Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

ČVUT v Praze zakládá první univerzitní školku u nás

Zuzana Černá

Zuzana Černá

26. 9. 2010

Pro padesátku dětí se v pátek 1. října v 10 hodin 10 minut otevře univerzitní mateřská školka Lvíčata. Nově zrekonstruovaná školka se nachází přímo v campusu ČVUT v Dejvicích. Slavnostního otevření se kromě zaměstnanců a studentů školy zúčastní také rektor ČVUT Václav Havlíček, manželka prezidenta republiky Livia Klausová a starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Nová herna, Zdroj: ČVUT

„Cílem mateřské školy ČVUT je umožnit našim zaměstnancům dřívější návrat z rodičovské dovolené a studentům dostudování i v případě založení rodiny v průběhu studia,“ shrnuje výhody školky rektor ČVUT Václav Havlíček.

Děti budou rozděleny do pěti tříd a kromě běžného programu je čeká také například Zdravá abeceda nebo hry založené na metodice Mensy. Připravené jsou také kroužky angličtiny nebo rozvoje rozumových schopností s hudebním i výtvarným zaměřením. Děti se seznámí s přírodou, zdravým životním stylem a samozřejmě s technikou pomocí jednoduchých pokusů. Prostor v jejich denním programu bude vyhrazen také pro zpívání, malování, cvičení, básničky, pohádky a povídání.

„V neposlední řadě můžeme děti seznamovat s technikou od útlého věku a děti ji tak budou brát jako přirozenou součást života. Věřím, že děti získají k technice pozitivní vztah,“ vyzdvihuje šanci pro popularizaci vědy a techniky rektor.

Venkovní hřiště, Zdroj: ČVUT

Při rekonstrukci prostor kladli zadavatelé důraz především na originalitu a podnětnost, ale také na ochranu zdraví malých předškoláků. K tomu byla zvolena speciální podlahová krytina, která zabraňuje množení roztočů. Stěny tříd chrání nanonátěry, které snižují výskyt bakterií a virů ve vzduchu.

Letošní rok je ve školce zdarma. Brány se otevírají v sedm ráno a zavírají v pět odpoledne.

Myšlenka vlastní universitní školky vznikla v roce 2008. „Na otázku, zda by studenti a zaměstnanci ČVUT měli o školku zájem, odpověděla celoškolská anketa, které se zúčastnilo asi 800 respondentů,“ tvrdí Jana Kaliková z Fakulty dopravní ČVUT, která u zrodu projektu stála. „Ve prospěch školky se vyjádřilo 98,4 % zúčastněných zaměstnanců a 89,3 % zúčastněných studentů.“

Na financování projektu se podílely fakulty ČVUT a Operační program Praha – Adaptabilita.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

ČVUT v Praze zakládá první univerzitní školku u nás