Menu
TOPZINE.cz
Literatura

Česká Moje německá matka si vysloužila překladatelskou anticenu Skřipec

Eva Marková

Eva Marková

18. 5. 2011

FOTO: Brigita FrankováObec překladatelů uděluje každoročně anticenu Skřipec za špatně provedený překlad. Letos putovala k překladateli Vlastimilu Dominikovi, a to za (ne)převedení knihy Niklase Franka Moje německá matka z němčiny do češtiny.

FOTO: Brigita Franková

Brigita Franková, Zdroj: archív nakladatelství Práh

Knihu Moje německá matka vydalo nakladatelství Práh v roce 2010, jejím autorem je Niklas Frank a překladatelem Vlastimil Dominik. V německém originále vyšla kniha roku 2005. Anticena Skřipec jí byla Obcí překladatelů udělena na 17. ročníku knižního veletrhu Svět knihy, nakladatel ji však odmítl přijmout a překladatel si pro ni (jaký div) nepřišel.

Koho natáhnout na Skřipec?

Kandidáta na Skřipec může navrhnout každý, letos však porota uvažovala o tom, že cenu vůbec neudělí, protože nepřišel dostatek návrhů. To prý může mít tři důvody: Buď se kvalita překladů zlepšuje, nebo lidé méně čtou, popřípadě nás politicko-společenská situace v Česku natolik znepokojuje, že nevěnujeme čistotě překladů takovou pozornost, jakou by si zasloužila.

Anticena Skřipec se každoročně udílí překladovému dílu, které výrazně porušilo požadavky kladené na překlad z cizího jazyka do češtiny. Jednotlivá díla, kandidující na anticenu, shromažďuje a hodnotí nezávislá porota. Její konečný verdikt schvaluje výbor Obce překladatelů.(…) je určena především překladům, jejichž autoři nebyli schopni přetlumočit cizojazyčný text věcně a významově správně, bezdůvodně opustili umělecké sdělení předlohy a spíše než překladu se dopouštějí interpretace (aniž by uvedli, že se jedná o volnou adaptaci), při překladu nadužívají výpůjček z překladů předešlých, nedokázali přetlumočit estetické sdělení uměleckého textu, zřetelně k překladu využili překlad výchozího textu do jiných jazyků.

Zdroj: obecprekladatelu.cz

Vlastimil Dominik se proti dobrým překladatelským mravům provinil především tím, že nebyl s to převést do češtiny typicky německé nominální, atributivní, infinitivní a pasivní konstrukce, prohřešoval se také proti české syntaxi. Porotě se nelíbilo ani to, jak si překladatel poradil s citacemi v bavorském dialektu němčiny. „Amputoval možnosti českého jazyka,“ řekl během svého exposé na Světě knihy překladatel Vratislav Slezák. Odbytá redakční úprava textu byla onou příslovečnou poslední kapkou při rozhodování, jestli anticenu udělit či ne.

Ošidná kritika překladu

Během přibližně půlhodinového Slezákova vystoupení mé myšlenky pádily jak splašené. Vždyť já jsem ten překlad chválila, jak jsem si mohla takovýchto zásadních chyb nevšimnout? Dobře, pustila jsem se (vlastně z donucení, byla to součást seminární práce) do kritiky překladu, aniž bych přečetla alespoň Umění překladu od Levého, jakousi překladatelskou bibli přinejmenším českých překladatelů. Nevšimla jsem si ani redakčních chyb, přestože už jsem v té době nepovažovala slova jako emendace za nadávku. Jak se to stalo? A co přispělo k mé nepozornosti? Všimla bych si těch chyb teď, skoro po dvou letech poměrně intenzivní redakční práce? A proč mne na to neupozornila vyučující, s níž jsem svou práci konzultovala?

Foto: Slovník

Ne vždy se překlad povede, Zdroj: sxc.hu

Odpověď je snad jediná: při čtení jsem se nechala unést obsahem knihy a ani při srovnávání českého a původního německého textu jsem se formě příliš nevěnovala. Vyučující hodnotící mou práci se věnovala hlavně stylové rovině textu, jednalo se přeci o práci psanou v rámci stylistického semináře. Jako by se mi na Světě knihy zhmotnily během vyučování na Ústavu translatologie FF UK tolikrát proklínané dialogy o vztahu formy a obsahu.

Důležitostí obsahu nevalnou kvalitu překladu hájil také nakladatel Petr Vopěnka. „Vždycky jsem měl za to, že Skřipec opravdu odsuzuje paskvily. A myslím, že si toto tato kniha nezaslouží,“ uvedl pro Českou televizi.

Co z toho plyne pro čtenáře? Knihu Moje německá matka čtěte, je tam spousta zajímavých a důležitých informací, které pomáhají pochopit okolnosti druhé světové války. Ale obrňte se trpělivostí, a pokud umíte číst německy, přečtěte si raději originál. Překladatelům, současným i budoucím, pak Skřipec připomněl, že jazyk je nástroj, s nímž se musí pracovat velmi obezřetně a precizně. A já jsem zas o jeden karambol chytřejší.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Česká Moje německá matka si vysloužila překladatelskou anticenu Skřipec