Menu
TOPZINE.cz
Pomaturitní studium a jiné kurzy

Cizojazyčné mateřské školky: Jsou tím nejlepším pro děti?

Redakce

Redakce

31. 10. 2010

Cizojazyčné mateřské školky se poslední dobou stávají doslova fenoménem v moderní výchově dětí. Spolu s jejich vzrůstající popularitou ale vyvstává i řada otázek o tom, zda je vhodné, aby se děti předškolního věku vzdělávaly v cizích jazycích. Odborníci se v této otázce stále rozcházejí. Avšak názorů, že dvojjazyčná výchova snižuje kapacitu mozku nebo že se děti nebudou schopny naučit pořádně ani jeden jazyk, stále ubývá a naopak názorů pozitivních přibývá.

Iludtrační foto, Zdroj: community.wegohealth.com

Podle názorů většiny odborníků jsou malé děti otevřené cizím jazykům mnohem více než dospělý jedinec. Vnímají jej totiž smysly celého těla, zatímco v pozdějších letech k jazyku přistupují spíše z rozumové stránky. Ta jak všichni víme často selhává a cizí jazyky se pro nás stávají často doslova noční můrou. Navíc v současné době vytvořili psychologové z celého světa řadu efektivních metod, díky kterým je vnímaní cizích jazyků pro malé děti spíš zábavnou hrou než učením. Jde o různé kurzy pro rodiče a děti, na kterých se zpívá, tancuje a maluje. Komunikace při takových hodinách probíhá pouze v cizím jazyce,  i rodiče mají zakázáno komunikovat v rodné řeči.

Dalším důvodem, proč bychom svým dětem měli již od raného mládí dopřát bilingvitu, jsou nové důkazy, které říkají, že bilingvní děti mají nad monolingvními převahu v řadě inteligenčních testů a obecně i ve školních úspěších. Nové poznatky z oblasti psycholingvistiky přinesla Elizabeth Pealová, která mimo jiné tvrdí, že při jakémkoli styku s cizím jazykem si dítě zdokonaluje poznávací schopnosti a dokonce i svůj mateřský jazyk.

Děti z bilingvních rodin jsou ve výhodě

Je hned několik způsobů,  kterými se malé děti mohou učit cizí jazyky. Nejsnazším a nejméně nákladným je samozřejmě dvojjazyčná výchova. Je ale jasné, že ne každý z nás má partnera – cizince. Druhý nejefektivnější způsob získání pestrého jazykového základu jsou právě cizojazyčné mateřské školky. Těch je po naší republice rozeseto hned několik.

Obrázek: Ilustrační obrázek dětí ve školním autobusu
Cizojazyčné mateřské školky můžeme fakticky rozdělit do dvou kategorií. První z nich jsou mateřské školky, které se zaměřují především na české děti, které si jazyk osvojují prostřednictvím her se speciálně vyškolenými pedagogy. V takové mateřské školce má každé dítě jako primární jazyk češtinu, ale při vzájemné komunikaci se využívá cizí řeč. Pedagogové v těchto mateřských školkách jsou vysokoškolsky vzdělaní angličtináři, výjimkou ale nejsou ani rodilí mluvčí.

Druhým typem cizojazyčných školek jsou školky smíšené. Od prvního typu se liší tím, že sem chodí děti, které mají jako primární řeč cizí jazyk, ale zároveň i malí Češi. Dochází zde tedy k oboustrannému vzdělávání, kdy se děti učí cizímu jazyku od sebe navzájem. Doplňkem jsou také cizojazyčné říkanky, písničky a poznávací hry, které se děti učí s pedagogy.

Cizí jazyk, jóga a biosvačiny za 20 tisíc měsíčně

Školné v takové mateřské školce se pohybuje okolo 15 až 20 tisíc měsíčně za každé dítě, což logicky není pro každého. Kromě cizího jazyka mají prcci hodiny divadla, jógy, tance a sportovní hodiny, které jsou prokládané výživnými biosvačinkami a volnou zábavou. Zkrátka a dobře cizojazyčné mateřské školky mají všechno tak, jak by každá správná mateřská školka měla mít, plus spoustu bonusů navíc.

Cizojazyčných mateřských školek se v naší republice objevuje stále více. Největší výběr je v Praze. Stále více ale vznikají i v menších městech, kde mají nespornou výhodu, a tou je nižší cena. Tyto mateřské školky zpravidla pořádají i mnohé večerní kurzy pro rodiče s dětmi, které mohou být alespoň částečnou náhradou za jinak drahou pravidelnou docházku. Za takové kurzy rodiče zaplatí několik tisíc. Dítě se v nich samozřejmě nenaučí plynně cizí řeči, ale přestup do vyššího vzdělávacího procesu s pravidelnou školní výukou cizího jazyka jim výrazně ulehčí.

Pro mnohé je rozmach cizojazyčných mateřských školek spíš moderní vlna pro bohaté. Průzkumy ale tvrdí, že děti, které jimi prošly, jsou vždy o krok napřed před ostatními. Máte-li dostatek peněz a chcete-li svému dítěti dát to nejlepší, neváhejte a do školky jej zapište.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Cizojazyčné mateřské školky: Jsou tím nejlepším pro děti?