen z opice na člověka. Obyvatelé pralesů totiž opičí maso jedí, a tak existuje předpoklad, že došlo k přenesení infekce z opice na člověka touto formou.

Prvním pacientem zasaženým AIDS byl Gaetan Dugas, který zemřel v roce 1984 na selhání funkcí ledvin. Mezi svými známými byl velice oblíben a to i přes to, že netajil svou homosexuální orientaci. Jako palubní technik u společnosti Air Canada měl díky režijní letence možnost cestovat po celém světě. Za jeden rok vystřídal 250 partnerů a od roku 1977 vystřídal ještě přibližně 1 500 sexuálních partnerů, čímž napomohl šíření pandemie AIDS. Dnes na chorobu AIDS umírá tisíce lidí denně. Mezi oběťmi je například i Freddie Mercury nebo baletní hvězda Rudolf Nurejev.

Pár dat:

Počátek 80. let – První popsané případy

1982 – V tomto roce dostala nemoc svůj název AIDS

1983 – Objeven virus HIV, který AIDS způsobuje.

1987 – Začíná se používat lék AZT, který zmírňuje průběh nemoci

1. 12. od roku 1998 – Světový den boje proti AIDS

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Dějiny sexuality: Éra změn a konec tabu