Menu
TOPZINE.cz
Art & Design

Čeští umělci v NoDu interpretují díla stěžejní pro výtvarnou modernu

Foto."Snídaně v trávě."

V experimentálním prostoru pražského NoDu nedávno začala výstava prezentující několik děl různých žánrů významných českých umělců různé generace. Sprejem přes šablonu, fotkou či třeba videem tu interpretují, citují či parfrázují stěžejní díla výtvarné moderny.

Foto."Snídaně v trávě."

Interpretace Snídaně v trávě O. Brodyho a K.Paetaua. Zdroj: nod-eng.roxy.cz

Právě probíhající výstava nese název Citace a interpretace a nabízí divákům letmý vhled do české umělecké tvorby od 70. let až po současnost. Díla rozličných žánrů – od fotografie, objektového umění přes videoart až po sprejovou malbu na zdi – jsou zastoupena více generacemi českých umělců. Setkávají se tu tak umělecké osobnosti poválečných let, stejně tak i ti z generace dnešních třicátníků. Sjednocuje je však, jak už sám název výstavy napovídá, motiv uměleckých citací a interpretací známých děl moderny, který prorůstá všemi vystavovanými díly.

Každý někdy interpretuje

Citace a interpretace vlivných děl platí za vyzkoušený postup v různých humanitních oblastech. Různě parafrázovat a odkazovat se učí každý z nás již na školách nižšího stupně. Pomáhají nám k porozumění problému, schopnosti kritiky a porovnávání. V oblasti výtvarného umění se dají pokládat za stále aktuální a otevřené téma i v současné tvorbě.

Foto.:Liniemi: D. Chatrný interpretuje fotografii různými prostředky.

Liniemi: D. Chatrný interpretuje fotografii různými prostředky. Zdroj: chatrny.cz

Pro samu postmodernu, potažmo i pro dnešní umění, je půjčování si a následné přetváření a vytrhávání z kontextů některých prvků předchozích uměleckých směrů stěžejní. Takto ale může být učiněno různým způsobem, ať už více či méně obohacujícím a zajímavým. Zde se představují díla, jež interpretují slavná umělecká díla moderny.

Fotografii také každý vnímá jinak

V komorním prostoru NoDu se mezi vystavovanými díly objevuje např. série černobílých fotografií Dalibora Chatrného ze 70. let. Tento experimentátor a jedna z hlavních osobností českého poválečného umění si zde pohrává s fotografií, čímž vylučuje názor těch, kteří by náhodou fotografii považovali za odraz reality. Černobílou fotografii interpretuje tak, jak sám prostor či situaci na ní zachycenou vnímá a podle toho ji modifikuje. Tzn. přidáváním linky, jejím seříznutím, výřezem či provázkem. Jeho „provázkovou metodu“ mohou někteří diváci znát i z jeho dva roky staré výstavy na Kampě. Zde, jako by provázek dával fotku do pohybu a táhl ji někam dále do prostoru.

Mladší generaci tu zastupuje např. Dominik Lang, jenž se letos představí také na benátském Biennale dílem Spící město – jakousi mezigenerační sondou umění, které u nás vznikalo v 50. a 60. letech. Interpretuje tu některé malby pomocí fotografie zachycující návštěvníky různého věku v galerii, anebo poněkud „minimalistickou“ formou – pomocí objektového umění – repliky podstavců děl A. Warhola, S. Starlinga nebo M. Duchampa.

Foto."O jedné z Kovandových performancí se můžete dozvědět v díle B. Klímové."

O jedné z Kovandových performancí se můžete dozvědět v díle B. Klímové. Zdroj: flashartonline.cz

Ze současníků se tu dále nabízí video Barbory Klímové, za něž získala roku 2006 Cenu Jindřicha Chalupeckého. Prostřednictvím videa, na němž opakuje pět akcí pěti umělců, které u nás proběhly během 70. a 80. let, si autorka nehraje s vnímáním ani svým, ani divákovým, jako tomu je např. u Chatrného. Dílo má spíše sociální význam – Klímovou zajímá posun kontextu a významu těchto akcí. Sleduje tak, jakým způsobem se za těch třicet let společnost v tomto ohledu změnila. Video doprovází výpovědi umělců, kteří byli tvůrci zmíněných happeningů. Jedním z nich je např. Jiří Kovanda, jehož několik koláží je nyní v NoDu také vystaveno. Z žánru videa se představuje také Snídaně v trávě od O. Brodyho a Ch. Paetauea. Pornograficky laděná Interpretace Manetova obrazu, který kdysi vyvolal skandál, se snaží zprostředkovat tento „skandální“ pocit, pokud je to ovšem v současnosti ještě možné.

Foto."Repliky podstavců děl A. Warhola, S. Starlinga a M. Duchampa..."

Repliky podstavců děl A. Warhola, S. Starlinga a M. Duchampa... Zdroj: artist.cz

Na první pohled poněkud nepatřičnou, ovšem pro něj typickou, metodu sprejování přes šablonu na zeď galerie používá další laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého Tomáš Vaněk. V tomto případě takto interpretuje kresby Josefa Lady.

Vystavující umělci:

Jiří Kolář, Dalibor Chatrný, Josef Hampl, Václav Stratil, Jiří Kovanda, Barbora Klímová, Tomáš Vaněk, Jiří Thýn, Dominik Lang, Matěj Smetana, Ondřej Brody a Kristofer Paetau

Ať už se jedná o dílo jakéhokoli žánru a autora, nikdy nemůže jít o pouhou citaci a interpretaci. Tím, že je dílo použito v jiném kontextu a v jiném času, nevzniká tak nějaká kopie děl, patřících do historie umění, ale dílo nové, které může odhalit nové významy a souvislosti. Někdy se taková interpretace díla nemusí zcela povést, ostatně tak je tomu mnohdy třeba i u filmu. Experimentální prostor NoD však nyní nenabízí pouhé kopie již vytvořených děl. Zda mohou některé interpretace, parafráze, citace nabízet stále nové významy, můžete posoudit sami.

24. června – 7. srpna

Kurátor: Jiří Machalický

Experimentální prostor Roxy/NoD

Dlouhá 33

110 00, Praha 1

 

 

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Čeští umělci v NoDu interpretují díla stěžejní pro výtvarnou modernu